Gıda Mühendisliği 4. Öğrenci Kongresi

GIDA MÜHENDİSLİĞİ 4. ÖĞRENCİ KONGRESİ’NE DAVET

İlk kez 2010 yılında düzenlenen Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi’nin dördüncüsü 18-19 Nisan 2013 tarihlerinde Sakarya Üniversitesinde yapılacaktır.

Ülkemizdeki diğer gıda mühendisliği bölümü lisans ve lisansüstü öğrencileri, akademisyenler, uzmanlar ve gıda sektörü temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek olan “21. YÜZYILDA GIDA” konulu kongrede, küreselleşme ile değişen yaşam tarzında; gıda ve gıda güvenliğinin önemi ve gıda teknolojisindeki gelişmeler gibi öne çıkan konular tartışılacaktır.

Bilimsel programın devamında sosyal program ve lisans öğrencileri için teknik gezi düzenlenecektir.

Sakarya Üniversitesi/ Mühendislik Fakültesi/ Gıda Mühendisliği Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen bu kongreye değerli meslektaşlarımızı/ meslektaş adaylarımızı, en içten sevgi ve saygılarımızla davet ediyoruz.

Doç. Dr. Ahmet Ayar
Sakarya Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı

Kongre Programı

18 Nisan 2013
08:00-09:00 Kahvaltı ve kayıt
09:00-09:30 Açılış Konuşmaları
09:30-11:00 1. Oturum
11:00-11:30 Çay Arası
11:30-12:30 2. Oturum
12:30-14:00 Yemek Arası
14:00-15:30 3. Oturum
15:30-16:00 Çay Arası
16:00-17:00 4. Oturum
17:00-18:30 Poster Sunumları
18:30-19:00 Müzik Dinletisi
20:00-23:00 Gala Yemeği

19 Nisan 2013
10:00-12:00 Teknik Gezi
13:00-16:00 Sosyal Program

Kongre Takvimi

Kongre Kayıt Son Tarih 11 Mart 2013
Bildiri Gönderme Son Tarih 11 Mart 2013
Kongre Tarihi 18-19 Nisan 2013

Düzenleme Kurulu
KONGRE BAŞKANI
Doç Dr. Ahmet Ayar
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı

KONGRE EŞBAŞKANI
Prof. Dr. Etem KÖKLÜKAYA
Sakarya Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Dekanı

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI
Yrd. Doç Dr. Ayşe Avcı

KONGRE SEKRETERLERİ
Gizem Hülağa
Hakan Binici
Onur Pekeser

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Doç. Dr. Serap Coşansu Akdemir
Doç. Dr. Osman Kola
Yrd. Doç Dr. Omca Demirkol
Yrd Doç. Dr. Dilek Angın
Yrd Doç Dr. Serpil Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Suzan Öztürk Yılmaz
Eda Nur Ayar
İpek BAGANA
Seda ÜZMEZ
Mehmet Nezir GÜNGÖRÜR
Berkay Furkan AKTAŞ
Gizem KÜÇÜKÇOLAK
Seher Seren RODOP
Zeynep BAŞYAZICI
Merve ÜNAL
Büşra SEVEN
Büşra Gülşah GÜNCÜ
Zeynep KOÇER

Bilimsel Danışma Kurulu

Prof. Dr. Nevzat Artık Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Kamuran Ayhan Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mükerrem Kaya Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Fenercioğlu Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Şebnem Tavman Ege Üniversitesi
Prof. Dr. S. Aykut Aytaç Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Hayoğlu Harran Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Rıza Tekin Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr. Dilek Heperkan İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Demirci Namık Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Selman Türker Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Hilmi Çon Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim Çakır Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Osman Kola Sakarya Üniversitesi
Doç Dr. Mehmet Akbulut Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Yeşim Ekinci Yeditepe Üniversitesi
Yrd. Doç Dr. İlker Akoğlu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ümran Çiçek Gazi Osman Paşa Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Seçil Türksoy Hitit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yeşim Soyer Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hakan Karaca Pamukkale Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Omca Demirkol Sakarya Üniversitesi

İletişim

Adres : Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA
Tel: 0264 295 54 64
e-mail: [email protected]
Web: www.saugida2013.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.