Gençlerle Felsefe eTwinning Projemizin sonuna geldik.

5 okul, 5 öğretmen ve 50 öğrenciyle birlikte yürüttüğümüz Gençlerle Felsefe eTwinning Projemizin sonuna geldik.

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerini temel alarak gelişen bilgi  toplumu, karşılaştığı bilgileri sorgulayarak anlamaya çalışan, başkalarının etkisi altında kalmadan bağımsız karar verebilen ve olaylara farklı açılardan bakabilen özerk bireyler talep etmektedir. Bu noktada 21. yüzyılda insanlar elde ettikleri bilgiler için kendilerine özgü bir eleme sistemi oluşturmalıdır. İnsanın ihtiyacı olan bu mantıksal süzgeç görevini yerine getirecek en etkili zihni süreç, eleştirel düşünme olarak ifade edilmektedir. Projemizde gençlerde eleştirel düşünme hakkında farkındalık oluşturarak ,eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçladık. Bu amaç için yöntemimiz; farklı felsefe alan yazınından seçtiğimiz konulardan yola çıktık; örnek olay, tartışma ,münazaralar, kitap inceleme ,oyun, uygulamalarıyla destekleyerek çalışmalarımızı yürüttük.