Gençlerden Ecdada Mektup 15 Temmuz Şehitlerine Yarışması

GENÇLERDEN ECDADA MEKTUP YARIŞMASI
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE

Yarışma Katılma Şartları
Gençlerden Ecdada Mektup 15 Temmuz Şehitlerine Yarışması’na 14-29 yaş aralığındaki) tüm gençler katılabilir.

Yarışma Kategorileri
a) Yarışma; 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimini püskürtmek amacıyla demokrasisine ve vatanına sahip çıkan şehitlerimizi konu alan mektuplar üzerine olacaktır. Bu kapsamda katılımcılar; demokrasi şehidi sivil vatandaşlarımızla asker ve polislerimize mektup yazabilecektir.

b) Kategoriler:

14-17 Yaş Arası
18-21 Yaş Arası
22-29 Yaş Arası

Yarışma Takvimi
15 EKİM 2016-15 ŞUBAT 2017 Mektupların Yazılması
25 ŞUBAT-15 MART 2017 İl Sonuçlarının Açıklanması
15 NİSAN 2017 Türkiye Derecelerinin Açıklanması

Yarışmaya Katılacak Gençler
1) Yarışmacılar yarışmaya sadece bir eserle katılabilecektir (her yarışmacının bir kez katılma hakkı vardır).
2) Yazılacak mektupların her yönüyle ‘özgün’ olması gerekmektedir. Mektupların daha önce hiçbir mecrada yayınlanmamış olması şartı bulunmaktadır. Mektubun tamamı ya da bir bölümü herhangi bir basın-yayın organı veya mecradan kopyalanmış ya da alıntı yapılmış ise mektup değerlendirmeye alınmayacak/derece aldıysa iptal edilecektir.
3) Katılımcıların, yarışmaya gönderecekleri eserlerin alıntı veya kopya olmadığına, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna göndermediklerine ilişkin ‘doğruluk beyanı’ ile yazdıkları mektupla ilgili her türlü haklarını Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devrettiklerini ifade eden ‘muvafakatname’yi elektronik ortamda onaylamaları
gerekmektedir.

Değerlendirme
1) Yarışmada yazılan mektuplar alanında uzman kişilerden kurulu değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
2) İllerde ve Genel Müdürlükte oluşturulan komisyonlar mektupları tablo-1’de yer alan kriterlere göre değerlendirecektir.

Gençlerden Ecdada Mektup Yarışması

Gençlerden Ecdada Mektup Yarışması Değerlendirme Formu
Yarışma Amacının Özümsenmesi ve İçtenlik Mektubun yarışma amacına uygun olup olmadığı, amacının doğru bir şekilde anlaşılıp anlaşılmadığı, yarışmacının duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde ortaya koyup koymadığı %60

60 Puan

Dilbilgisi, Türkçeyi Kullanma ve Sadelik Kelime hataları, anlatım bozukluğu, uygunsuz benzetme ve ifadelerin bulunup bulunmadığı ve yazının akıcı bir dille anlatılıp anlatılmadığı, mektup formatına uygun olup olmadığı, yarışma konusuyla ilgili gereksiz detay ve açıklamalara yer verilip verilmediği %40

40 Puan

TOPLAM PUAN %100

100 Puan

Tablo-1

İtirazlar
1) İllerde ve Genel Müdürlükte görev yapan değerlendirme komisyonlarının verdiği
kararlara itiraz edilemez.
Yarışma Başvurusu
1) ‘Gençlerden Ecdada Mektup 15 Temmuz Şehitlerine’ yarışmasına başvurular sadece
elektronik ortam üzerinden yapılacaktır.
2) Yarışmaya katılacaklar 15 Ekim tarihi itibariyle;
adresine girerek mektup yazabilecektir.

Sonuçlar ve Ödüller
1) Katıldığı ilde dereceye girenler 25 Şubat-15 Mart 2017 tarihleri arasında İl
Müdürlüklerinin internet sitesinde açıklanacak, Genel Müdürlüğün yapacağı Türkiye
derecesine girecekleri belirleyecek değerlendirmenin sonuçları ise 15 Nisan 2017 tarihinde
www.gsb.gov.tr internet sitesi ile Etkinlikler ve Sosyal Faaliyetler Dairesi’nin Facebook ve
Twitter adreslerinden duyurulacaktır.
2) Katıldığı ilde yapılan değerlendirmede ilk 3’e girme başarısı gösteren gençlere İl
Müdürlükleri tarafından uygun görülen bir ödül verilecektir.
3) Genel Müdürlüğün yaptığı değerlendirmede her 3 kategoride ilk 3’e giren
gençlerden;

Birinci olana: Ultrabook
İkinci olana : Dizüstü Bilgisayar
Üçüncü olana: Akıllı telefon verilecektir.
Dereceye girenler Gençlik Haftası’nda Ankara’ya davet edilecek ve devlet
büyüklerimizin kabullerinde hazır bulunacaktır. Gençler ayrıca Gençlik Haftası programı
kapsamında düzenlenecek tarih ve kültür gezisine götürülecektir.

Özel Esaslar
1) Yarışma kapsamında yazılan mektupların alıntı veya kopya olduğu, başka bir
yarışma veya herhangi bir yayın gurubuna gönderildiği tespit edilmesi durumunda eserler,
5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince komisyon üyeleri
tarafından iptal edilecektir.
2) Gençlik ve Spor Bakanlığı, ödül alan ve almayan tüm mektupların afiş, katalog,
broşür, kitap/kitapçık vb. her türlü hakkının kullanılması konusunda yetkili olacak ve bu
eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
3) Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışma veya herhangi bir yayın grubuna
gönderildiği tespit edilen eserler ödül kazanmış olsalar bile dereceleri iptal edilecek ve eser
sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
4) Mektuplarda; Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticilerine hakaret ve alay konuları
içeren, ırkçı söylemler barındıran, argo veya küfür içerikli ifadeler taşıyan, müstehcen bir söze
yer veren, siyasi içerik ve siyasi eleştiride bulunan (herhangi bir parti lehinde veya aleyhinde),
herhangi bir kişi, makam ya da markayı öven/eleştiren, reklam yapan, ahlaki değerlere uygun
olmayan, maddi ve manevi duygulara olumsuz bir biçimde atıfta bulunan ifadelere yer
verilemez.
5) Yarışmaya katılanlar ‘Gençlerden Ecdada Mektup Yarışması 15 Temmuz
Şehitlerine’ uygulama talimatnamesinde belirtilen şartları kabul etmiş sayılır.