Genç MemurSen Deneme Yarışması

Genç MemurSen Deneme Yarışması

Değerli Katılımcılar,

Mevcut dünya düzeni insanımızı birtakım hiyerarşik ihtiyaçlar çerçevesine sıkıştırarak
emperyalizmin tahakkümü altına almaktadır. Hayatın her alanını rekabetçi bir mantığa
büründürerek varlığını ikame eden bu sistem, insanı bireyci davranmak zorunda bırakan
tüketim odaklı, manadan çok maddeyle ayakta duran bir makineye dönüştürmektedir adeta.
Bireyciliğin egemen olduğu günümüzde, maddi bir getirisi olmayan herhangi bir şey gibi
“Dostluk” da gün geçtikçe mahiyetinden uzaklaşmaktadır. Bizler de bireysel çıkarların insani
duyguların önüne geçtiği günümüz koşullarında medeniyet değerlerimizi geleceğe taşımak
istiyorsak, dostluğa sahip çıkmalı onu basitleştirmekten kaçınmalıyız. Bu anlamda nevi
şahsına münhasır aydınlarımızdan biri olan Fethi Gemuhluoğlu, “Dostluk” konusunda
medeniyet değerlerimiz ekseninde bir perspektif çizmektedir. Bizlerde bu perspektiften
hareketle üniversite öğrencilerine yönelik ““Fethi Gemuhluoğlu Anısına “Dostluk ve Vefa”
Temalı Üniversiteler Arası Deneme Yarışması” düzenleyerek faaliyetlerimize devam ediyoruz.
Bu çalışmayla amacımız; mevcut düzenin doğrudan muhatapları, deyim yerindeyse
mağdurları olan üniversite gençliğimizi, medeniyet değerlerimiz ışığında müstesna bir
alternatif oluşturan üstadımızla buluşturarak, modern dönemin bunalımlarından kurtaracak
doktrinleri benimsemelerini sağlamaktır.

Yarışmanın Konusu
Fethi Gemuhluoğlu’nun 22 Kasım 1975 tarihinde bir toplantıda yaptığı, ünü günümüze
kadar ulaşmış, irticalen yapılmış bir konuşma metni olan “Dostluk Üzerine” adlı eserinin
ve eserde işlenen görüş ve fikirlerin, dostluk ve vefa kavramları ekseninde incelenmesi,
yarışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Yarışmanın Hedefi:
Türkiye genelinde bütün kamu ve vakıf üniversitelerinde lisans ve ön lisans
öğrencilerinin Fethi Gemuhluoğlu’nun “Dostluk Üzerine” eserini incelemelerini sağlayarak,
üniversite gençliğimizin medeniyet değerlerimiz ışığında bir dostluk bilinci geliştirmesine
vesile olmaktır. . Ayrıca “Dostluk ve Vefa” temasıyla, düzenlediğimiz ödüllü deneme
yaraşması ile gençliğimizin duygu ve düşüncelerini yazıya aktarmalarını sağlayarak,
yerellerde ve Türkiye genelinde dereceye giren denemeleri daha sonra ücretsiz dağıtılacak bir
kitap haline getirerek ölümsüz bir eser oluşturmaktır. Bu vesile ile hedefimiz; medeniyet
değerlerimizden beslenmiş yeni dostluklar ve geleceğe ışık tutacak yeni kaynaklar
oluşturmaktır.

Katılım Şartları
1. Yarışmaya Türkiye’de faaliyet gösterilen kamu ve vakıf üniversitelerinde lisans ve ön
lisans öğrenimi gören 35 yaşını doldurmamış yükseköğretim öğrencileri katılabilir.
2. Katılımcılar yarışmaya deneme türünde tek bir eserle katılacaklardır.
3. Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma takviminde belirtilen başvuru tarihleri arasında
her ilde İl Koordinasyon Kuruluna teslim edilmek suretiyle müracaat edeceklerdir.
4. Yarışmacı, yarışmaya gönderilen eserinin telif haklarının, eserin her ne şekilde olursa
olsun yazılı, işitsel veya görsel olarak yayımı halinde Genç Memur Sen ve Eğitimciler
Birliği Sendikasına ait olduğunu peşinen kabul edilmiş sayılır. Yarışma düzenleyicileri
uygun gördüğü eserleri yayımlama hakkını saklı tutar. Eserin kısmen ve/veya
tamamen yayımlanması hâlinde yarışmacılara ayrıca bir ödemede bulunulmaz.
5. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar bu şartname esaslarını kabul etmiş sayılacaktır.

Yarışmaya Katılacak Eserlerde Aranacak Şartlar
(1) Yarışmacı, eserini CD’ye Üniversite Adı ve Denemenin Başlığı ve başvuranın adı-
soyadı yazılmış şekilde iletişim bilgileri (e-mail adresi, gsm numarası) ile beraber PDF
dosyası olarak kaydedilmiş ve bir çıktısı ile teslim etmelidir.
(2) Deneme, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve tek satır aralığı ile
yazılmış olup, en fazla 5 sayfa olmalıdır.
(3) Deneme sahibinin adı, soyadı, adresi, üniversitesi ve bölümü, e-posta adresi ve telefon
numarası mektubun altında ve CD’nin İçeriğinden belirtilmelidir.
(4) Eserlerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas alınacaktır
(5) Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmamış ya da başka herhangi bir yarışmaya
katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya
katılamaz. Tespiti hâlinde yarışmacı tüm haklarından feragât etmiş kabul edilecektir.
(6) Yarışmacılar belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep etmeyecektir.
(7) Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen eserler,
değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilmeyecektir.
(8) Yarışma şartlarına uymayan yazıların dereceye girse bile iptali ve değişimi
noktasındaki her hak genel koordinasyon kurulu nezdinde saklıdır.


Eserlerin Değerlendirilmesi Yöntemi:

Aşağıda belirtilen yarışma takvimine göre son başvuru tarihi olan 13 Nisan 2018’e
kadar; Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Kulüpleri, Genç Memur-Sen İl
Temsilcilikleri ve Eğitim Bir-Sen üniversite şube başkanlıkları veya temsilcilikleri
aracılığıyla il koordinasyon kuruluna teslim edilecek eserler konu ile ilgili akademisyen,
yazar, araştırmacı, uzman kişilerden oluşan jüri ekiplerince değerlendirilecektir. Birden
fazla üniversitenin yer aldığı illerde de değerlendirmeyi aynı jüri yapar. Eserler okunurken
isimler kapatılacak ve her mektuba kod numarası verilecektir. Jüri üyeleri eserleri ayrı ayrı
değerlendirecek ve sonunda her jüri üyesinin verdiği puanlar toplanarak aritmetik
ortalaması alınacaktır. Puanlar verildikten sonra isimler açılacak ve en yüksek puanı alan
eser üniversite birincisi ilan edilecektir. Üniversite birincisi ilan edildikten sonra sonuç
tutanağı düzenlenecek ve jüri üyeleri imzalandıktan sonra ADEM Genel
Koordinatörlüğüne gönderilecektir.

*Yarışma üniversiteler arası olduğundan her üniversitenin birincisi belirlenir. Akademik Düşünce
Eğitim Medeniyet Topluluğu (ADEM) ve Eğitim Bir-Sen Üniversite temsilciliklerinin bulunmadığı, gerek
kamu üniversitelerinden gerekse vakıf üniversitelerinden yarışmaya katılmak isteyen üniversite öğrencileri
eserlerini Genç Memur-Sen İl Temsilciliklerine ulaştırarak yarışmaya iştirak edebilirler.
http://gencmemursen.org.tr/subeler-iletisim (Bu linkten Genç Memur-Sen 81 İl temsilcisinin iletişim bilgilerine
ulaşabilirsiniz.)

Aynı yöntem belirlenmiş üniversite birincileri arasından Türkiye genelinde dereceye
girenlerin belirlenmesinde de uygulanacaktır.

Yarışma Takvimi:
13 Nisan 2018 il koordinasyon kuruluna iştirakçilerin deneme eserlerini son teslim
tarihi,
23 Nisan 2018 İl jürilerinin üniversiteler bazındaki değerlendirme sonuçlarının ilan
edilmesi,
23 Nisan 2018 – 23 Mayıs 2018 tarihleri arasında illerde üniversite bazında dereceye
girmiş öğrencilere ödül töreninin yapılacağı salon programlarının düzenlenmesi
23 Mayıs 2018 tarihinde genel jürinin Türkiye geneli üniversiteler bazındaki
değerlendirme sonuçlarının açıklanması
23 Mayıs 2018- 23 Haziran 2018 tarihleri arasında Türkiye geneli üniversiteler
bazında dereceye girmiş öğrencilerin ödül töreninin gala programının tertip edilmesi,
1 Temmuz 2018 iller bazında dereceye girmiş tüm denemelerin bir kitap haline
getirilerek kalıcı bir esere dönüştürülmesi

Yarışma Ödelleri:
-Birincilik Ödülü: 7.000 TL
-İkincilik Ödülü: 5.000 TL
-Üçüncülük Ödülü: 3.000 TL
-Mehmet Akif İnan Özel Ödülü: 2.000 TL

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.