Gençlerle Felsefe eTwinning Projemizin Kapanışı

Projemizde gençlerde eleştirel düşünme hakkında farkındalık oluşturarak ,eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçladık.. Bu amaç için yöntemimiz ; farklı felsefe alan yazınından seçtiğimiz konulardan yola çıkarak ;örnek olay, tartışma ,münazaralar, kitap inceleme ,oyun, uygulamalarıyla destekleyerek çalışmalarımızı yürüttük.. Kasım 2020 de başladığımız ve Mayıs 2021 de sona eren ;Lise düzeyinde 5 farklı okuldan 5 felsefe öğretmeni ve 50 öğrencimizlikle birkikte yürüttüğümüz projemizde ,işbirlikçi takım çalışmalarımızla öğrencilerimizde 21 yüzyıl becerileriden, öğrenme ve yenilenme becerileri içerisinde yer alan eleştirel düşünme becerilerimizin geliştirimesini üzerinde bir dizi felsefe etkinlikleri yer almakatadır.Proje çalışmalarımızın sonuç ürünü olarak Öğrencilerimiz ‘’eğer eleştirel düşünme olmasaydı nasıl bir dünya düzeni olurdu sorusuna yanıt oluşturacak bir dıstopya yazdılar

b8b8bcd50 opt