“Gençlik Gözüyle Akciğer Sağlığı” Fotoğraf Yarışması

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)
“Gençlik Gözüyle Akciğer Sağlığı” Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi

1- Amaç: Son yıllarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına bağlı gelişen hastalık ve ölümlerin artış göstermesi nedeniyle 31 Mayıs “Dünya Sigarasız Günü” etkinliği olarak 18 yaş altı gençler arasında tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çekmek, farkındalık yaratmak amacıyla “Gençlik Gözüyle Akciğer Sağlığı” fotoğraf yarışması düzenlenmiştir.

2-Yarışmanın Bölümleri: Yarışma tek bölümlüdür: Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz.

3- Genel Katılım Koşulları:
* Yarışma seçici kurul üyeleri, TFSF temsilcisi ile düzenleyici kurum çalışanları dışında, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır.
* Yarışmaya katılım ücretsizdir.
* Yarışmacılar en çok 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla yarışmaya katılabilirler.
* Yarışmaya daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon, özel ödül) ve sergileme almış fotoğraflar katılamaz. Ödül alan ya da eserleri satın alınan katılımcılardan bu beyanları dışında hareket ettiği anlaşılan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
* Ödül ve sergileme almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
* Katılımcı yarışmaya gönderdiği yapıtların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
* Katılımcılar ekteki Veli/Vasi İzin Belgesini velilerine imzalatarak aşağıdaki Yarışma Sekreterliği adresine göndermek zorundadırlar.
* Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
* Katılımcının kural ihlalinin kesinleşmesi durumunda, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince, kural ihlali gerekçeli raporu ile adı duyurulur ve kural ihlali yapan kişinin ihlalin yapıldığı yıl ile takip eden bir sonraki yıl içerisindeki 1 (bir) yıllık sürede TFSF onaylı yarışmalara katılması kısıtlanır. Kural ihlalinin tekrarı durumunda katılımcı TFSF onaylı yarışmalardan süresiz men edilir.
* Hakkında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar, bu yarışmaya katılamaz.
* Değerlendirme sonrasında kural ihlali yaptığı anlaşılan katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.
* Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınacaktır. Bu nedenle, gerek duyulduğu takdirde; Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

4-Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
* Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
* Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi işlemi,
http://www.tfsfonayliyarismalar.org
adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.
* İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
* Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
*Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
* Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
* Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
* Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
* Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır
(Örneğin Önder Erdoğan için onder veya oerdo veya erdog gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

Örnekler: “TRonderD1_ornekfoto.jpg” veya “TRoerdoD2_ornekfoto.jpg” gibi…
– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)sorumlu olmayacaktır.

5- Yayın-Telif (Kullanım) Hakkı ve Diğer Koşullar
– Katılımcı, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’ne, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
– Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği ve eser sahibinin olacaktır.
– Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması nedeniyle Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
-Ödül alan fotoğraflar TFSF / Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org web sayfalarında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
– Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.
– Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve düzenleme kurulu kararı geçerlidir.

6- Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 25 Şubat 2015
Son Katılım Tarihi : 19 Mayıs 2015 saat 23.00 (TSI)
Jüri Toplanma Tarihi : 23 Mayıs 2015
Sonuç Bildirim Tarihi : 28 Mayıs 2015
Ödül Töreni ve Sergi Açılışı : 31 Mayıs 2015

7- Ödüller: Birincilik Ödülü : Play – Station (1500.- TL değerinde) İkincilik Ödülü : Diz üstü bilgisayar (1000.- TL değerinde) Üçüncülük Ödülü : Fotoğraf Makinesi (750.- TL değerinde) Mansiyon Ödülü(3 adet) : Tablet (500.- TL değerinde)

8- Seçiciler Kurulu/Jüri Üyeleri (ada göre alfabetik sırayla):
Baykal TÜLEK
Dursunali SARIKOÇ
Prof. Dr. Necdet Şükrü ALTUN
Tekin ERTUĞ
Zeynep Atam TAŞDEMİR
Jüri en az üç üye ile toplanacaktır.
TFSF Temsilcisi: Ömer GEMİCİ

9- Yarışma Sekreteryası: Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Ankara Şubesi
Mustafa Kemal Mah. 2132. Sokak Ege Apt. No: 9/6 Çankaya/ANKARA
Tel:0312 219 42 99
Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından TFSF 2015/022 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.