Geometrik biçimli cisimlerin hacimlerinin bulunması

Geometrik biçimli cisimlerin hacimlerinin bulunması

Amaç:Düzgün geometrik biçimli cisimlerin hacimlerini hesaplamak.

Araç-Gereç:1)Küp   2)Silindir   3)Kibrit kutusu  4)Milimetre bölmeli cetvel  5)Küre   6)Kompas

Deneyin yapılışı:

1)Cetvelle küp , dörgenler prizması ve silindirin boyutlarını ölçünüz.

2)Kürenin çapını ölçmek için laboratuvarınızdaki kompastan yararlanınız.

3)Bulunduğunuz değerleri daha önce öğrendiğiniz hacim bağıntılarında yerine yazarak cisimlerin hacimlerini hesaplayınız.