Gereksiz Harcanan Enerji Kaybedilen Emektir’ Resim Yarışması

ŞEHİ1 KAMİL KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Mustafa Keçeci İlkokulu
“GEREKSİZ HARCANAN ENERJİ, KAYBEDİLEN EMEKTİR.”
RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN ADI
Gereksiz Harcanan Enerji Kaybedilen Emektir’ Resim Yarışması

KONUSU
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Türkiye Geneli tüm resmi ilkokul kademelerinde öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik “GEREKSİZ HARCANAN ENERJİ. KAYBEDİLEN EMEKTİR.” konulu resim yarışmasıdır.

AMACI
Bu yarışma ile çocukların resim yarışması ile enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda öğrenciler arasında bir farkındalık oluşturulması ve biline düzeyinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

YARIŞMANIN KONUSU VE ŞEKLİ
Yarışmanın konusu “GEREKSİZ HARCANAN ENERJİ, KAYBEDİLEN EMEKTİR.” Olup, yanşma ilkokul kademelerinde eğitim gören öğrenciler tarafından görsel kategorilerde hazırlanan eserler arasında yapılacaktır.
Yarışmaya görsel kategoride resim alanından katılım yapılabilecektir.
Öğrenciler eserlerini 6.Maddede belirtilen adrese Takvim dahilinde göndereceklerdir. *

GENEL KATILIM ŞARTLARI
1- Yanşma ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden düzenlenecektir.
2- Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na Türk Milli Eğitimi’nin genel ve özel amaçlarına uluslararası sözleşmelere politika belgelerine,24/03/2016 tarihli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na,20/06/2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği başta olmak üzere yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılacaktır.
3- Yarışma engelli bireylere açıktır ve engelli bireylerin yarışmaya katılımını kolaylaştırıcı önlemler alınacaktır.
4- Yarışmaya katılım gönüllük esasına dayanır.
5- Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
6- Her yarışmacı yarışmaya 1 adet resimle katılabilir.
7- Resimler 35×50 cm ebadında resim kağıdı üzerine çizilmelidir.
8- Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.
9- Yarışmaya katılan resimlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış/sergilenmemiş olup, özgün bir çalışma olması gerekmektedir.
10- Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11- Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesine Ad-Soyad, sınıfı, okul adı, okul adresleri ve okul telefonlarını eksiksiz olarak yazmak zorundadırlar.
12- Katılımcı velileri öğrencinin yarışmaya katılmasına onay verdiğine dair ekte belirtilen formu elle doldurup başvuru esnasında eserin arka kısmına yapıştıracaklardır. Veli izin belgesi olmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
13- Eserlerin değerlendirmesi şartnamede yer alan Tablo-l’e göre yapılacaktır.
14- Yarışmada 1.2. Ve 3. Olan katılımcılara ödül verilecektir.
15- Yarışmaya katılacak resimler elden ya da posta/kargo yoluyla 11/01/2023 mesai bitimine kadar Onat Kutlar Mahallesi 55008 No’lu Sokak No: 12 Mustafa Keçeci İlkokulu Şehitkamil Gaziantep (Mustafa Keçeci İlkokulu) adresine teslim edilecektir.
16- Katılımcılardan velisinin doldurup imzaladığı Ek-1 Katılım Formu ve Ek-2 Veli İzin Belgesi ile yarışmaya gönderilen eserin aslı alınacaktır. Eserle birlikte Ek-1 Ek-2 Ek-3 ve Ek-5 formları zarfın içinde elden veya kargo ile Mustafa Keçeci İlkokulu Müdürlüğüne teslim edilecektir. Kargo ücreti gönderici tarafından ödenecektir.
17- Ödül töreni yarışma takvimi süresince 19/01/2023 tarihinde online olarak yapılacaktır. Gönderilen eserler, Mustafa Keçeci İlkokulu’nca oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek dereceye giren 1.2. 3. olan eserler (‘http://mustafakececiilkokulu.meb.kl2.tr) adresinden ilan edilecektir.
18- Ödüller ödül sahiplerinin veya velilerinin belirteceği adreslere kargo ile gönderilecektir.
19- Bu yarışmanın içeriği ve organizasyonu Mustafa Keçeci İlkokulu’na aittir. Yarışma ile ilgili iletişim Mustafa Keçeci İlkokulu ile kurulacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Açıklama Tarih
Başvuru Tarihleri 24/12/2022-11/01/2023
Sonuçların Açıklanması 12/01/2023
İtiraz 13/01/2023-17/01/2023
Kesin Sonuçların İlanı 18/01/2023
Ödül Töreni 19/01/2023

HEDEF KİTLESİ
Yarışmanın hedef kitlesini Türkiye Geneli tüm resmi ilkokul kademelerinde öğrenim görmekte olan öğrencileri oluşturmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİSİ
Yarışma ile ilgili detaylı bilgi almak için iletişim:
Sibel KÜÇÜK 0342 503 55 24 e-posta: sehitkamilfiratilkokulu@gmail.com Okul Web Sitesi http://mustafakececiilkokulu.meb.k12.tr