Gençlik Projeleri Destek Programı Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Yönetmeliği çerçevesinde, gençlerin ve gençlik gruplarının ihtiyaçlarını dikkate alarak, gençlerin kişisel ve sosyal gelişiminin desteklenmesi, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımının artırılması, gençlik ve spor hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine yönelik olarak Gençlik Projeleri Destek Programı yürütülmektedir.
Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, kalkınma planları, hükümet programları, politika belgeleri ve stratejik planlarda belirlenen hedef ve öncelikler dikkate alınarak; eğitim, kültür, araştırma, sanat, bilim, girişimcilik, spor, gönüllülük, hareketlilik, katılım, sosyal uyum ve Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluk alanına giren diğer konulara ilişkin gençlik ve spor projelerine destek verilmektedir.

Bu çerçevede, Genel Müdürlüğümüzce Gençlik Programları Destek Programı 2019-1 Özel Çağrı ilan edilmiştir. Program kapsamında İlkokul, Ortaokul ve Liseler ile Bilim ve Sanat Merkezleri bünyesinde oluşturulacak Gençlik Gruplarının “Gönüllülük”, “Kültür ve Sanat”, “Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor”, “Yenilikçi Fikirler”, “Çevre Bilinci” ve “Hayvanların Korunması” başlıklarındaki proje teklifleri değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun görülen proje tekliflerine 5.000 TL – 20.000 TL arasında mali destek sağlanacaktır.

Programa, Üniversitelerde Gençlik Toplulukları, İlkokul, Ortaokul, Bilim ve Sanat Merkezi, Liselerde Gençlik Grupları proje teklifinde bulunabilecektir.

2019-I Özel Çağrısı kapsamında gençlerimizin “Gönüllülük”, “Kültür ve Sanat”, “Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor”, “Yenilikçi Fikirler”, “Çevre Bilinci” ve “Hayvanların Korunması” başlıklarındaki projelerine destek verilecektir.

Program kapsamında desteklenmesi uygun görülen projelere;

Gençlik Grupları için 5.000-20.000 TL,
Gençlik Toplulukları için ise 5.000 – 25.000 TL
arasında destek verilecektir.

Bürokratik süreçlerin hızlandırılması, gereksiz evrak kullanımının azaltılması için proje başvuruları Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi (https://gpdp.gsb.gov.tr/) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Proje başvuruları 9 Ekim 2019 tarihinde başlayacak ve başvurular 23 Ekim 2019 saat 23.59’a kadar alınacaktır.

Proje başvurusu yapılabilmesi için öncelikle proje koordinatörünün e-devlet sistemine kayıt olması gerekmektedir.

Proje teklifleri, başvuruların Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi üzerinden elektronik ortamda tamamlanması ve başvuruyu yapan koordinatör tarafından onaylanması halinde değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuru formu ve ekleri, başvuru aşamasında elden ya da posta yoluyla Bakanlığa ayrıca teslim edilmeyecektir. Bakanlık tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması durumunda proje yürütücüsüne bilgi verilecek ve Proje Destek Sözleşmesinin imzalanması için gerekli belgeler talep edilecektir.

Proje teklif çağrısının kapsamı, kimlerin başvuru yapabileceği, proje desteğinin alt ve üst limitleri, talep edilen belgeler ve Programa ilişkin diğer hususlar Program Kılavuzu’nda yer almaktadır.

Proje teklifleri hazırlanmadan ve başvuru yapılmadan önce Program Kılavuzu’nun dikkatle incelenmesi önerilmektedir.

Program kapsamında aynı proje koordinatörü tarafından en fazla bir proje teklifi sunulabilecektir. Yine, her bir Gençlik Grubu ya da Gençlik Topluluğu Programa en fazla bir proje teklifi sunabilecektir. Proje Koordinatörü tarafından birden fazla başvuruda bulunulması ya da bir Gençlik Grubu ya da Gençlik Topluluğu tarafından birden fazla başvuruda bulunulması halinde, başvurunun koordinatör tarafından sistem üzerinde onaylanma sırası esas alınarak, ilk proje ön değerlendirmeye alınacak diğer teklifler ise elenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İletişim Bilgileri
Adres : Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / ANKARA

E-Posta : proje2019@gsb.gov.tr

Program Uygulama Kılavuzu için tıklayınız

Başvuru Yapmak için tıklayınız

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here