Gençler Arası Tiyatro Yarışmaları

Tiyatro Yarışmaları
Gençler Arası Tiyatro Yarışmaları

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

GENÇLER ARASI TİYATRO YARIŞMASI

KATILIM KOŞULLARI

Yarışma Katılma Şartları

Gençler Arası Tiyatro Yarışmalarına 01.01.2023 tarihi esas alınarak 13-25 yaş aralığında olan (02.01.1997 – 01.01.2010 arasında doğanlar) tüm gençler ekipleriyle başvurabilirler. Yarışma başvurularını grup adına 1 (bir) kişi yapar.
Yarışmaya katılacak ekiplerin oyuncu sayısı en az 3 kişi olmak zorundadır. Ayrıca, ekipteki oyuncular ve diğer teknik/yardımcı görevlileri ile (yönetmen, ses, ışık, makyöz, dekor görevlisi) birlikte 15 kişiden fazla olamaz. Teknik ekipte yer alan görevli sayısı 5 kişiyi geçemez.
Yarışma Kategorileri

Gençler Arası Tiyatro Yarışmaları tek kategoride yapılacak olup ekipler eserlerini EK- 1’deki konulara uygun olarak hazırlayarak Komedi ve/veya Dram türünde sahneye taşıyacaktır.

Yarışma Aşamaları

Yarışmalar; İl, Bölge ve Türkiye Finali olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirilecektir.

Yarışacak Ekipler

Yarışmada sahnelenecek eserlerin süresi en az 10 en fazla 18 dakika olmak zorundadır (selamlama süreye dâhil değildir). Ara dekor değişimleri ve sahne geçişleri bu süreye dâhildir
Ekipler; İl, Bölge ve Türkiye Finali’ne aynı eserle katılmak zorundadır.
Yarışma Duyurusu ve Başvurusu

Yarışma başvuruları 10 Ocak 2022 tarihine kadar gencizbiz.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden veya gençlik merkezleri aracılığıyla yapılacaktır.

Genel Esaslar

Ekipler bölge yarışmalarına gelirken sahnede ihtiyaç duyacakları; doğal ses, müzik ve ses efektlerini bir flash bellek ya da cd içerisinde yanlarında getireceklerdir.
Performans sergileyecek ekipteki tüm oyuncular ve teknik ekipteki kişiler 13-25 yaş aralığında olmak zorundadır. Senaryo gereği bile olsa belirtilen yaşın altında veya üstünde kimseler oyuna eşlik edemez ve ekibe dahil olamazlar. Sadece yönetmen için 13-25 yaş kriteri aranmaz.
Yarışmaya katılacak ekipler senaryonun kendileri tarafından yazıldığını ve eserin özgün olduğunu gösteren beyanı imzalamış olmaları gerekmektedir.
Senaryolarının daha önce herhangi bir mecrada yayınlandığı, tamamen alıntı, kopya ve geçmiş yıllarda tiyatro eserlerinin yeniden sahnelendiğinin tespit edilmesi durumunda ekipler yarışmadan diskalifiye edilir.
İzleyicilerin şiddet, korku ve olumsuz örnek teşkil edecek sahnelerden etkilenmemesi bu ve buna benzer sahnelerin en aza indirgenmesi gerekmektedir.
Sahnelenecek oyunlarda dikkat edilmesi gereken hususlar;
Reklam; bir markanın adının söylenmesini ve övülmesini ifade eder. Oyunlarda reklam ya da herhangi bir marka/ürün tanıtımını dolaylı da olsa yapılamaz.
Alıntı; Oyun özgün eserler olacağından herhangi bir alıntı yapılmamalıdır. Fenomen haline gelmiş videolara yapılan göndermeler alıntı olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir mecradan (kitap, makale, dergi, senaryo) bir paragraftan fazla yazı ile görsel/işitsel bir program/sinema/dizi/tiyatro’nun 15 saniyeden fazla süren sahneleri alıntı olarak kabul edilir.
Yaşanmış olayların doğrudan (olduğu gibi) sahnelenmesi eserin özgünlüğünü muğlak hale getirmesinden ötürü bu tarz olayların sahnelenebilmesi için öykülenmesi ya da gerçek olaylardan esinlenerek orjinal bir eser yazılması gerekmektedir.
Menkıbeler; Kutsal kitaplarda ya da önemli mecralarda geçen menkıbeler (Leyla ile Mecnun, Halil İbrahim Bereketi vb.) olduğu gibi ve/veya hikâyeleştirmek suretiyle sahnelenebilir. Bu tarz eserlere alıntı sebebiyle itiraz edilemez.
Komedi; Kişilerin, olay ve âdetlerin gülünç, eğlendirici, yönlerini göstermek amacıyla ders vermeyi ve hoşça vakit geçirtmeyi (hem güldürüp hem düşündürmeyi) hedef edinen tiyatro çeşididir.
Dram; günlük olayların veya hayali durumların, ağırlıklı olarak düşündürme ama aynı zamanda güldürü unsur/unsurlarını barındırarak anlatılmasıdır. Dram türü, olayları sadece acı yönlerinden görmek olarak düşünülmemelidir. Bu türde yazılan eserlerde komedi/güldürü unsurları bulunmak zorundadır.
Ekipler; Orotoryo ve pandomim türü eserlerle yarışmaya katılamazlar.

​Başvuru yapmak için Tıklayınız.