GEOMETRİK ŞEKİLLİ YAPILARDA DAYANIKLILIK

* Proje Amacı:

HANGİ GEOMETRİK ŞEKİLLE YAPILAN YAPILARIN DAHA SAĞLAM OLDUĞUNU BULMAK

* Projenin hedefler:

Çeşitli geometrik şekillerle yapılan duvarların sağlamlılığını ölçerken aynı zamanda farklı yükseklikteki aynı cismin depoladığı potansiyel enerjinin farklı etkiler yaratacağını gözlemlemek.

* Proje çalışmaları sırasında gerçekleştirilen faaliyetler:

Proje çalışmasına başlarken farklı geometrik şekillerin kalıpları oluşturuldu. Altıgen, kare ve eşkenar üçgenden oluşturulan kalıpların içine alçı dökülerek çok sayıda şekiller oluşturuldu. Bu şekillere tek tek 20 ve 30 cm yüksekten 50 gram bırakılarak sonuçları gözlendi. Bu şekiller birbirlerinin üstüne istiflenerek oluşturulan duvarlara önce 20 cm, daha sonra 30cm yükseklikten 50gram bırakılarak sonuçları gözlendi. Aynı işlem alçıdan yapılan şekiller birbirine yapıştırılarak tekrar edildi. Sonuçlar gözlendi.

* Kullanılan yöntemler: Alçı kalıp oluşturma, deney ve gözlem

* Ulaşılan sonuçlar:

Bu şekillerle istifli yapılan yapılardan en sağlam duvar karelerle, daha sonra altıgenlerle ve üçgenlerle oluşturulanlar oldu. Bu şekillerin yapıştırılmasıyla oluşan yapılarda en sağlam duvar üçgenlerle, daha sonra kare ve altıgenlere oluşturulanlar oldu. Son alarak her yapı oluşturulduğu taş şeklinde yapıldığında en sağlam duvar altıgenlerle, daha sonra üçgenlerle ve karelerle oluşturulanlar oldu.

* Sonuçların değerlendirilmesi:

Yapıştırılan yapılarda en sağlam duvar üçgen olmuştu. Bu da demek ki bir duvar örüleceğinde tuğlalar üçgen şeklinde olursa daha sağlam bir yapı oluşabilir. Fakat her duvarın yapıtaşının şeklinde oluşturulduğu yapılarda ise en sağlam altıgen olmuştu. Bu da demek ki arı petekleri gibi altıgen tuğlalarla altıgen şeklinde yapılan yapılar daha sağlam olacaktır.

*Proje konusu ile ilgili literatür (kaynak) taraması:

* Bu faaliyetlerin takvimi: 01.11.2011 ? 20.01.2012 tarihleri arasında çalışıldı.

* Proje Bütçesi: 3 TL