Genç Girişimcilere Ekonomik Destek Programı

Genç Girişimciler
Genç Girişimciler

Yarım asırdan uzun süredir vatan toprakları dışında Türk dili, kadim kültürü, hoşgörü geleneği ve irfanının tohumlarının filizlenmesinde büyük emeği olan genç ve dinamik Türk diasporası gerek bulundukları ülke toplumuna gerekse gönül bağlarını her daim muhafaza ettikleri anavatanlarına birçok alanda önemli katkılar sağlamıştır. Batı Avrupa başta olmak üzere, dünyanın çeşitli bölgelerinde bulundukları ülke toplumuyla ahenk içerisinde varlık gösteren Türk diasporasının genç mensupları, duyarlı ve sorumlu bireyler olarak, toplumsal hayata etkin katılımları, sahip oldukları aktif ve girişimci ruh ile hem ülkemiz hem de yaşadıkları ülkeler için kıymetli bir insan hazinesidir.

Özellikle eğitim öğretim yoluyla içinde bulundukları toplum ile yoğun etkileşim içinde olan diasporamızın genç nüfusunun bir taraftan yaşadıkları ülkelerde farkındalığı yüksek, üretken ve başarılı bireyler olmaları, diğer taraftan Türk toplumu ve Türkiye ile bağlarını kuvvetlendirmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu düşünceden hareketle; Başkanlığımız yurtdışındaki gençlerimizin ideallerini ve fikirlerini hayata geçirerek, yaşadıkları ülkelere ve esasen insanlığa katkı sağlayacak çalışmalarını teşvik etmek amacıyla Genç Destek Mali Destek Programını ilan etmektedir.

Programın Amacı Nedir?

Genç Destek Programı ile gençlerimizin, içerisinde aktif olarak yer aldıkları oluşumlar eliyle gerçekleştirecekleri faaliyet ve projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Program kapsamında belirlenen destek modülleri şunlardır:

• Sosyal Çalışmalar Destek Modülü

Yurt dışında yerleşik gençlik dernekleri, üniversite kulüpleri veya derneklerin gençlik birimleri tarafından geliştirilen sosyal çalışmalara yönelik bir destek modülüdür. Bu kapsamda desteklenen projeler ile gençlerimizin sosyal girişkenliklerinin ve yaşadıkları ülke içindeki görünürlüklerinin artırılması hedeflenmektedir. Sosyal Çalışmalar Destek Modülü kapsamında başvuru yapılabilecek alanlar şu şekildedir:

Girişimcilik eğitimleri,
Savunuculuk, kampanya yürütme, kamuoyu ve farkındalık oluşturmaya yönelik etkinlik ve eğitimler,
Sosyal sorumluluk projeleri,
Türk kültürünün ve Türk toplumunun bulunulan ülke toplumlarına doğru tanıtılması ve görünürlüğünü artırılmasına yönelik etkinlik ve eğitimler.

• Kapasite Geliştirme Destek Modülü

Yurt dışında yerleşik gençlik dernekleri, üniversite kulüpleri veya derneklerin gençlik birimlerinin kurumsal kapasitelerini geliştirerek yürüttükleri başarılı çalışmaların yaygınlığını ve kalitesini artırabilmeleri amacıyla geliştirilen bir destek modülüdür. Kapasite Geliştirme Destek Modülü kapsamında başvuru yapılabilecek alanlar şu şekildedir:

Kurumsal kimlik geliştirme çalışmaları (web sitesi, logo, kurumsal görseller vb.)
Sivil toplum kapasite geliştirme eğitimleri (fon bulma, proje geliştirme, kampanya vb.)
Temel altyapı ihtiyaçlarının temini (ofis malzemeleri gibi çeşitli kurumsal ihtiyaçlar)

• Eğitim Destek Modülü

Yurt dışında yerleşik gençlik dernekleri, üniversite kulüpleri veya derneklerin gençlik birimleri tarafından, yurt dışındaki Türk toplumunun genç bireylerine yönelik sosyal, kültürel ve akademik destekleyici eğitim programlar geliştirilmesini hedefleyen bir destek modülüdür. Eğitim Destek Modülü kapsamında başvuru yapılabilecek alanlar şu şekildedir:

Eğitici öğretici yayın ve materyal hazırlığı,
Kamp, seminer, panel, sempozyum gibi akademik programlar,
Meslek yapan gençlere yönelik sosyal ve eğitici faaliyetler,
Okuma grupları,
Sanat, spor, müzik, edebiyat gibi alanlarda yetenekli gençlere yönelik eğitimler
Uluslararası prestijli organizasyonlara kabul şartlı katılım,
Üniversite öğrencileri için sosyal ve akademik programlar,
Üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik rehberlik programları,
Yeni eğitim modülleri geliştirilmesi.

• “Bir Projem Var” Destek Modülü

Yurt dışında yaşayan gençlerimizin kendi ilgi alanları çerçevesinde geliştirdikleri projelerin hayata geçmesi için geliştirilen bir destek modülüdür. Destek talep edilen projelerin, toplumsal bir fayda gözetmesi, ilgili olduğu alana bir yenilik getirecek olması ve başvuruda belirtilen süre içinde ve talep edilen destek miktarı ile gerçekleştirilebilir olması beklenmektedir.

Program Kapsamında Neler Yapılabilir?

Destek Modülleri ile sosyal sorumluluk projelerinden, kurumsal altyapı ihtiyaçlarının teminine, eğitici ve öğretici materyal hazırlığından, toplumsal fayda gözetilecek her türlü proje fikrine kadar çok farklı konularda destek alabilir ve çevrenize yararlı işler yapabilirsiniz.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Sivil Toplum Kuruluşları
Öğrenci Kulüpleri
Gerçek Kişiler

Sağlanacak Destek Tutarı

Bu program kapsamında bir proje başvurusu için sağlanabilecek en yüksek mali destek tutarı 80.000,00 TL’dir.

Başvuruların Alınacağı ve Projelerin Uygulanacağı Ülkeler

Programa; ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç’te yerleşik kişiler, STK’lar ve öğrenci kulüpleri başvurabilecek ve başvuru konusu proje, başvurunun yapıldığı ülkede gerçekleştirilecektir.

Proje Süresi

Program kapsamında teklif edilecek projelerin uygulama süresi en az 1 ay en fazla 9 ay süreli olmalıdır.

Başvuru

Başvurular 15 Aralık 2020 tarihine kadar online olarak https://proje.ytb.gov.tr sayfasından alınacaktır.