Girişimcilere ve Start-UP’lara yönelik bir iş fikri/ürün yarışması

KOP’TA GİRİŞİM Girişimcilere ve Start-UP’lara yönelik bir iş fikri/ürün yarışmasıdır.

KOP’TA GİRİŞİM Programı, hayata geçmeyi bekleyen teknolojik, sosyal projesi olan veya halihazırda ürün geliştirmiş ve yatırımcı arayan, yaratıcı iş fikirleri/ürünleri ile başvuran girişimcilerin, atanan İş Rehberi katkısıyla geliştirme, iş planı hazırlama, ticarileştirme, yatırımcı ile buluşma imkanına kavuşacağı ve sonucunda yatırımcılara sunum yapma şansı elde edeceği bir programdır.

Programın Amacı ve Kapsamı

KOP Bölgesinde Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak,
Yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesine fırsat tanımak,
Girişimcilik ekosistemini güçlendirmek,
Girişimcileri yatırımcılarla buluşturmak ve
Girişimcilerin ulusal/uluslararası pazarlarda yer almalarının teşvik etmektir.

Faaliyetler

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetler;
Proje kapsamında seçilecek girişimcilere Genel Eğitim (Girişimcilik Ön Eğitimi), Kişisel Gelişim Eğitimleri, Girişimcilik Eğitimi, Teknik Eğitimler, İş Planı ve Başvurusu Eğitimlerini vermek.
Potansiyel yatırımcılara Melek Yatırımcılık, Stratejik Yatırımcılık ve Finansal Yatırımcılık konularında eğitimler vermek.
Girişimci Yatırım Fonları ve Melek yatırım Fonlarından destek alabilmek için gerekli donanıma ve altyapıya sahip firmalar oluşturmak.
Bölgesel Melek Yatırım Ağı altyapısının oluşturmak ve İş Rehberliği Programının uygulamak « KOP Melek Yatırım Ağı » oluşturmaktır.

Kimler Başvurabilir

Teknoloji, Ar-Ge, inovasyon ya da tasarım içeren hayata geçmeyi bekleyen iş fikri olan,
Sosyal sorumluluk içeren iş fikri olan,
Girişimci olmak isteyen ancak iş fikri olmayan,
Yaratıcı iş fikirleri ya da ürünleri ile kendi işini kurmak isteyen,
Ürününü geliştirmiş, prototipi hazır olan ve yatırımcı arayan girişimler