Gençler Arası Ses Yarışmaları

Ses Yarışmaları
Gençler Arası Ses Yarışmaları

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

GENÇLER ARASI SES YARIŞMASI

YARIŞMA USUL VE ESASLARI

Yarışma Katılma Şartları

Madde 5-

Gençler Arası Ses yarışmalarına 01.01.2023 tarihi esas alınarak 17-25 yaş aralığında olan (02.01.1997 – 01.01.2006 arasında doğanlar) tüm gençler başvurabilir. Başvurular; solo ses kategorilerinde bireysel, özgün yorumlama kategorisinde ise grup olarak yapılır. Başvuruları grup adına 1 (bir) kişi yapar.

Yarışma Kategorileri

Madde 6-

Gençler Arası Ses Yarışmaları;

17-25 Solo Geleneksel Türk Müziği (Türk Sanat/Türk Halk/Türk Tasavvuf Musikisi)
17-25 Solo Popüler Müzik (Pop, rock, rap, hiphop, )
17-25 Yaş Özgün Yorumlama (Türk Halk, Türk Sanat ve Anadolu Rock vb. türler) olmak üzere 5 kategoride düzenlenecektir.
** Özgün Yorumlama: Müzik alanında önceden seslendirilmiş bir eserin farklı müzik enstrümanları ile özgün bir şekilde yeniden icra edilmesidir.

Yarışma Aşamaları

Yarışmalar; İl, Bölge ve Türkiye Finali olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirilecektir.

Yarışma Duyurusu ve Başvurusu

Yarışma başvuruları 10 Ocak 2023 tarihine kadar gencizbiz.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden veya gençlik merkezleri aracılığıyla yapılacaktır.
Sistemde oluşabilecek bir aksaklıktan dolayı başvuru yapamayan gençlik merkezlerine giderek yarışmaya katılabilirler.
Özel Esaslar

1) Geleneksel Türk Müziği ( Türk Halk/Türk Sanat/Türk Tasavvuf Müziği)

Bu kategori, Türk Halk, Türk Sanat ve Türk Tasavvuf Müziği türlerine yönelik yapılır.
Bu kategoride, Geleneksel Türk Müziği türlerinden (serbest) ölçü ile icra edilen gazel, kaside ve uzun hava gibi türler münferit olarak icra edilebilir. Ancak icra edilecek eser kültürümüzün bir parçası olan eserlerden seçilmeli, özellikle de arabesk/fantezi türünden bir eser olmamalıdır.
Eserlerin icra edilme süresi 6 dakika ile sınırlıdır.

2) Popüler Müzik (Pop, rock, rap, hip- hop, )

Bu kategori, popüler müzik olarak kabul edilen; pop, rock, rap, hiphop türlerinde icra edilir. Kategoride seslendirilebilecek eserler Türkçe olmak zorundadır.
Eserlerin icra edilme süresi 6 dakika ile sınırlıdır.

3) Özgün Yorumlama ( Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Anadolu Rock vb. türler)

Bu kategori, özgün yorumlama olarak kabul edilen; geleneksel müzik enstrümanlarıyla icra edilen Türk Halk ve Türk Sanat müziği eserlerini, modern/popüler kültür ürünü olan müzik enstrümanlarıyla sözlü olarak yorumlandığı yarışma kategorisidir. Kültürümüzün parçası olan eserlerin yeniden yorumlanmasında yarışmacılar diledikleri müzik enstrümanlarını kullanabileceklerdir.
Yarışmaya gruplar en az 3, en fazla 6 kişi ile katılabileceklerdir.
Yeniden yorumlanan eserin süresi en az 3 en fazla 6 dakika olmak zorundadır. Kategoride seslendirilebilecek eserlerin tamamı Türkçe olmak zorundadır.

Başvuru yapmak için Tıklayınız.