Gerflor Geleceğine Zemin Yarat Öğrenci Proje Yarışması

Öğrenci Proje Yarışması
Öğrenci Proje Yarışması

Geleceğine Zemin Yarat Öğrenci Proje Yarışması, Gerflor Türkiye tarafından 2019 yılından bu yana düzenlenen bir mimarlık öğrenci yarışmasıdır. Yarışma, Türkiye’deki mimarlık eğitimine katkıda bulunmak ve mezuniyet projesi öncesinde zorlu bir süreci deneyimleyen mimarlık öğrencilerine yönelik bir seyahat bursu imkanının yaratılmasını amaçlamaktadır.

Yarışmaya, Türkiye’deki üniversitelerin Mimarlık Bölümlerinde sadece lisans öğrenimi gören öğrenciler katılabilir. Yarışmaya katılacak olan proje, Mimarlık Bölümü diploma öncesi verilen proje olmalıdır.

Yarışmanın jürisi, mimarlık alanında uzman akademisyenler ve profesyonellerden oluşmaktadır. Jüri, projeleri özgünlük, işlevsellik, estetik ve uygulanabilirlik gibi kriterlere göre değerlendirmektedir.

Öğrenci Proje Yarışması

GELECEĞİNE ZEMİN YARAT

Mimarlık Bölümü Lisans Programı öğrencilerinin mezuniyet projesi
öncesi dönem projelerini kapsar.

Her disiplinin veya mesleğin toplumsal yapıda farklı açılardan önem taşıyan ve değişen
rolleri bulunur. Kültürel bir üretim alanı olarak mimarlık da en temel bireysel gereksinimlerden toplumsal pratiklere kadar uzanan geniş bir yelpazede, mekansal ve altyapısal düzenleri fiziki olarak tanımlar. Mimarlığın, bireysel ve toplumsal sorunları çözüme kavuşturma gücü kadar, yeni sorunlar üretme potansiyeli de söz konusudur.
Yaptığı üzerine düşünmek, sorgulamak veya gündelik endişelerden bağımsız eleştirellik,
günümüz toplumsal yapısında bireye dair eksikliğini gözlemlediğimiz eylem olanakları
arasında ön sıralarda yer alır. Sosyal, kültürel ve ekonomik koşullara bağlı olarak şekillenen
ortama ek olarak, şüphesiz kitlesel eğitim pratiklerinin de söz konusu eksiklikte payı bulunur.

1. Yarışmanın Amacı
Ülkemizde verilen mimarlık eğitimine katkıda bulunmak hedefiyle, zorlu bir süreci
deneyimleyen mimarlık öğrencilerinin gözlem yeteneklerinin gelişmesi, farklı kültürleri,
coğrafyaları tanımaları, sivil ve yerel mimarlık eserlerini araştırma imkanı bulmalarına
yardımcı olabilmek için bir veya daha fazla mimar adayına seyahat bursu imkanı yaratılması
amaçlanmıştır.

Verilecek seyahat bursları ile öğrencilerin farklı coğrafi ve kültürel bağlamlarda, nitelikli
mimari eserleri, kentsel dokuları içinde, yerinde görmeleri mümkün olacaktır. Amaçlanan
hem öğrencilerin bireysel mesleki gelişimine hem de toplumsal kültürel ortama katkı
sağlamaktır.

Bu yarışmanın bir diğer amacı ise, diplomalarını alarak mesleğe adımlarını atacak olan genç
mimar adaylarının, başka bir arayış içinde olmaksızın, diploma projelerinden önceki son
projelerini farklı bir bilinç, çaba ve anlayışla hazırlayarak, diploma projeleri sonrasında da
mimarlık mesleğine yaklaşımlarını bir üst seviyeye taşımaktır.

Her eğitim yılında, öğrenciler tarafından gezi süresince üretilecek dokümanlardan (gezi
notları, analizler, fotoğraflar, vb.) oluşan bir kitapçık hazırlanacaktır. Kitapçıkların yeni mimar adaylarını özendiren, gelecek dönemlere örnek teşkil edecek ve mimarlık ortamına da zenginlik getirecek mütevazı kaynaklar olacağı düşünülmektedir.

2. Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışma, Gerflor Türkiye tarafından, 2023-2024 güz dönemi için Türkiye ve KKTC’de
bulunan tüm üniversitelerin mimarlık bölümlerinde lisans öğrenimi gören öğrencilere açıktır.
Yarışmaya katılacak olan proje, 2023-2024 bahar ve güz döneminde alınan, mimarlık
diploma projesinden bir önceki dönem teslim edilen, geçer not almış proje olmalıdır. Finale
kalan projeler, öğrencilerin kayıtlı olduğu üniversite ile görüşülerek proje yürütücüleri
tarafından teyit edilecektir.

Mimarlık lisans eğitimlerinin son senesinde bulunan öğrenciler, mezuniyet projesi öncesinde
hazırladıkları son mimari proje çalışmasını yarışmanın web sitesinde ve duyurularında yer
alan formatta teslim ederek yarışmaya başvurabileceklerdir.

3. Teslim ve Sunum Koşulları
Projeler A1 boyutunda (594 x 841 mm), en çok 3 pafta (hepsi dikey veya hepsi yatay)
halinde PDF ve JPEG formatlarında (300 dpi çözünürlükte), öğrencinin tercih edeceği ölçek
ve sunum tekniği kullanılarak hazırlanır. Paftalara ek olarak, animasyon veya kısa bir film
(max. 60 sn.) de teslim edilebilir.
Her proje 5 rakamdan oluşan, proje sahibinin belirlediği bir rumuzla tanımlanır. Paftaların sağ üst köşesinde 5 rakamlı rumuz bulunmalıdır. Ek olarak teslim edilen belgelerde, sadece söz konusu rumuz kullanılır, bunun dışında proje sahiplerinin kimliğini ve bağlı bulunduğu
üniversiteyi belli eden herhangi bir işaret bulunmaz.
Paftalarda yer alabilecek QR kodlar vb. ile oluşturulan bağlantılarda (Youtube kanalı vb.),
proje sahibinin kimlik bilgilerinin açığa çıkmaması için anonim hesapların kullanılması
önerilir. Aksi takdirde proje, yarışma dışı bırakılır.

4. Teslim Şekli
Öğrenci, dijital olarak hazırladığı proje pafta ve belgelerini ‘soft copy’ en çok 3 pafta (hepsi
dikey veya hepsi yatay) halinde PDF ve JPEG formatlarında (300 dpi çözünürlükte),
www.geleceginezeminyarat.com web sitesinde ilgili bölüme, son teslim tarihi olan
22.02.2024 Perşembe, saat 23:59’a kadar yüklemek zorundadır. Daha sonra yapılan
yüklemeler, sistem izin verse dahi, değerlendirme dışında kalacaktır.
Projenin yüklenmesi, aşağıdaki aşamalar halinde ve her aşama belgeleri için dosya adı
rumuz rakamlarından oluşan birer dosya içinde dijital olarak gerçekleştirilmelidir. Proje
yüklemesi, belgelerin tümü üzerinde sadece rumuz yazılarak PDF ya da JPEG formatında
yapılmalıdır. Maksimum yükleme boyutu, videolar için 60 saniye süre ve 50 MB, video harici
paftaların her biri için 10 MB ile sınırlıdır. Tüm dosyaların şartlara uygun olacak şekilde bir
WeTransfer linki ile iletilmesi rica olunur. Proje son teslim tarihinden sonra sistem veri
yüklemesine kapatılacaktır. Son gün yükleme konusunda yoğunluk yaşanabileceği göz
önüne alınarak, projelerin yüklenememe riskine karşı önceden yüklenmesi önerilir.
Öğrencinin kimlik bilgileri tek bir dosya halinde yarışma raportörlüğüne aşağıdaki belgeleri
içerecek şekilde raportor@geleceginezeminyarat.com adresine teslim edilmelidir.

• Öğrencinin isim, adres, elektronik posta ve telefon bilgileri
• Güncel tarihli öğrenci belgesi
• Teslim edilen projenin yürütücüsünün ismi ve mail adresi

5. Yarışma Jürisi
Yarışma jürisinin tamamı yarışmalar konusunda deneyimli mimarlardan kurulmuştur. Jüri
üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya proje teslim edemezler.

6. Jüri Üyeleri
Alfabetik sıra ile:
• Ayhan Böyür / Öğretim Görevlisi
• Cem Sorguç / CM Mimarlık
• Durmuş Dilekci / Dilekci Mimarlık
• Ece Ceylan Baba / Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı, Baba Mimarlık
• Esin Tercan / Norm Architects
• Kurtul Erkmen / KG Mimarlık
• Serter Karataban / Teamfores Mimarlık
Raportör: Dezinti Tasarım Danışmanlık / Seda Tuzcu

Yarışma jürisinin değerlendirmesinden önce Dezinti Tasarım Danışmanlık tarafından
projelerin şartnameye ve katılım koşullarına uygunluğu değerlendirilecektir. Uygun olmayan
projeler bu aşamada elenecektir.

Yarışma jürisi, ilk değerlendirmeleri yaptıktan sonra, finale kalan proje sahibi mimar
adaylarına elektronik posta yoluyla finalist olduklarını duyuracaktır. Finale kalan adaylar,
ikinci jüri tarihinde AURA Mimarlık ve Şehircilik Akademisi’nde (http://aura-istanbul.com)
15’er dakikayı geçmeyecek şekilde projelerini jüri üyelerine sunacaklardır. İnteraktif bir
şekilde geçecek ikinci jüri toplantısı sonrasında kazanan aday ya da adaylara ödül
sertifikaları verilecektir.

7. YARIŞMA TAKVİMİ
Proje son teslim tarihi: 22.02.2024 Perşembe (23:59’a kadar)
İlk değerlendirme jürisi: 29.02.2024 Perşembe
Final jürisi ve ödül töreni : 09.03.2024 Cumartesi

8.ÖDÜL
Yarışmaya katılım hakkı kazanmış projelerin değerlendirilmesi sonucunda; 1. seçilen
projenin sahibine, jüri üyelerinden Mimar Serter Karataban ile birlikte oluşturacakları gezi
rotasını karşılayacak ‘programlı seyahat bursu’ ödülü verilecektir. Finale kalan diğer
projelerin başarılı bulunması halinde jüri özel ödülü verilecektir. Jüri Özel Ödülünün miktarı
ve sayısı jüri üyelerinin takdirine bırakılmıştır.

Programlı seyahat bursu kazanan öğrencinin gezisi için jüri ve yarışmayı kazanan mimar
adayı ile birlikte rota ve seyahat takvimi oluşturulacaktır. Kazanan aday, seyahat sonrasında
seyahatin detaylarını içeren görsel ve yazılı seyahatname hazırlamakla yükümlüdür.

9. FİKRİ HAKLAR
Yarışmacılar; yarışmaya sundukları projelerin yayın ve sergileme haklarını yarışmayı
düzenleyen Gerflor Türkiye ile paylaştıklarını kabul ederler. Yarışma için sunulan, fakat telif
hakkı üçüncü şahıslara ait olan fotoğraf ve benzeri malzemelerin yayın, kullanım ve
sergileme imtiyazlarının alınmasından bu materyali sunan yarışmacılar sorumludur.
Gerflor Türkiye, yarışma ile ilgili görsel, işitsel ve tüm dijital mecralarda duyuru yapma
hakkına sahiptir.
Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

10.İLETİŞİM
Sponsor: Gerflor Türkiye
Adres: Çilekli Cad. No:12 Levent /İSTANBUL
E-posta:gerflor@gerflor.com
Tel: 0534 915 86 05
E-posta: raportor@geleceginezeminyarat.com