GENÇLER ARASI BİLGİ YARIŞMASI

BİLGİ YARIŞMASI
GENÇLER ARASI BİLGİ YARIŞMASI

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

GENÇLER ARASI BİLGİ YARIŞMASI

KATILIM KOŞULLARI

Yarışma Kategorileri ve Katılma Şartları

Yarışma; “Lise” ve “Üniversite” olmak üzere iki kategoride düzenlenecek olup yarışmaya, lise ve üniversitede aktif eğitim gören gençler katılabilir. Lise kategorisine başvuru yapacak gençlerin 01.01.2023 tarihi esas alınarak 13-17 yaş aralığında (02.01.2005 – 01.01.2010 arasında doğanlar) olması gerekmektedir. Üniversite kategorisine başvuru yapacak gençlerin üniversitelerin lisans ya da ön lisans programlarında öğrenim görmesi ya da 01.01.2023 tarihi esas alınarak 18-25 yaş aralığında (02.01.1997 – 01.01.2005 arasında doğanlar) olmak şartıyla üniversite sınavına hazırlanan ve yarışmaya katılmak isteyen gençler “Üniversite” kategorisinde yarışmaya katılım sağlayacaktır.
Yarışma Başvurusu

Yarışma başvuruları 10 Ocak 2022 tarihine kadar gencizbiz.gsb.gov.tr internet sayfası üzerinden veya gençlik merkezleri aracılığıyla yapılacaktır.
Gençlik Merkezlerine gelip yarışmaya başvurmak isteyen tüm gençlere gerekli kolaylık gösterilecek ve yarışmaya başvurmaları sağlanacaktır.
Sistemde oluşabilecek bir aksaklıktan dolayı başvuru yapamayan katılımcılar EK-1’de yer alan “Başvuru Formunu” en yakın gençlik merkezinden temin ederek doldurduktan sonra yarışmaya katılabilirler.
Her takım 3 kişiden oluşacaktır.
Yarışma Aşamaları

Yarışmalar; İl, Bölge ve Türkiye Finali olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirilecektir.

Özel Esaslar

Yarışmaya katılacak takımlar 3 (üç) kişiden oluşacaktır. Takım üyeleri aynı okulda okuyan kişiler olmak zorunda değildir. Ancak bir takımda lise ve üniversitede okuyan gençler bir arada bulunamaz (Üniversite takımında sadece üniversite öğrencisi, lise takımında ise sadece lise öğrencisi yer alır).
2022 yılında Türkiye Birincisi olan takımlar/yarışmacılar, yarışmaya katılamazlar.
Yarışma sırasında takımlara; “genel kültür, görsel ve işitsel sanatlar, coğrafya, anayasa ve vatandaşlık, sayısal mantık, tarih, spor kültürü, güncel konular, teknoloji ve uzay bilimleri” konularından sorular yöneltilecektir.

Başvuru yapmak için Tıklayınız.