Genç Mühendis Akademisi Projesi

TÜBİTAK Genç Mühendis Akademisi ikinci kez Bursa ilinde Uludağ Üniversitesi ile gerçekleştirilecek. Kampa mühendislik alanında mesleki seçim yapmak isteyen tüm öğrenciler başvurabilir. Kamp Başvuruları http://www.bilimokulu.com/kayit/ adresinden yapılmaktadır. Başvurular açılmıştır. Kamp 19-25 Ağustos 2012 tarihinde gerçekleşecek.

Lise Öğrencilerine Yönelik  19 – 25 Ağustos 2013

Mühendislik bir meslek alanı olarak bu alanda çalışanların etik, mesleki bilgi, kişisel ve sosyal yeterlilik, yetenek ve becerilerin sürekli gelişimine ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Bu açıdan mühendislik alanında çalışma yapmak isteyen öğrencilerin kişisel özelliklerinin farkında olmaları, temel becerileri kazanmaları ve bu alanlarda somut yaşantılar geçirmeleri önemlidir.

Genç Mühendis Akademisi Projesi ile mühendislik alanlarının ” makine, tekstil, elektrik-elektronik, endüstri, inşaat, ” alanlarında meslek edinmek isteyen öğrencilere mesleği ve kendilerini tanımaları, mesleki alana ilişkin somut yaşantı geçirmeleri, akademik alanda çalışma yapan kişilerle bilgi paylaşımında bulunmaları sağlanacaktır. Akademik başarısı yüksek, yatılı olarak eğitim gören öğrencilerden 30, diğer devlet okullarından da 20 lise 3. sınıf öğrencisi belirlenecektir. Bu öğrenciler 6 günlük eğitim programında akademisyenler ile eğitimler yapacaklardır. Paralel atölye saatlerinde elektronik, robotik, mekatronik, vücut-bilgisayar etkileşimi, beyin mühendisliği, ölçme gibi konularda uygulamalı eğitimler yapacaklardır. Mühendislik – Mimarlık uygulamalı deney düzenekleri ile deneyler yapacaklardır. Fabrika ve inşaat ziyaretleri ile yerinde çalışma ortamını gözlemleyeceklerdir. Merinos Müzesi gezisi ile yakın geçmişteki üretim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Tofaş Anadolu Otomobilleri Müzesi gezisi ile Anadolu’ da geçmişten günümüze otomobil üretimi teknolojisinin nasıl değiştiğini gözlemleyeceklerdir. Alacakları Dikkat, özgüven, mesleki hedef belirleme ve sıfırdan imkanlanma eğitimleri ile kişisel özelliklerini tanıyacak ve sürekli gelişimi için yön belirleyeceklerdir. Böylece mesleki alandaki etik anlayışının gelişimine olanak sağlanacaktır. Tüm süreçte her 10 öğrenci ile ilgilenmesi için 1 rehber belirlenmiştir. Ayrıca 2 rehber sağlık, ulaşım, dokümantasyon ve ölçme faaliyetlerinden sorumlu olacaktır.

2012 yılında “Genç Mühendis Akademisi” ilk olarak TÜBİTAK tarafından desteklenmiş ve başarı bir şekilde sonuçlandırılmıştır. 1. Projeden elde edilen kazanımlar ile 2013 yılında daha etkili ve kapsamlı bir proje hazırlanmıştır.

Projede katılımcıların belirlenmesi, eğitim çalışmalarının etkinliğinin belirlenmesi ve yaygın etkinin arttırılması için ölçme çalışmaları yapılacaktır. Proje ile 50 katılımcıya eğitim verilmesi planlanmaktadır. Öğrencilerin farklı okullardan seçilmeleri ve proje sonrasında elde edilecek sonuçların bu okullardaki öğrenciler ile paylaşılması ile daha fazla sayıda öğrenciye ulaşılmış olunacaktır. Projeye katılan öğrenciler proje sonrasında da hazırlanacak web sayfası üzerinden paylaşımda bulunmaları, atölye çalışmaları yapmaları, akademisyenler ile görüş alış-verişi yapmaları sağlanacaktır. Atölyeler proje sonrasında da rehberler ve katılımcıların buluşup birlikte çalışmalarına olanak sağlayacaktır.