Gençliğin Ata’sına Özlemi Konulu Mektup Yarışması

Gençliğin Ata’sına Özlemi Konulu Mektup Yarışması

EĞİTİM VE BİLİM İŞ GÖRENLERİ SENDİKASI
GENÇLERDEN ATATÜRK’E MEKTUP YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM: Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Ankara)

YARIŞMANIN ADI: “Ulusal Bağımsızlığın 99. Yılında Gençliğin Ata’sına Özlemi”

YARIŞMANIN TÜRÜ: Mektup

YARIŞMANIN KONUSU: Öğrencilerin kendi ifadeleriyle Mustafa Kemal Atatürk’e karşı duygu ve düşüncelerini mektup türü kurallarına uygun olarak yazmaları

HEDEF KİTLE: Türkiye Genelindeki Tüm Resmi Ortaöğretim Okullarının 9-10-11-12. sınıf öğrencileri.

YARIŞMANIN AMACI: Ulusal bağımsızlığı, ümidi olan gençlere adayan eşsiz liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün mücadelesini ve 19 Mayıs ruhunu yaşatmak, ulus bilincini aşılamak ve Cumhuriyetimizin Atatürk’e olan sevgisini, özlemini dile getirmelerini sağlamak

YARIŞMANIN KOŞULLARI:
a) Yarışmaya her öğrenci en fazla 1 (Bir) eser ile katılabilecektir.
b) Yarışmaya gönderilen eserler mektup türünde olacaktır.
c) Yarışmaya gönderilecek eserlerin alıntı olmaması, daha önce başka bir yarışmaya gönderilmemiş ya da herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Bu konuda hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.
d) A4 kâğıda 2 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılacaktır.
e) Eserler öğrencimizin kendi el yazısıyla yazılacaktır.
f) Eserler başka bir yerde yayımlanmış olmayacak tamamı özgün olacaktır. Alıntılar belirtilecektir.
g) Yarışmaya gönderilen eserlerin telif hakları eser sahibine aittir. Eser sahiplerinin izni alınmak kaydıyla seçici kurulumuz tarafından uygun görülen eserlerin derlenerek kitap haline getirilmesi planlanmaktadır.
h) Yarışma şartlarına aykırı başvuru yapıldığı tespit edilmesi halinde yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun başvuru seçici kurul tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.
i) Yarışmaya başvuran tüm adaylar ve yasal vasileri bu şartnamede yer alan tüm şartları kabul etmiş sayılırlar ve Eğitim-iş bu konuda sorumluluk kabul etmez.
j) Yarışmaya katılan tüm eserler herhangi bir değerlendirme yapmadan şube ve temsilciliklere teslim edilecektir.
k) Şube ve Temsilciliklerde oluşturulan 5 kişilik komisyon tarafından seçilecek ilk 3 eser, Genel Merkeze gönderilecektir.
l) Genel Merkez tarafından oluşturulacak seçici komisyon tarafından Türkiye genelinde dereceye giren ilk 5 eser ilan edilerek ödüllendirilecektir.
m) Genel Merkeze gelen tüm eserlerin yer alacağı kitapçık oluşturulacak ve tüm öğrencilerimize,

Eserlerde aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.
Okulun adı: ili/ ilçesi
Öğrencinin adı-soyadı:
Öğretmenin adı-soyadı-telefonu:
Velinin adı-soyadı-telefonu:
Öğretmen ve veli iletişim bilgilerini kendi rızası olması halinde verecektir.

Yarışma Takvimi:
04 Mayıs 2018 : Eserlerin şube ve temsilciliklere teslimi.
11 Mayıs 2018 : Eserlerin Eğitim-İş Genel Merkezi’ne teslimi. 16 Mayıs 2018 : Seçici kurulun toplanması.
18 Mayıs 2018 : Sonuçların duyurulması.
25 Mayıs 2018: Ödül töreni

Verilecek Ödüller:
1. ‘ye 2 kişilik Çanakkale gezisi veya Ankara ve Anıtkabir gezisi
2. ‘ye 2 kişilik Çanakkale gezisi veya Ankara ve Anıtkabir gezisi
3. ‘ye 2 kişilik Çanakkale gezisi veya Ankara ve Anıtkabir gezisi
4. ‘ye 2 kişilik Çanakkale gezisi veya Ankara ve Anıtkabir gezisi
5. ‘ye 2 kişilik Çanakkale gezisi veya Ankara ve Anıtkabir gezisi
Şube ve il temsilcilik elemelerinden geçerek Genel Merkeze gelen eserlere Nutuk ve Atatürk imzalı kalem ve anahtarlık armağan edilecektir.
Şube ve temsilciliklerimizde yapılacak elemede ilk 5 öğrenciye verilecek ödülleri, şube ve temsilciliklerimiz belirleyecektir.

SEÇİCİ KOMİSYON ÜYELERİ
Şube ve il Temsilciliklerinde, yönetim kuruları tarafından belirlenecek 5 kişilik komisyon Genel Merkez Seçici Komisyonu:
Suat ÖZKOLAY
Hüseyin KARA
Işık KANSU
Erdal ATICI