GESAM Karikatür ve Afiş Yarışması 2016

Ülkemizde Meslek Birliklerinin 5846 sayılı kanunla kuruluşunun “30. Yılı”nda fikri mülkiyet kavramı gündemdeki yerini korumakta, dünyada telif haklarının korunmasına özel bir önem verilmektedir. Türkiye’deki uygulayıcı ve düzenleyici birimler, toplumu telif hakları konusunda bilinçlendirmeyi ve aldığı önlemlerle nitelikli eser üretimini teşvik ederek kültür endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan güçlü bir fikri mülkiyet sistemini hedeflemektedir.

Giderek sayıları artan Fikrî ve Sınaî Haklar Mahkemeleri de, konuya taraf ve mağdur olanları haklarını teslim etmede bireylere yardım etmektedir. GESAM’ın kuruluşunun “30. Yılı” münasebetiyle 2 dalda düzenlenen bu yarışma, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’ne, bireyler tarafından kolay anlaşılır, fikri hak ihlalleri ile mücadele bilincini kurumsal bir görsel alt yapı ile destekleyen ve toplumda bu yolla görsel bilinç yaratan bir telif hakkını kurumsal kılacak olan karikatür ve afiş tasarımı kazandırmayı hedeflemektedir.

Yarışma sonucunda görsel iletişimin en etkin iletişim araçlarından olan karikatür ve afişlerle, fikri hak ihlalleri ile mücadeleyi bireyin yaşam biçimi haline getirmesinin önemi vurgulanacağına inancımız tamdır. Bu anlamda ülkelerin ortak ve en ayırt edici iletişim dili olarak sanatçıların, özgürce tasarlayacağı karikatür ve afiş tasarımlarının telif haklarının önemini vurgulanması hedefimizdir.

KONU:

GESAM’ın Kuruluşunun “30. Yılı”nda
TELİF HAKLARI / ESERE ve EMEĞE SAYGI
a. Her türlü kültürel alanı koruma ve üretime saygı, kültürel zenginlik, iletişim
b. İzinsiz çoğaltılmış, CD, ses dolum kasetleri, her türlü film, müzik üretimleri
c. Başkasına ait her türlü sanatsal ürün ve üretimin izinsiz çoğaltımı, basım ve dağıtımı
d. Sahte ilaç, gıda ve tekstil ürünlerinin yapımı, çoğaltım ve satışı
e. Sahte marka ve ürünlerle mücadele
f. Sanatsal ortam ve kültürel alanın geliştirilmesi, üretim özgürlüğü
g. Üretimin tüm alanlarında emeğe saygı bilincinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi.

Bu yarışmanın konusu; fikirsel üretim, emeğe ve esere saygı ile korsanla mücadeleyi kapsar.

GESAM Karikatür ve Afiş Yarışması

KATILIM KOŞULLARI:

KARİKATÜR:
– Yarışma tüm sanatçılara açıktır.
– Her sanatçı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış en çok üç eseri ile katılabilir.
– Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun tekniği (siyah-beyaz veya renkli) kullanmakta serbesttirler.
– Yarışmaya verilecek eserler, A3 ölçülerinden fazla olmamalıdır.
– Eserlerin arka yüzüne, beş (5) basamaklı sayıdan oluşan bir RUMUZ yapıştırılacaktır. Bu rumuz başvuru formunun içerisinde yer aldığı kapalı zarfın üzerine de yazılarak teslim edilecektir.

AFİŞ:
– Yarışma tüm tasarımcılara açıktır.
– Tasarımcılar yarışmaya en çok 3 özgün eseriyle katılabilir.
– Yarışmaya verilecek afişlerin 50×70 cm boyutunda hazırlanması, foto blok, üzerine yapıştırılarak teslim edilmesi gerekmektedir.
– Tasarımlar ayrıca CD ortamında her türlü baskı tekniğine uygun şekilde yüksek çözünürlükte hazırlanacak ve teslim edilecektir.
– Tasarımların arka yüzüne, beş (5) basamaklı sayıdan oluşan bir RUMUZ yapıştırılacaktır. Bu rumuz başvuru formunun içerisinde yer aldığı kapalı zarfın üzerine de yazılarak teslim edilecektir.

SEÇİCİ KURUL:
1. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Temsilcisi
2. Prof. Dr. Osman ALTINTAŞ (Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı)
3. Prof. Dr. Adnan TEPECİK (Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı)
4. Prof. Dr. Sadettin SARI (Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Dekanı)
5. Doç. Dr. Uğur ATAN (Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı-Grafik Bölümü Başkanı)
6. Prof. Dr. Alaybey KAROĞLU (Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı)
7. Prof. Dr. Serap BUYURGAN (GESAM Temsilcisi-Başkent Üniveristesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Başkanı)

DEĞERLENDİRME:
Her iki yarışma için de değerlendirme 18 Nisan 2016 Pazertesi günü yapılacaktır. Seçici Kurul değerlendirmeye uygun eser bulamaması durumunda (ödüllerin herhangi birisinin) verilip, verilmemesine karar verebilir.

EESERLERİN İADESİ
-Ödül almayan ve sergilenmeyen eserlerin iadesi, seçici kurulun toplanmasından 2 gün sonra yapılacaktır. Eser sahipleri istedikleri takdirde kargo yoluyla eserleri kendilerine iade edilecektir. Yarışma için gönderilecek eserler, değerlendirmenin ardından GESAM’dan da bizzat alınabilecektir.

ÖDÜLLER
KARİKATÜR:
BİRİNCİLİK: 5000 TL + BAŞARI BELGESİ
İKİNCİLİK: 4000 TL + BAŞARI BELGESİ
ÜÇÜNCÜLÜK: 2000 TL + BAŞARI BELGESİ

AFİŞ:
BİRİNCİLİK: 5000 TL + BAŞARI BELGESİ
İKİNCİLİK: 4000 TL + BAŞARI BELGESİ
ÜÇÜNCÜLÜK: 2000 TL + BAŞARI BELGESİ

Gerçekleştirilecek yarışma sonucunda dereceye girecek Karikatür ve Afişlerden doğacak mali hakların kullanım hakkı süresiz olarak, proje paydaşı durumundaki Kültür ve Turizm Bakanlığı’dır. Dereceye layık görülen ve telif bedelleri ödenen Karikatür ve Afişler Bakanlıkça; fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi ve fikri hak ihlalleriyle mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası her türlü toplantı, konferans, seminer ve benzeri organizasyonlarda, bu alanda yapılacak veya yaptırılacak her türlü basılı malzeme ve yayınlarda ve Bakanlıkça yürütülen iş ve işlemler kapsamında yer alan her türlü basılı malzeme ve dijital veride, Kültürel ve sanatsal faaliyetler kapsamında yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek olan festival, film haftaları ve benzeri tek taraflı ve çok taraflı etkinliklerde ve etkinliklerde kullanılacak olan basılı ve görsel yayınlarda, kullanılabilecektir.

ESER TESLİM YERİ:
Eserler belirtilen adrese elden veya kargo gönderimi olarak teslim edilebilir. Ancak GESAM, Kargoda doğabilecek herhangi bir hasar ve zarardan sorumlu olmayacaktır.

Adres: GESAM Kültür Ve Sanat Merkezi
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 63/4 06570 Maltepe-ANKARA
Tel: (0312) 231 10 82 • Fax: (0312) 231 23 84
www.gesam.org.tr • gesam.mb@gmail.com

BU YARIŞMA T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NIN DESTEĞİ İLE YAPILMAKTADIR.