Germencik Bilimle Aydınlanıyor Bilim Şenliği

Bilim
Germencik Bilim Şenliği

Germencik Bilimle Aydınlanıyor Bilim Şenliği

18-19-20 Ekim 2018’de yapmayı planladığımız Germencik Bilimle ‘Aydın’lanıyor bilim şenliği için tüm iş birliği protokollerimizi imzaladık. Atölye çalışmalarında ise sona gelindi. Tüm çalışmalarımızı ve programı sosyal medya hesaplarımızdan ve sitemizden takip edebilirsiniz.

Atölyeler
Coğrafya
Çocuk Oyunları
Doğa Bilimleri
Güzel Sanatlar
Matematik
Mühendislik ve Teknoloji
Sosyal ve Beşeri Bilimler
Tarımsal Bilimler
Tıbbi Bilimler
Yaratıcı Yazarlık-Drama

4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı çağrısı; bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için aşağıdaki etkinlikleri içerecektir:

· Gözlem

· Atölye çalışmaları

· İçeriği oyunlar yoluyla aktaran etkinlikler (örneğin doğa, bilim oyunları)

· İçeriği sanatsal faaliyetlerle aktaran etkinlikler

· Drama, tiyatro ve sahne şovları

· Sergi ve gösteriler

· Söyleşi, seminer, panel vb.

· Grup çalışmaları

· Deneysel çalışmalar

· Etkileşimli uygulamalar

· Yarışmalar

Etkinliklerde aşağıdaki kazanımlar sağlanacaktır:

Bilim, teknoloji, toplum, çevre ve birey arasındaki etkileşimi sağlayarak, olay ve olguların anlaşılmasında bilimsel ve teknolojik bakış açısının gelişimini desteklemek, etkileşimli etkinlikler yoluyla katılımcıları “yapan-yaşayan-paylaşan” konumuna getirmek, farklı konularda gerçekleştirilen gözlem ve uygulamalarla katılımcılara disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmak, eğlenceli uygulamalarla, katılımcıların bilime, bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açılarının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmak, bilim ve bilimsel süreçler konusunda farkındalık kazandırmak vb.

Etkinliklerimiz aşağıdaki alanları kapsayacaktadır:

· Doğa Bilimleri

· Mühendislik ve Teknoloji Alanları

· Matematik

· Coğrafya

· Robotik-Kodlama

· Tıbbi Bilimler

· Tarımsal Bilimler

· Çocuk Oyunları

· El Sanatları

· Yaratıcı Yazarlık-Drama

· Sosyal ve Beşeri Bilimler

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği farklı eğitim ve yaş düzeyinden herkesin katılımına açık ve toplumun her kesimine hitap etmektedir.