Gençler için kaliteli istihdam sağlama konferansı

24-25 Haziran 2015: Gençler için kaliteli iş yaratma, Brüksel, Belçika

Avrupa Gençlik Forumu ve ETUC tarafından ortaklaşa düzenlenen konferans 2 başlık üzerine odaklanacaktır: kaliteli bir iş nedir ve ana karar vericiler, uzmanlar, siyasetçiler ve sivil toplum ile AB Yatırım Planı ışınğında gençlik için kaliteli istihdam yaratmak için nasıl yatırım yapabiliriz.

Katılımcılar gençlik istihdamı konularında çalışma deneyimine sahip olmalı ve Avrupa gündeminde bu konulardaki gelişmelere aşina olmalıdır. Etkinliğin tümüne katılmak için uygun olmalıdır.
Avrupa Gençlik Forumu ulaşım ve konaklama masraflarını karşılayacaktır.

Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2013, 23:59