“Genç Yazarlarımızı Arıyoruz” Hikaye Yarışması

genç yazarlar
genç yazarlar

Edirne Belediyesi gençlerde kitap sevgisini arttırmak adına “Genç Yazarlarımızı Arıyoruz” isimli hikaye yarışması düzenliyor. Herhangi bir konu sınırlaması yapılmadan katılımcıların kendi hayal dünyalarından ya da aile büyüklerinden ve çevreden esinlendiği konulardan oluşacak olan hikaye yarışmasına 13-17 yaş aralığındaki gençler katılabilecek. Yarışmaya son katılım tarihi ise 9 Mayıs Pazartesi olacak. 16 Mayıs 2022 tarihinde yarışmaya katılan eserler, seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Sonuçların açıklanması ve ödül töreni ise 18 Mayıs 2022 tarihi olarak belirlendi. Adaylar eserlerini, [email protected] e-posta adresine pdf formatında dosyayı göndererek ya da Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi ve Edirne Kent Müzesi’ne hikâyelerini bırakarak yarışmaya katılım sağlayabilecek.

EDİRNE BELEDİYESİ
” GENÇ YAZARLARI ARIYORUZ ” İSİMLİ HİKÂYE YARIŞMASI
KATILIM KOŞULLARI VE YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Konusu: Herhangi bir konu sınırlaması yapılmadan katılımcıların kendi hayal
dünyalarından esinlenmiş ya da aile büyüklerinden ve çevreden derlenen hikaye yazma.

Yarışmanın Amacı: Gençlerde kitap sevgisini arttırmak.

Türü: Hikâye Yarışması (derleme/kurgu).
Hedef Kitle: 13-17 yaş aralığındaki katılımcılar.

Yarışma Takvimi
Hikâyelerin Son Gönderim Tarihi 09.05.2022
Hikâyelerin Seçici Kurul Tarafından Değerlendirilme Tarihi 16.05.2022
Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni 18.05.2022

KATILIM ŞARTLARI:
1) Yarışmaya katılan hikâyelerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye
girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir
metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması
gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, hikâyenin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün
olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan
katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan
geri alınır.

2) Her yarışmacı yarışmaya tek bir hikâyeyle katılabilir.

3) Eserle ilgili olarak üçüncü şahıslar tarafından yapılacak başvurulardan ve tazminat
taleplerinden doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt
eder. Eserin telif hakkı eser sahibine ait olmakla birlikte katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin
“Edirne belediye Başkanlığı” tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkı verdiğini
peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer
ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, değiştirme, işlenme, yayma,
temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum telif hakları için
Edirne Belediye Başkanlığına süresiz izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Edirne
Belediye Başkanlığına vermekle mükelleftir. Edirne Belediye Başkanlığı bu eserlerle ilgili her
türlü tasarruf yetkisine süresiz sahiptir. Edirne Belediye Başkanlığı yarışma kapsamında
belirtilen bütün hususlarda değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir. Şartnamede yer
almayan hususlara ilişkin takdir yetkisi Edirne Belediye Başkanlığına aittir.

4) Ödüle son başvuru tarihi 09.05.2022’dir. Bu tarih ve saatten sonraki gönderimler kabul
edilmeyecektir.

5) Ödüle aday hikâyelerde amaca ve konuya uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını
kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlık ve değer aranacaktır.

6) Aday [email protected] e-posta adresine pdf formatında dosyayı
göndererek, Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi ve Edirne Kent Müzesi’ne hikâyelerini
bırakarak yarışmaya katılım sağlayacaktır.
a) Ödüle aday gösterilecek eser pdf formatında, A4, Times New Roman 12 yazı
karakteri ile yazılmış, her kenardan 2 cm kenar boşluğuyla satır aralığı 1,5 olacak şekilde ve en
fazla 10 sayfa olmalıdır. Aday, hikâyesinin bulunduğu dosyaya hiçbir şekilde kendisiyle ilgili
bilgileri (ad, okul, vb.) eklememelidir.
b) Aday, ayrı bir belgeye isim, okul, sınıf, cep telefonu ve adres gibi bilgilerini yazıp
gönderecektir.

7) Seçici kurul tarafından seçilecek olan 3 adet hikâyeye ödül verilecek ve yayınlanmaya
uygun bulunan hikâyeler Edirne Belediyesi’nin web sitesinde yayımlanacaktır.

ÖDÜLLER:
Değerlendirme sonucunda verilecek ödüller:
1. 1’inci olan eser – Diz üstü Bilgisayar ve Eserden 100 adet basılacaktır.
2. 2’nci olan eser – Tablet Bilgisayar
3. 3’üncü olan eser – Cep Telefonu
Dereceye girenlere, ödül töreninin tarihi ve yeri Belediyemiz tarafından bildirilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Yarışma ile ilgili her türlü yazışma ve bilgi almak için aşağıdaki adres ve telefon numarası
kullanılacaktır.
– Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü
Telefon: 0546 200 82 26

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

8 + 14 =