Gezici Bilim Okulu: Küçük Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi

Bu projeyle, ulaşımı zor ve ekonomik seviyesi düşük kırsal bölgelerde yaşayan ortaokul 7. ve 8. sınıf köy çocuklarını projeye dâhil edilerek; bu öğrencilerin temel fen eğitimi ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak; çevreye, doğaya ve temel fen konularına karşı ilgilerini artırarak gelecekte bilim adına neler başarabileceklerini göstermeyi temel olarak amaçlamaktayız.

Öğrencilerin,  hayatlarının her anında etkileşimde bulundukları çevrelerindeki basit bilimsel olguları ve olayları fark etmelerini sağlamak; merak duygularını ve öğrenme isteklerinin artmasına olanak tanıyacak ortamlar oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla proje kapsamında 7. ve 8. sınıf öğrencilerine fen bilimlerine ve doğaya farklı açılardan bakmalarına imkân tanıyacak olan; atölye çalışmaları, belgesel filmler, gözlemler, laboratuvar uygulamaları, modelleme etkinlikleri, alan gezileri ile bezenmiş bilim uygulamaları ve doğa etkinlikleri sunulacaktır. Gerçekleştirilecek uygulamalar aracılığıyla; öğrencilerin öğrenme süreci içerisinde aktif olarak yer almaları, konuları daha kolay kavrayabilmeleri, fen bilimlerine karşı olumlu tutum sergileyebilmeleri, yaratıcı düşüncelerini geliştirebilmeyi, öğrencilerin sınıf içerisinde ve sınıf dışında sosyal öğrenme ortamları oluşturabilmeleri sağlanacaktır.

Proje Samsun iline bağlı kırsal bölgede yer alan ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden gönüllü olarak katılmak isteyen 50 öğrenci ile gerçekleştirilecektir. Projeye katılım gösterecek olan öğrencilerin, Samsun Grand Atakum Otelinde, 07.07.2014 – 11.07.2014 tarihleri arasında beş gün boyunca, eğitimciler eşliğinde konaklamaları sağlanılacaktır. Proje kapsamındaki etkinlikler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Astronomi Merkezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Laboratuvarı, Bafra Kızılırmak Deltası, Bafra Altınkaya Barajı ve Grand Atakum Otel Seminer salonunda gerçekleştirilecektir.

Proje Ekibi

Arş. Gör. Nilay Şener (Proje Yürütücüsü) (Fen Eğitimi)

Arş. Gör. Cumhur TÜRK (Uzman Personel) (Fen Eğitimi-Astronomi Eğitimi)

Doç. Dr. Nazan OCAK İSKELELİ (Uzman Personel) (Fen Eğitimi – Fizik)

Doç. Dr. Erol TAŞ (Uzman Personel) (Fen Eğitimi)

Prof. Dr. Hüseyin KALKAN (Eğitmen) (Fen Eğitimi-Astronomi Eğitimi – Fizik)

Prof. Dr. Ethem DERMAN (Eğitmen) (Astronomi Eğitimi)

Ayrıca çok sayıda eğitmen ve rehber yer almaktadır.

 

Proje Yürütücüsü:

Arş. Gör. Nilay ŞENER

OMÜ Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D.

Tel: 0 362 312 19 19 – Dahili: 5870

Mail: nsener@omu.edu.tr

Web sitesi: www.gbo.com (01.05.2014 tarihinden itibaren web sitesi aktif hale getirilecektir)

Proje Tarihi: 07.07.2014 – 11.07.2014