Gençlik ve Ahlak Sempozyumu

Gençlik ve Ahlâk Sempozyumu

Gençlik, geleceğimizin ihya ve inşasının temelidir. Ahlâk ise, iyi ve güzel bir hayatın teşekkülünü tesis ve temin eden inançlar bütünüdür. Gençlik ve ahlâk kavramları; edebiyattan tarihe, sosyolojiden psikolojiye, ilahiyattan eğitime kadar pek çok bilim dalını yakından ilgilendirmektedir. Bu bağlamda; Sinop Üniversitesi olarak, 6-7-8 Ekim 2016 tarihlerinde “Gençlik ve Ahlâk” konulu bir sempozyum tertip etmeyi planlamaktayız. Sempozyumun amacı; çeşitli konu başlıkları çerçevesinde gençlik ve ahlâk kavramlarının alanlarında uzman bilim insanları tarafından akademik bir ortamda tartışılması, çeşitli fikirlerin, tespit ve önerilerin ortaya konulmasıdır. Sempozyumda sunulan tebliğler, üniversitemiz tarafından ayrıca Gençlik ve Ahlâk Kitabı olarak basılacaktır.

“Gençlik ve Ahlâk Sempozyumu”na katkı ve katılımlarınızdan mutluluk duyacağımızı belirtir, saygılar sunarız.

-Temel Konu Başlıkları-

Geleceğin İhya ve İnşasında Gençlik ve Ahlâk
Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Gençlik ve Ahlâk Kavramları
Kutsal Metinlerde Gençlik ve Ahlâk Kavramları
Tarihî Süreç İçinde Gençlik ve Ahlâk
Edebî Metinlerde Gençlik ve Ahlâk Kavramları
Sözlü Kültürde Gençlik ve Ahlâk
Toplumsal Ahlâk Kuralları ve Gençlik
Günümüzde Ahlâk Algısı ve Gençlik
Değişen Değerler Dünyasında Gençliğin Ahlâk Algısı
Aile ve Gençler
Bireysel ve Toplumsal Gelişim Açısından Gençlik ve Ahlâk
Ahlâk Algısında Meydana Gelen Değişimler
Medya ve İnternetin Ahlâkî Değerlere Etkisi
Moda, Tüketim Kültürü ve Gençlik
Ortaöğretim Gençliği ve Ahlâk
Üniversite Gençliği ve Ahlâk
Gençlerde Kimlik Bunalımı
Gençlik ve Şiddet
Ahlâkî Gelişim ve Değerler Eğitimi
Ahlâkî Gelişim ve Karakter Eğitimi
Ahlâkî Gelişim ve Din Eğitimi
Gençlerin Ahlâkî Sorunlarının Temel Kaynakları
Gençlik Dönemindeki Ahlâkî Sorunların Kişiliğe Etkileri
Ahlâki Sorunlara Çözüm Önerileri
Gençlik ve Ahlâk Merkezli Diğer Konular

SEMPOZYUMU TAKVİMİ

Özet Gönderimi İçin Son Tarih 15 Temmuz 2016
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 25 Temmuz 2016
Sempozyum Tarihi 6-7-8 Ekim 2016
Bildiri Metinlerinin Teslimi İçin Son Tarih 30 Ekim 2016
Bildiri Kitabının Basımı ve Katılımcılara Gönderilmesi Aralık 2016