Genç Yurttaşlar Girişimcilik Yarışması

Genç Yurttaşlar Girişimcilik Yarışmasına katılın! Yarışma için fikir ve projelerinizi bekliyor!

Çağrı tüm dünyada, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ”ne yönelik yenilikçi ve girişimci katkı yapabilecek, fikir ve projesi olan 15-35 yaş arasında olan gençlere açıktır.

Başvurular aşağıda belirtilen iki kategorinin birine yapılmalıdır.

•Fikir Kategorisi: Uygulanabilir yenilikçi fikir ya da planlar.

•Proje Kategorisi: Sosyal etkisi ispatlanmış ve gerçekleşmiş girişimler.

Her iki kategoride de ilk 10’a giren başvurular finalist olarak belirlenecektir. Finalistlerden fikir ya da projelerine ait kısa video (max. 3 dakika) yüklemeleri istenecektir. Jüri finalistlerden oluşacak bir panel ile her kategoriden ilk üçe giren başvuru sahipleri ödüllendirilecektir.

Son Başvuru 31 Temmuz 2018. Online olarak son oy verme tarihi ise 15 Ağustos 2018 olacaktır.

Ayrıntılı bilgi için:
https://www.entrepreneurship-campus.org/