Gençlerle Matematiğin Sihirli Dünyasına Yolculuk

Ümraniye Belediyesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi, matematik bilgisinin ve sevgisinin artırılması noktasında toplumsal sorumluluk ve görev bilinciyle hareket etmekte ve bu çerçevedeki ihtiyaçları göz önünde bulundurmaktadır. Bu kapsamda yürütülmekte olan “Gençlerle Matematiğin Sihirli Dünyasına Yolculuk” adlı proje ile Ümraniye’de eğitim-öğretim görmekte olan öğrencilerin matematik sevgilerinin artırılması amaçlamaktadır. Bu projede, hedef kitle olarak ilçedeki sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı okullarda okuyan lise ve orta öğretim öğrencileri, ulaşılabilirlik ve sorunların doğru tespitinin kolaylığı açısından tercih edilmiştir. Hayata geçirilen projenin temel hedefi ise gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkân sağlanmasıdır.

4 hafta sürecek proje ile gerek yapılacak olan konferanslara katılımları gerekse de İstanbul Medeniyet Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyeleri ile bir araya gelmeleri sağlanarak, öğrencilerin matematik ve zekâ oyunlarına olan ilgilerinin artırılması amaçlanmaktadır. Gençlerin daha sağlıklı rol modelleri görerek kendilerine gelecek için daha sağlıklı kariyer planları yapabilir hale gelmeleri de yapılacak olan projenin amaçları arasında yer almaktadır.

Projenin ilk etkinliği Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezinde Prof. Dr. İsmail Ekincioğlunun katılımıyla gerçekleşti. “Gençlerle Matematiğin Sihirli Dünyasına Yolculuk” programın ilkine gençlerin ilgisi ise yoğun oldu.