Gençler Su Ödülü Proje Yarışması (15-20 yaş arası lise öğrencileri)

Su Ödülü
Su Ödülü Proje Yarışması

Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması, Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması’nda ülkemizi temsil edecek projenin belirlenmesi amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir yarışmadır. Yarışma, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda öğrenim gören 15-20 yaş arası bütün lise öğrencilerine açıktır.

Yarışmanın amacı, gençlerin su konularında farkındalıklarını artırarak su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına katkıda bulunmaktır.

Projeler, su kalitesi, su kaynakları yönetimi, suyun korunması, atık suyun arıtılması yoluyla yaşam kalitesinin geliştirilmesi hususlarını göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır.

Yarışmada dereceye giren projeler, Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması’nda ülkemizi temsil etme hakkı kazanır.

Yarışmaya katılmak isteyen lise öğrencilerinin, yarışma şartnamesini dikkatlice okumaları ve başvurularını zamanında yapmaları gerekmektedir.

Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması, gençlerin su konusunda farkındalık kazanmalarına ve su kaynaklarını korumak için projeler geliştirmelerine katkıda bulunan önemli bir yarışmadır.

Lise öğrencileri yarışmaları için sayfamızı ziyaret ediniz.

TÜRKİYE GENÇLER SU ÖDÜLÜ PROJE YARIŞMASI 2024 ŞARTNAMESİ

KATILIM ŞARTLARI:
Yarışma, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda öğrenim gören 15-20 yaş arası bütün lise
öğrencilerine açıktır. 20 yaşından genç olsa bile, üniversite öğrencilerinin yarışmaya katılım hakkı bulunmamaktadır.
Yarışmaya, bireysel ya da grup olarak başvuru yapılabilir. Grup katılımlarında Stockholm’de yapılacak olan uluslararası finale 2 öğrenciden fazlası katılamayacaktır. Katılım sağlayacak öğrenciler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.
Yarışmanın finalist(ler)i Stockholm’de gerçekleştirilecek olan uluslararası finalde uluslararası jüriye proje sunumu gerçekleştireceğinden, adayların İngilizce diline (konuşma, yazma ve anlama) hakim olması gerekmektedir.

PROJE:
Proje temaları, “kuraklık/taşkınlar, yeraltı suyu, tuzlanma, suyla ilgili farmakolojik sorunlar ile sanitasyon ve hijyen” olup, proje hazırlanırken su kalitesi, su kaynakları yönetimi, suyun korunması, atık suyun arıtılması yoluyla yaşam kalitesinin geliştirilmesi hususları göz önünde bulundurulmalıdır.
Proje hazırlama esnasında üniversiteler gibi yükseköğretim kurumlarından herhangi bir teknik yardım alınması durumunda, bu yardımın boyutu ve kapsamı, “Referans” bölümünde belirtilmelidir.

Yarışmaya katılacak projeler Türkçe dilinde yazılı rapor şeklinde hazırlanacak olup, sonuçlar
açıklandıktan sonra birinci seçilen projenin İngilizce tercümesi ve İngilizce dilinde poster şekline getirilmesi istenecektir.

ÖDÜLLER:
Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması (TGSÖ) toplam bütçesi 32 500 TL olup, DSİ Vakfı yoluyla karşılanacaktır.
Birincilik ödülü : Başarı Belgesi ve 15 000 TL
İkincilik ödülü : Başarı Belgesi ve 10 000 TL
Üçüncülük ödülü : Başarı Belgesi ve 7 500 TL

Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması şartnamesi için tıklayınız.