Gezici Bilim Okulu: Küçük Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi II

 

Gezici Bilim Okulu: Küçük Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi II

Bu projeyle, ulaşımı zor ve ekonomik seviyesi düşük kırsal bölgelerde yaşayan ortaokul 8. sınıf köy çocuklarını projeye dâhil edilerek; bu öğrencilerin temel fen eğitimi ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak; çevreye, doğaya ve temel fen konularına karşı ilgilerini artırarak gelecekte bilim adına neler başarabileceklerini göstermeyi temel olarak amaçlamaktayız.

Bu amaçla proje kapsamında 8. sınıf öğrencilerine fen bilimlerine ve doğaya farklı açılardan bakmalarına imkan tanıyacak olan; atölye çalışmaları, laboratuvar uygulamaları, outdoor uygulamaları, yaratıcı drama, oyunlarla fen öğretimi, alan gezileri, planetaryum ve gözlemevi uygulamaları ile bezenmiş, her uygulamanın farklı bir öğretim ortamında gerçekleştirildiği bilim uygulamaları ve doğa etkinlikleri sunulacaktır.

Gerçekleştirilecek uygulamalar aracılığıyla; öğrencilerin öğrenme süreci içerisinde aktif olarak yer almaları, konuları daha kolay kavrayabilmeleri, fen bilimlerine karşı olumlu tutum sergileyebilmeleri, öğrencilerin sınıf içerisinde ve sınıf dışında sosyal öğrenme ortamları oluşturabilmeleri sağlanacaktır.

Proje kapsamında Samsun iline bağlı ilçelerde, ulaşımı zor ve ekonomik seviyesi düşük kırsal bölgelerde yaşayan 100 ortaokul 8. sınıf öğrencileri, sekiz gün boyunca bilim uygulamaları ve doğa etkinlikleri gerçekleştirecek oldukları kampa alınacaklardır. Proje, Haziran ve Eylül ayında olmak üzere iki kamp dönemi şeklinde gerçekleştirilecektir. Birinci kamp döneminde 50 ve ikinci kamp döneminde 50 kişi olmak üzere toplam 100 öğrencinin projeye katılımı sağlanacaktır.

Projeye katılım gösterecek olan öğrencilerin, Samsun Grand Atakum Otelinde birinci kamp dönemi 09.08.2015 – 16.08.2015 tarihlerinde ve ikinci kamp dönemi 06.09.2015 – 13.09.2015 tarihleri arasında gerçekleştirilerek sekiz gün boyunca, eğitimciler eşliğinde konaklamaları sağlanılacaktır. Proje kapsamındaki etkinlikler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Astronomi Merkezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Laboratuvarı, Bafra Kızılırmak Deltası, Bafra Altınkaya Barajı ve Grand Atakum Otel Seminer salonunda gerçekleştirilecektir.

Proje Ekibi

Arş. Gör. Nilay Şener (Proje Yürütücüsü) (Fen Eğitimi)

Arş. Gör. Cumhur TÜRK (Uzman Personel) (Fen Eğitimi-Astronomi Eğitimi)

Doç. Dr. Nazan OCAK İSKELELİ (Uzman Personel) (Fen Eğitimi – Fizik)

Doç. Dr. Erol TAŞ (Uzman Personel) (Fen Eğitimi)

Prof. Dr. Hüseyin KALKAN (Eğitmen) (Fen Eğitimi-Astronomi Eğitimi – Fizik)

Prof. Dr. Ethem DERMAN (Eğitmen) (Astronomi Eğitimi)

Yrd. Doç. Dr. Mualla BOLAT (Eğitmen) (Fen Eğitimi)

Ayrıca çok sayıda eğitmen ve rehber yer almaktadır.

 

Proje Yürütücüsü:

Arş. Gör. Nilay ŞENER

OMÜ Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D.

Tel: 0 362 312 19 19 – Dahili: 5870

Mail: nsener@omu.edu.tr

Web sitesi: www.gbo.com (01.05.2014 tarihinden itibaren web sitesi aktif hale getirilecektir)

Proje Tarihi: 09.08.2015 – 16.08.2015 (I. Kamp Dönemi)

06.09.2015 – 13.09.2015 (II. Kamp Dönemi)