Genç mucitler ODTÜ’de !

Genç Mucitler Geleceği Tasarlıyor: Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Eğitimleri
“Genç Mucitler Geleceği Tasarlıyor: Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Eğitimleri” projesi dünya genelinde Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) eğitimine verilen önem doğrultusunda ülkemizin de bu sürece uyum sağlamasına katkı sağlamayı hedeflenmektedir. Proje ilköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin proje süresince gerçekleştirilecek olan fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin entegresyonu odaklı öğretim uygulamaları ile araştırma-sorgulama ve bilimsel süreç becerilerini geliştirmelerini ve fen, matematik, teknoloji ve mühendislik alanlarına yönelik başarı ve tutumlarında artış sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin FeTeMM disiplinlerime yönelik başarı ve tutumlarında sağlanacak olumlu yönde artış ile bu disiplinler altındaki kariyer seçeneklerine olan ilgilerini arttırmak ise projenin alt amaçları arasında yer almaktadır.

Geçmişten günümüze eğitimle ilgili birçok yenilik hareketi mikro ölçekte öğrencilerin bilimsel bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra makro düzeyde ülkelerin küresel rekabette sağlam bir yer edinmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla hayata geçirilen küresel eğitim reformlarından en günceli olan FeTeMM eğitimi, ilk ve ortaöğretim seviyesindeki fen ve matematik eğitimi standartlarının yükseltilmesi ve buna bağlı olarak öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına yöneliminin sağlanması amaçlamaktadır. Bu şekilde bireylerin yükselen küresel ekonomik koşullarda rekabet içerisinde kalabilecekleri düşünülmektedir. FeTeMM eğitimi Fen, Matematik, Mühendislik ve Teknoloji disiplinlerinin entegrasyonu yoluyla (1) öğrencilerin bu disiplinlerin içeriklerinin kavramsallaştırılması, (2) sosyal ve kültüre dayalı FeTeMM bağlamları yoluyla öğrencilerin FeTeMM disiplinlerini anlayışlarının genişletilmesi ve (3) öğrencilerin FeTeMM disiplinlerine ve bu disiplinler altındaki kariyer seçeneklerine olan ilgisini arttırılmasını amaçlamaktadır.

Proje TUBİTAK tarafından desteklenmekte olup   7, 8, 14, 15 ve 21 Mart 2015 tarihlerinde ODTÜ’de gerçekleştirilecektir.

Yrd. Doç. Dr. Evrim Baran, Etkinlik Yürütücüsü

Katılımcı seçimi
7, 8, 14, 15 ve 21 Mart 2015 tarihlerinde ODTÜ Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan 5 günlük projenin hedef kitlesini Ankara ilindeki devlet okullarında 6. sınıfta öğrenim gören 40 öğrenci (20 kız- 20 erkek) oluşturacaktır. Etkinliklere kabul edilecek öğrencilerin seçiminde başarı kriterleri esas alınacaktır. Seçilecek öğrencilerin farklı okullardan olmaları ve daha önce Tubitak eğitim ya da bilim okullarına katılmamış olmaları da göz önüne alınacaktır.

Proje kabul edildiği takdirde TUBİTAK tarafından desteklenecektir. Projenin desteklenmesi durumunda katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Katılımcı öğrencilerin ihtiyaçları TUBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Her türlü soru ve iletişim için:

Yard. Doç. Dr. Evrim Baran
e-posta: [email protected]
Tel: 0312 210 4040
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Bölümü

https://fetemmodtu.wordpress.com/proje-tanitimi/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.