GENÇ SANAT: 8. GÜNCEL SANAT PROJE YARIŞMASI

Genç Sanat: 8. Güncel Sanat Proje Yarışması’nın kavramsal çerçevesi; Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar’ın vefatının 60. yıldönümü olması münasebetiyle, Tanpınar’ın “Her Şey Yerli Yerinde” dizesi olarak belirlenmiştir. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın edebiyat, düşünce, estetik ve sanat anlayışı; huzuru arayan bir benliğin, “zaman”, “mekân”, “eşya” ve “hafıza” ile etkileşimleri üzerinde yükselir. Bu kapsamda yarışma; Tanpınar’ın çalışmalarına merkez oluşturan “zaman” kavramı üzerinden onun estetik anlayışı ile ifade gücünü ortaya koyarken, Tanpınar’ın genç sanatçıların eserlerine olan tesirini de gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır.

KATILIM KOŞULLARI
• Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında ülkemiz ve YÖK denkliği olan yurtdışındaki üniversitelerin; Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (önlisans), Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ile uygulamalı sanat eğitimi veren Eğitim Fakültelerinin lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) düzeyde eğitim gören ve 2021-2022 öğrenim yılları içerisinde mezun olan 35 yaş ve altı (36 yaşından gün almamış) T.C. vatandaşı katılımcılara açıktır.

• Önlisans/ lisans eğitimini yukarıda belirtilen fakültelerde tamamlayan ancak lisans/ lisansüstü eğitimine farklı fakülte/enstitülerde devam eden kişilerin katılımı ancak hâlihazırda öğrenim gördükleri üniversitelerden güncel öğrenci belgesinin yanında lisans diplomalarını beyan etmeleri durumunda kabul edilecektir. Ayrıca yukarıda belirtilen fakülteler dışında öğrenim gören ancak güzel sanatlar eğitimi veren farklı fakülte ve enstitülerden ders alan öğrenciler transkriptlerini beyan etmek şartıyla yarışmaya katılabilirler.

• Yarışma; video, fotoğraf, yerleştirme, yeni medya, grafik, resim, seramik, baskı, heykel ve karışık teknik gibi görsel sanatın tüm ifade biçimlerine açıktır.

• Katılımcılar görsel sanatlar içerisinde değerlendirilebilecek kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzeme ile eser ya da projelerini hazırlamakta, yeni yaklaşımlar önermekte serbesttirler. Ancak eserin kapalı mekânda sergileneceği düşünülerek hazırlanması gerekmektedir.

• Her katılımcı daha önce herhangi bir yarışmada (sosyal medya, youtube v.b platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) ödül almamış ya da sergilenmemiş ve son iki (2) yıl içerisinde üretilmiş kendilerine ait özgün bir (1) adet eser ile yarışmaya katılabilir.

• Başvuru eserinin daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Ayrıca esere ait görseller belge niteliği taşıyacağından çevrimiçi yapılacak başvuruda yer alan görsellerde herhangi bir düzenleme yapılmamalı, görseller ile eserin aslı uyumlu olmalıdır. Bu hususların ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.

• Katılımcılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

• Eserlerin en uzun kenarı, genişliği veya yüksekliği iki buçuk (2,5) m’yi, video eserlerin süresi ise iki (2) dakikayı geçmeyecek şekilde olmalıdır.

• Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.

Başvuru, “e-devlet” bağlantılı https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ web sitesi üzerinden çevrimiçi yapılacağından esere ait alternatif hiçbir gönderi (eserin aslı veya e-posta, posta, kargo, kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.