Genç Nevşehirliler Derneği Burs Başvuruları

Burs Başvuruları
Genç Nevşehirliler Derneği Burs Başvuruları

Genç Nevşehirliler Derneği burs başvuruları başlamıştır. Genç Nevşehirliler Derneği koordinesinde hayırseverlerin katkılarıyla burs verilmesi planlanmaktadır. Yapılan burs başvurularının değerlendirilmesi derneğimizce belirlenen kıstaslara göre yapılacaktır. Burs talep edenler, aşağıdaki linke tıklayarak başvuru formunu eksiksiz olarak tamamlamak zorundadır.

Genç Nevşehirliler Derneği burs başvuruları başlamıştır. Nevşehir nüfusuna kayıtlı Lisans öğrenimi Ankarada gören ihtiyaç sahibi öğrencilere Genç Nevşehirliler Derneği koordinesinde hayırseverlerin katkılarıyla burs verilmesi planlanmaktadır. Yapılan burs başvurularının değerlendirilmesi derneğimizce belirlenen kıstaslara göre yapılacaktır. Burs talep edenler, aşağıdaki linke tıklayarak başvuru formunu eksiksiz olarak tamamlamak zorundadır. Başvuruların bitiş tarihi web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda duyurulacaktır.

Burs Başvuru Koşulları

BAŞVURU BİÇİMİ
Burs almak isteyen öğrencileri Genç Nevşehirliler WEB sayfasından başvuru yaparlar. Bu başvurular arasından asil ve yedek olmak üzere bursiyer seçimi yapılır. Burs kazananlar Dernek Yönetimince talep edilen evrakları belirlenmiş E-posta adresi üzerinden gönderirler. Eski bursiyerlerin de her yıl yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir. (Burslarımız öğretim yılı için belirlenmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler her yıl tekrar başvuruda bulunur. Bu başvurular Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirmeye alınır.)

BURS İSTEK FORMU ve BURS YENİLEME FORMU ile ekleri belgeler, günün ihtiyaçlarına ve amaca göre, Dernek Yönetim kurulu tarafından hazırlanır.

BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular 12 Eylül- 30 Eylül tarihleri arasında yapılır. Bu tarihlerin dışında yapılacak başvurular kabul edilmez.

BAŞVURU İÇİN ARANACAK ŞARTLAR
Burs verilecek öğrencilerde aranacak şartlar aşağıda sayılmıştır.

– Nevşehir nüfusuna kayıtlı olmak ya da Nevşehir de ikamet etmek,

– Başarılı olmak ve Okulunda disiplin cezası almamış olmak. (Öğrenciler bu durumu belgelerle kanıtlar)

– Maddi imkanları yetersiz olmak

– Sabıka kaydı olmamak

BURS ÖNCELİKLERİ
Burs başvurularının değerlendirilmesinde aşağıdaki öncelikler, aşağıdaki sıralamaya bakılmaksızın tercih nedenidir.

– Anne ve/ veya babasının yokluğu,

– Maddi imkanları yetersiz gazi ve şehit çocukları,

– Eski bursiyerler,

– Zihinsel veya bedensel engelliler,

BURSUN SÜRESİ
Burslar genellikle, (15 Kasım – 15 Haziran boyunca) 9 ay için ödenir.

BURSUN ÖDEME ŞEKLİ
Burslar aylık olarak ödenir (9 ay boyunca ödenir). Burs başvuruları her yıl her bursiyer için yeniden değerlendirilir. Bursa hak kazanmış öğrencinin, bu hakkının devamı için, ilk burs almanın olumlu şartları aynen veya artarak devam etmesi gereklidir.

BURSA HAK KAZANANLARIN İLANI
Bursa hak kazanan öğrencilerin isimleri ile eğitim ve öğretim görmekte olduğu okullar, Dernek web sitesinde en geç Kasım ayı sonuna kadar ilan edilir ve bursiyerlere bildirilir.

BURS ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN TEMİN ETMESİ GEREKEN EVRAKLAR
(YENİ BURSİYERLER İÇİN)

1. 1 adet fotoğraf

2. Vukuatlı nüfus kayıt örneğinin Ailenin tamamını içeren belge gerekmektedir.

3. Sabıkasızlık belgesi (18 yaşından küçük olan öğrenciler için gerekmemektedir.)

4. Öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi

6. Sınav sonuç belgesi fotokopisi ( YKS vb.)

7. Transkript (Not ortalamasını gösteren belge. İlköğretim, lise için karne fotokopisi yeterlidir. barkodlu veya e-imzalı olması gerekmektedir.)

8. Okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi

9. Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (İş yerinden onaylı maaş bordrosu, emekliler için emekli aylığını gösterir emekli cüzdanı fotokopisi veya aylığı gösterir hesap ekstresi, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, geliri olmayanlar için ise SGK’den gelirsizlik belgesi yüklenmelidir.Ayrıca çalışmayan, geliri olmayan anne/baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri/kayıtları olmadığına dair belge ve kişinin ismi görülecek şekilde e-devletten veya ilgili kurumdan kayıt olmadığına dair belge alınmalıdır.

10. Şehit veya gazi çocuğu olduğunu gösteren belge fotokopisi

11. Bedensel veya zihinsel engelli olanlar için sağlık raporu fotokopisi

12. Taşnır/Taşınmaz Mal Belgesi; E-Devlet’in http://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir web adresinden anne-baba adına kayıtlı taşınır/taşınmaz malvarlığını (liste, detay, hisse sayfaları), araç bilgisi ve gelir durumunu gösterir detaylı döküm başvuruyla birlikte ibraz edilmelidir.

BURSU YENİLENEN ÖĞRENCİLERİN TEMİN ETMESİ GEREKEN EVRAKLAR
(ESKİ BURSİYERLER İÇİN)

1. Sabıkasızlık belgesi (18 yaşından küçük olan öğrenciler için gerekmemektedir.)

2. Öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi

3. Transkript (Öğrencinin sene içerisinde aldığı notları gösteren not döküm belgesi, barkodlu veya e-imzalı olması gerekmektedir.)

Evraklar kargo ile değil, belirlenmiş e-posta adresi üzerinden PDF olarak yüklenecektir.

Burs Başvuru Formu