Genç Mucitler Aranıyor

Genç Mucitler Aranıyor
İnovatif Fikirler Yarışması Şartnamesi

İlkokul – ortaokul ve lise öğrenimi görmekte olan öğrencilerde proje ve inovasyon kültürünün daha küçük yaşlarda tesis edilmesi amacıyla Denizli ihracatçılar Birliği tarafından Denizli yerelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenmektedir.

YARIŞMANIN KONUSU ve AMACI
Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü arttırmak için bilimsel bilgiyi ticari değere dönüştürmek,

Gençlerin kariyer hedefleri oluşturmalarına ve böylece bilinçli ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine ve inovatif uygulamalarla sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak,

Yenilikçi, özgün fikir ve projeler ile farklı yaş gruplarının yaratıcılıklarını ön plana çıkarmak,

Keşfedilmemiş ve sadece fikir aşamasında kalmış projeleri hayat geçirmek,

Denizli ve Türkiye’nin inovasyon yolculuğunda çocukların ve gençlerin katıksız fikirlerinden faydalanmak ve desteklemek amacıyla düzenlenmektedir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
a) Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda(İlk-Orta-Lise) halen okuyor olmak,
b) Projenin daha önce herhangi bir yarışmada dereceye girmemiş olması.

TAKVİM
a Proje Teslim Tarihi 20 Şubat 2019 (Öğrenim görülen Okul İdaresine)
b Okul İdareleri Proje Ön Eleme 20-22 Şubat 2019 (İlk beş proje belirleme)
c Finalist belirleme 23 Şubat-04 Mart 2019

ÖDÜLLER

İlkokul Öğrenci Kategorisi
SÜRPRİZ ÖDÜLLER

Ortaokul Öğrenci Kategorisi
SÜRPRİZ ÖDÜLLER

Lise Öğrencisi Kategorisi
SÜRPRİZ ÖDÜLLER

Dereceye giren öğrencilerin, projelerini hazırlama sürecinde projeye destek olan öğretmene de ödül takdim edilecektir.

DEĞERLENDİRME AŞAMASI

• Okul İdarelerinin oluşturacakları jüri heyeti ön elemeyi gerçekleştirecek ve dereceye giren ilk 5 projeyi, 22 Şubat 2019 tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesine teslim edecektir.
• 04 Mart 2019 tarihine kadar DENİB tarafından her kategori için 10 finalist belirlenecektir.
• Finale kalan 10 eser içerisinden her kategori için 1. 2. ve 3. gerçekleştirilecek Final Gecesi ile belirlenecektir.

DEĞERLENDİRME ESASLARI
DEĞERLENDİRME ŞEKLİ:
• Yarışma ilkokul-Ortaokul ve Lise olmak üzere 3 kategoride değerlendirilecektir.
Proje;
• Yaratıcılık düzeyi
• Özgünlüğü ve yeniliği
• Uygulama tekniklerinin geliştirilebilirliği ve uygulanabilirliği
• Katma değerini arttırıcı ve teknik özelliklerini geliştirici özelliği
• İhraç edilebilir ve günlük hayatta uygulanabilir olma özelliğine
göre değerlendirilecektir.

Yarışma şartnamesi, başvuru formu ve taahhütname www.denib.gov.tr sitesinden temin edilebilir. Söz konusu formun eksiksiz doldurulması gerekmektedir.