Gençlik Araştırmaları Fonu

İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi ve Toplum Gönüllüleri Vakfı ortaklığıyla kurulan Gençlik Araştırmaları Fonu, gençlik alanında yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası düzeylerde akademik araştırmalara destek olmaktadır.

2015-2016 döneminde Türkiye’de gençlerin sosyal hakları, ifade ve örgütlenme özgürlükleri ve gençlerle ilgili toplumsal cinsiyet konularını öncelik alanı olarak belirlemiştir; bu konuları ele alan araştırmalar desteklenecektir.

Araştırma fonundan üniversitelerdeki akademik kadro çalışanları (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ya da öğretim üyesi) ile bir üniversitede öğrenimlerine yüksek lisans ya da doktora düzeyinde devam eden araştırmacılar yararlanabilir.

Başvuru için son tarih: 30 Ekim 2015