Geomatik Mühendisliği Bölümü Tercih Edecek Öğrenciler İçin

Üniversite Tercihi
Üniversite Bölüm Tercihi

Geomatik Mühendisliği Bölümü, jeodezi, fotogrametri, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve küresel konumlandırma sistemleri (GPS) gibi alanları kapsayan bir mühendislik disiplinidir. Bu bölümü tercih edecek öğrenciler, coğrafi veri analizi, harita üretimi, uydu görüntüleriyle analiz yapma gibi konulara ilgi duyan, matematiksel ve analitik düşünme becerileri gelişmiş olan kişilerdir. İşte bu bölümü tercih edecek öğrenciler için bazı önemli noktalar:

 1. Matematik Yeteneği: Geomatik Mühendisliği Bölümü, matematik temelleri üzerine kurulu bir alandır. Öğrencilerin matematik yetenekleri gelişmiş olmalı ve analitik düşünme becerilerine sahip olmalıdır. Diferansiyel hesap, integral hesap, olasılık teorisi ve istatistik gibi matematik konularına hakim olmaları önemlidir.
 2. Coğrafi Veri Analizi İlgi ve Yeteneği: Geomatik Mühendisliği, coğrafi verilerin toplanması, analizi ve harita üretimi üzerine odaklanır. Öğrencilerin coğrafi veri analizi, uydu görüntüleriyle analiz yapma, CBS ve uzaktan algılama gibi konulara ilgi duymaları ve bu alanda yeteneklerini geliştirmeleri önemlidir.
 3. Mühendislik Yaklaşımı: Bölüm, mühendislik prensiplerini coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama uygulamalarına uygulamayı hedefler. Öğrencilerin mühendislik kavramlarına aşina olmaları, problemleri analitik bir şekilde çözebilmeleri ve teknik becerilerini geliştirebilmeleri önemlidir.
 4. Teknolojiye Hakimiyet: Geomatik Mühendisliği, gelişmiş teknolojilerle birlikte ilerleyen bir alandır. Öğrencilerin GPS, uydu görüntüleme sistemleri, CBS yazılımları ve veri analizi araçları gibi teknolojilere hakim olmaları ve bu araçları etkin bir şekilde kullanabilmeleri önemlidir.
 5. İletişim ve İşbirliği Becerileri: Geomatik Mühendisliği projeleri, genellikle ekip çalışmasını gerektiren projelerdir. Öğrencilerin iyi iletişim becerileri, takım çalışmasına uyum sağlama yeteneği ve proje yönetimi becerileri gelişmiş olmalıdır. Müşteri ihtiyaçlarını anlama, verileri etkin bir şekilde sunma ve projeleri yönetme becerileri de önemlidir.
 6. Coğrafi ve Çevresel Bilinç: Geomatik Mühendisliği, coğrafi verilerin analizi ve haritalandırması ile ilgilenirken, çevresel etkileri de göz önünde bulundurur. Öğrencilerin coğrafi ve çevresel bilince sahip olmaları, sürdürülebilirlik ve çevresel koruma konularına duyarlı olmaları önemlidir.

Geomatik Mühendisliği mezunları, çeşitli sektörlerde ve kurumlarda iş olanaklarına sahip olabilirler. İş olanakları aşağıdaki gibi olabilir:

 1. Kamu Kurumları: Belediyeler, devlet daireleri ve coğrafi bilgi sistemleri birimleri gibi kamu kurumlarında iş imkanı bulunur. Harita üretimi, kadastro çalışmaları, yol planlaması ve çevre analizi gibi konularda çalışabilirler.
 2. Harita Mühendislik Firmaları: Harita mühendislik firmalarında iş imkanı bulunur. Harita üretimi, arazi ölçümleri, uygulama projeleri ve coğrafi veri analizi gibi konularda çalışabilirler.
 3. Emlak ve İnşaat Şirketleri: Emlak ve inşaat sektöründe, arazi ölçümleri, kadastro çalışmaları ve proje yönetimi gibi konularda görev alabilirler.
 4. Uzaktan Algılama ve CBS Şirketleri: Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri şirketlerinde iş imkanı bulunur. Uydu görüntülerinin analizi, CBS yazılımlarının geliştirilmesi, veri toplama ve analiz süreçlerinin yönetimi gibi konularda çalışabilirler.
 5. Enerji ve Doğal Kaynak Şirketleri: Enerji ve doğal kaynak sektöründe, jeodezi ve uzaktan algılama yöntemleriyle alan çalışmaları ve veri analizi gibi konularda görev alabilirler. Özellikle madencilik, petrol ve gaz sektörlerinde iş imkanı bulunabilir.
 6. Akademik Kurumlar: Üniversitelerde ve araştırma enstitülerinde akademik ve araştırma görevlisi olarak çalışma fırsatı bulunur. Coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama ve jeodezi alanında araştırmalar yapabilirler.

Bu iş olanakları, sektördeki taleplere ve deneyime bağlı olarak değişebilir. Mezuniyet sonrası stajlar, araştırma projeleri ve sektördeki yenilikleri takip etmek, iş bulma sürecinde önemli bir avantaj sağlar.

Geomatik Mühendisliği Bölümü İş Olanakları

Geomatik Mühendisliği Bölümü mezunları, coğrafi verilerin toplanması, analizi, işlenmesi ve haritalandırılması konularında uzmanlaşmışlardır. Bu nedenle, çeşitli sektörlerde ve kurumlarda iş olanaklarına sahip olabilirler. İş olanakları aşağıdaki gibi olabilir:

 1. Kamu Kurumları: Belediyeler, devlet daireleri, kadastro ve arazi düzenlemesi gibi kurumlar, Geomatik Mühendisliği mezunlarına iş imkanı sunar. Harita üretimi, arazi ölçümleri, yol planlaması, çevre analizi ve kent planlaması gibi konularda çalışabilirler.
 2. Harita Mühendislik Firmaları: Harita mühendislik firmaları, arazi ölçümü, harita üretimi, uydu görüntüleri analizi, kadastro çalışmaları ve coğrafi veri analizi gibi konularda hizmet verir. Mezunlar, bu firmalarda proje yöneticisi, veri analisti veya harita mühendisi olarak çalışabilirler.
 3. Uzaktan Algılama ve CBS Şirketleri: Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri şirketleri, uydu görüntüleri analizi, CBS yazılımları geliştirme, veri toplama ve analiz süreçlerinin yönetimi gibi konulara odaklanır. Geomatik Mühendisliği mezunları, bu şirketlerde uzman olarak çalışabilirler.
 4. Emlak ve İnşaat Şirketleri: Emlak ve inşaat sektöründe, arazi ölçümleri, kadastro çalışmaları, proje yönetimi ve konumlandırma gibi konulara ihtiyaç duyulur. Mezunlar, emlak ve inşaat şirketlerinde mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunabilirler.
 5. Enerji ve Doğal Kaynak Şirketleri: Enerji ve doğal kaynak sektörü, jeodezi ve uzaktan algılama yöntemlerini kullanarak alan çalışmaları ve veri analizi yapar. Geomatik Mühendisliği mezunları, madencilik, petrol ve gaz şirketlerinde çalışabilirler.
 6. Araştırma ve Akademik Kurumlar: Üniversitelerde ve araştırma enstitülerinde akademik ve araştırma görevlisi olarak çalışma fırsatı bulunur. Coğrafi bilgi sistemleri, jeodezi ve uzaktan algılama gibi alanlarda araştırmalar yapabilirler.
 7. Teknoloji ve Yazılım Şirketleri: CBS yazılımları, veritabanı yönetimi, coğrafi veri analizi ve veri görselleştirme gibi konularda uzmanlık gerektiren teknoloji ve yazılım şirketlerinde iş imkanı bulunur. Mezunlar, bu şirketlerde yazılım mühendisi, veri analisti veya coğrafi bilgi sistemleri uzmanı olarak çalışabilirler.

Bu iş olanakları, sektördeki taleplere ve deneyime bağlı olarak değişebilir. Mezuniyet sonrası stajlar, araştırma projeleri ve sektördeki yenilikleri takip etmek, iş bulma sürecinde önemli bir avantaj sağlar. Ayrıca, mesleki ağlar oluşturmak, ilgili teknik becerileri geliştirmek ve sektördeki gelişmeleri takip etmek de kariyerinizde başarılı olmanıza yardımcı olacaktır.

İhtiyacınız olan kariyer danışmanlığı, online yüzyüze özel ders almak veya kız erkek üniversite öğrenci yurtları için bizi takip ediniz.