GENÇ GİRİŞİMCİLER YARIŞMASI

GENÇ GİRİŞİMCİLER YARIŞMASI

KAPSAM
Yarışmaya tüm üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri girişimcilik projeleri ile katılabilir. Proje konusu çalışmanın daha önce başkası tarafından yapılmamış olması ve herhangi bir yarışmada ödül almamış olması şarttır.

BAŞVURU
Yarışmacılar bireysel olarak veya takımlar halinde yarışmaya katılabilirler.
Yarışmacılar birden fazla proje ile yarışmaya katılabilirler.
Yarışmaya komite üyelerinin yakınları başvuramaz.
Takım başvurularında takım liderinin belirlenmesi gerekmektedir ve iletişim sorumlusu takım lideridir.
Yarışmacılar tarafından Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
Fikri ve sınaî haklar kapsamında bütün sorumluluk yarışmacıya/yarışmacılara aittir.
Proje daha önce ödül almamış veya uygulanmamış olmalıdır. Bu konudaki sorumluluk yarışmacı/yarışmacılara aittir.
Üçüncü şahıslar ve taraflar hakkında açılacak kanuni ve hukuki süreçler, davalar ve yasal takipler yarışmaya başvuruda bulunmuş yarışmacı/yarışmacılar tarafından üstlenilecektir.
Final yarışmasına kalan projeler için yarışmacı/yarışmacılar internet sitesinde yayınlanan Proje Hak ve Yükümlülükleri ve Gizlilik Sözleşmesini imzalayarak teslim etmelidir. Projenin etik uygunluğu (gerekli ise) yarışmacılar tarafından belgelenmelidir.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışmacılar aynı projeyle ile sadece bir kategoride başvurabilirler.

DEĞERLENDİRME
Yarışmada değerlendirme 2 aşamada yapılacaktır.

ÖN ELEMELER
Projelerin final yarışmasına kalıp kalmayacağı değerlendirmek için yarışma jürisi tarafından ön eleme yapılacaktır. Ön elemede yarışmacıların doldurdukları başvuru formu incelenecektir. Bu nedenle yarışmacıların 14 Nisan 2017 tarihine kadar “www.mcbu.edu.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları gereklidir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ
Ön elemeden geçen ve finale kalan projeler 28 Nisan 2017 tarihinde duyurulacaktır.Finale kalan projeler, 9-12 Mayıs 2017 tarihlerinde sözlü olarak sunulmak üzere bilimsel poster formatında hazırlanacaktır Yarışmacıların final değerlendirmelerinde posterleri ile birlikte komisyon tarafından ilan edilen yarışma alanında hazır olmaları gerekmektedir.
Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini kazanan yarışmacılar final günü belirlenecek, ayrıca “www.cbu.edu.tr”adresinden de duyurulacaktır.

ÖDÜLLER
Yarışmaya katılacak yarışmacıların Manisa’ya ve yarışmanın yapılacağı mekâna ulaşım giderleri ile konaklama ücretleri yarışmacının kendisine aittir. Ödül töreni, 12 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak, yeri ve saati “www.mcbu.edu.tr” adresinden ilan edilecektir.
Birinciye 1500 TL, İkinciye 1000 TL, Üçüncüye 500 TL takdim edilecektir.
Ödüller takım adına takım liderine verilir. Ödülün takım içinde dağılımı takım üyelerinin sorumluluğundadır.
Ödüllerden doğabilecek her türlü vergi ve yükümlülükler yarışmacı/yarışmacılara aittir. Ödül alan projenin yukarıda belirtilen tüm şartlara uygun olmadığı veya projenin başka bir kişiye ya da kuruma ait olduğunun saptanması halinde ödül bu yarışmayı düzenleyen kurum tarafından kanuni faizi ile birlikte geri alınacaktır.
Tüm yarışmacılara katılım belgeleri verilecektir.
Dereceye değer proje bulunamazsa ödül verilmez. Projenin ödüle layık olup olmadığının takdiri ise jüri üyelerine aittir. Herhangi bir dereceye layık projenin olmaması halinde diğer projelerin dereceleri yükseltilmez.

ULAŞIM VE KONAKLAMA
Yarışmacıların Manisa’ya ulaşımı ve konaklama giderleri kendilerine aittir.

SON BAŞVURU TARİHİ
14 Nisan 2017 saat 17:30’dan sonra sunulan projeler kabul edilmeyecektir.