GET Vakfı Lisans Bursları

GET Vakfı, eğitim görmekteyken maddi zorluklar yaşayan üniversite öğrencilerine burs sağlamaktadır.

Gereksinimi olan öğrencilere burs vermekteki en önemli ereğimiz ise toplumun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişimine hizmet etmektir. Çünkü biliyoruz ki çağdaş uygarlığın vazgeçilmez evrensel değerleri olan insan hakları, laiklik, cumhuriyet ve demokrasi ilkelerine gönülden bağlı; doğaya ve çevreye saygılı; birey olabilmiş, üretken, yaratıcı, girişimci; ülkesine ve insanlığa yararlı olma kararlılığında; özgüvenli, ahlaki değerlere sahip, disiplinli, evrensel düşünebilen ve bu konuda kendini geliştirmeye hevesli bireylerin yetişmesine aracılık etmek ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak demektir.

KİMLERE BURS SAĞLIYORUZ?

EGET Vakfı başarılı ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitim görmekte ekonomik güçlük çeken öğrencilere burs sağlamaktadır. KYK dışında herhangi bir kurumdan burs almayan ve not ortalaması en az 2,5 olan lisans öğrencileri EGET Vakfı Lisans Burslarından faydalanabilmektedir.

Burs ödemeleri aylık olarak ve 9 ay boyunca yapılır. Burs miktarı 2022-2023 akademik yılı için 750 TL’dir.

BURSLARIMIZ NEDEN GERİ ÖDEMELİ?

EGET Vakfı Bursları, burslarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla geri ödemelidir. EGET Vakfı burslarından yararlanacak öğrenciler, okulları bitip çalışmaya başladıktan altı ay sonra başlamak üzere, aldıkları burs tutarı kadarını, aldıkları süre boyunca, bir başka öğrenciye burs olarak aktarılmak üzere EGET Vakfı’na bağışlamayı kabul ederler.

BURS ALAN ÖĞRENCİLERİMİZDEN NEDEN GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETİNDE BULUNMALARINI BEKLİYORUZ?

EGET Vakfı burslarından faydalanan öğrencilerimiz, her yıl üç gün boyunca bir sivil toplum kuruluşunda gönüllülük faaliyetinde bulunmak veya bir sosyal sorumluluk projesinde görev almakla yükümlüdür. Çünkü, öğrencilerimizin, topluma yararları bireyler olarak yaşama atılmadan önce, karşılık beklemeksizin insani amaçlar doğrultusunda gönülden çalışma deneyimini edinmesini ve bu deneyimi yaşam boyu sürdürmesini diliyoruz. İyi, güzel ve doğru bir amaç için gönüllülük esasına dayalı olarak çalışan gençlerimizin, bu deneyimler sonunda toplumsal fayda üretme istek ve motivasyonlarının güçleneceğine inanıyoruz.

BURS BAŞVURULARINI NASIL DEĞERLENDİRİYORUZ?

Her yıl, Eğitim ve Burs Komisyonumuzun belirlediği Burs Başvuru Takvimi çerçevesinde öğrencilerimiz, internet sitemiz üzerinden erişime açılan burs başvuru formunu çevrimiçi olarak doldurarak EGET Vakfı burslarına başvurmaktadır. Burs başvurularını değerlendirme süreci, insan hatasını ve müdahalesini sıfıra indirmek amacıyla tamamıyla dijital bir ortamda, objektif kriterlere dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Vakfımız tarafından geliştirilen BUSED Sistemi (Bursiyer Seçme ve Değerlendirme Dijital Sistemi), öğrencilerin başvuru sırasında verdiği cevapları baz alarak adayları sıralamaktadır. Başvuran öğrenci sayısı ve burs kontenjanı dikkate alınarak baraj puanı belirlenir ve puanı baraj puanının üstünde kalan adaylar ön elemeyi geçerler. İlk aşamanın tamamlanmasının ardından, ön değerlendirmeyi geçen adayların durumlarını ispatlamak üzere sistemimize yükledikleri belgeler, Eğitim ve Burs Komisyonu üyelerimizce titizlikle incelenerek bir sonraki aşamaya geçecek olan öğrenciler saptanır. Bu, ikinci değerlendirmenin ardından, uygun adaylar sanal ortamda yüz yüze görüşme için davet edilir. Görüşme puanlarının da BUSED’e girilmesinin ardından EGET Vakfı burslarından yararlanmaya hak kazanan adaylar belirlenir ve sonuçlar burs takvimi doğrultusunda adaylara duyurulur.

https://www.eget.org.tr