“GENÇLİĞİN NECİP FAZIL’A MEKTUBU” ADLI MEKTUP YARIŞMA

“GENÇLİĞİN NECİP FAZIL’A MEKTUBU” ADLI MEKTUP YARIŞMA ŞARTNAMESİ
KONU: “Gençliğin Necip Fazıl’a Mektubu”
TÜRÜ: Mektup
A. AMAÇ
Yarışmada tüm resmi özel Lise ve dengi okul öğrencilerinin Üstat Necip Fazıl Kısakürek’in
eserlerinde ele aldığı kavramları kendi bakış açılarıyla tartışmaları ve dilin inceliklerini yansıtan
eserler vermeleri amaçlanmaktadır.
B. KAPSAM:
Ülke genelindeki tüm resmi ve özel lise ve dengi okul öğrencilerini kapsamaktadır.
C. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUMLAR
Yarışma Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
işbirliğiyle düzenlenmektedir. Mektup yarışmasının değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasından
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü sorumludur.
D. KATILIM KOŞULLARI
* Yarışmaya, ülkemizde bulunan tüm resmi ve özel lise ve dengi okullarda öğrenim gören
öğrenciler katılabilir.
* Ülke genelindeki tüm lise ve dengi okul öğrencileri, mektup türü özelliklerine uygun olarak Necip
Fazıl KISAKÜREK’in Gençliğe Hitabesi ve eserleri baz alınarak yazmaları gerekmektedir.
* Her öğrenci yalnızca bir mektupla katılabilir.
*Mektubun üzerinde sadece rumuz ve mektubun başlığı yazılmalıdır. Eserlerde isim, okul vb. bilgiler
yer almamalıdır. Sadece rumuz yer almalıdır.
*Her katılımcı, yarışmaya rumuzla katılacak ve jüri üyeleri değerlendirmelerini sadece rumuzları
görerek yapacaktır. (Rumuzların karışmaması için rumuzların sonuna T.C. kimlik numarasının son
dört rakamı da eklenecektir.) Yarışmalara katılacak öğrenciler eserlerini bir zarfın içerisine;
rumuzunu, adını soyadını, iletişim bilgilerini ve ikamet adreslerinin yer aldığı başvuru formunu ise
diğer bir zarfın içerisine yerleştirecekler. Bu küçük zarfların her ikisinin üzerinde de öğrencilerin
rumuzları yer alacak. Her iki zarfın da ağzını kapatarak diğer bir zarfın içerisine yerleştirerek teslim
edeceklerdir/göndereceklerdir.
* Yarışmaya gönderilecek mektuplar 5 (beş) nüsha olmalıdır.
*Yarışmaya katılacak eserler üç sayfayı geçmemelidir.
*Yarışmaya katılım dili Türkçedir.
*Mektuplar daha önce yayımlanmamış olmalıdır.
* Eserler, Microsoft Office Word programında, normal sayfa düzeninde, iki yana yaslı biçimde,
Times New Roman yazı karakteriyle, 12 punto ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Sayfa 2 / 4
* Konya Valiliğine ait olan http://www.konya.gov.tr/ adresinden “KİTAP OKUYALIM
KAMPANYASI” na tıklanarak ya da http://www.kitapokuyalim.com/ adresinden Necip Fazıl
Kısakürek linkinden T.C Kimlik numarası ile üye olunacaktır. Üye, “kitap özetleri ekle” kısmında
okudukları eserlerin özetlerini, kitap özetleri bölümüne girişi yapılacaktır. Siteye üyelik girişi
yapmayan ve kitap özeti katkısında bulunmayan yarışmacılar elenmiş sayılacaklardır.
* Kazananların isimleri yarışma için açılacak web sayfasında ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün
web sayfalarında ilan edilecektir. Belirlenen tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
* Yürütme Kurulu ve yarışma jüri üyelerinin birinci dereceden yakınlarının yarışmaya katılması
mümkün değildir.
E. YARIŞMA TAKVİMİ
* Yarışma duyurularının yapılması: 20 Şubat 2013.
* Öğrenci eserlerinin ve başvuru formlarının son gönderilme tarihi: 08 Nisan 2013.
* Değerlendirme tarihi: 15 Nisan-19 Nisan 2013.
*İlan tarihi: 22 Nisan 2013
* Ödül töreni: 20 -26 Mayıs 2013.
*Mektup yarışmasına katılan öğrenciler, eserlerini belirlenen tarihler arasında, bilgisayar çıktısı ve
CD ortamında “Necip Fazıl KISAKÜREK Mektup Yarışması Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Kültür
Hizmetleri) Abdülaziz Mahallesi Atatürk Caddesi No:14 42040 Meram/KONYA” adresine
göndereceklerdir/teslim edeceklerdir. Yarışmalara katılım “rumuz” ile olacak. Yarışmalara katılacak
öğrenciler eserlerini bir zarfın içerisine, rumuzunu, adını soyadını, iletişim bilgilerini ve ikamet
adreslerinin yer aldığı başvuru formunu ise diğer bir zarfın içerisine yerleştirecekler. Bu küçük
zarfların her ikisinin üzerinde de öğrencilerin rumuzları yer alacak. Her iki zarfın da ağzını kapatarak
diğer bir zarfın içerisine yerleştirerek teslim edeceklerdir/göndereceklerdir. Belirlenen tarihten
sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
*İletişim adresleri: Necip Fazıl KISAKÜREK Mektup Yarışması Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Abdülaziz Mahallesi Atatürk Caddesi No:14 42040 Meram/KONYA
E-posta: [email protected] veya [email protected]
F. YARIŞMAYA GİREN ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yarışmaya katılan öğrencilerin eserleri Necip Fazıl Kısakürek’i Anma Programı Düzenleme Kurulunun
teklifi ve onayıyla belirlenecek komisyon/komisyonlar tarafından yürütülecektir. Değerlendirmede
Tablo 1’deki puanlama anahtarı kullanılacaktır.

http://konya.meb.gov.tr/bim/nfk/nfk_meb_mektup.pdf

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin