Genç Çevirmenler Yarışması 2018

Avrupa Birliği Bakanlığı Genç Çevirmenler Yarışması 2018

Avrupa Birliği Bakanlığı Genç Çevirmenler Yarışması’nın sekizincisi 13 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenecektir. Yarışmaya Türkiye genelinde eğitim veren üniversitelerin mütercim-tercümanlık ve çeviribilim bölümleri ile yüksekokulların uygulamalı yabancı dil ve çevirmenlik bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencileri katılabilecektir.

Üniversitelerimizde çevirmenlik eğitimi alan öğrencilerin AB uyum sürecine ve uzmanlık gerektiren müktesebat çeviri çalışmalarına yönelik farkındalıklarını artırmak ve bu alanda ihtiyaç duyulacak çevirmenlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 2010 yılından bu yana Genç Çevirmenler Yarışması düzenlenmektedir.

Yarışma ile ilgili koordinasyon ve bilgilendirme, her üniversitenin ilgili bölümündeki akademik personel arasından belirlenen Çeviri Yarışması Temas Kişisi tarafından yapılmaktadır.

Yarışmada, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde ilk üçe giren lisans öğrencileri ile ön lisans öğrencilerinden ilk üçe girenler ödüllendirilecektir. Yarışmada dereceye giren genç çevirmenlere teşvik/başarı sertifikalarının Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından düzenlenecek törenle Ankara’da verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, Yarışma’da dereceye giren öğrenciler, Brüksel’de yerleşik AB kurumlarını ziyaret edeceklerdir.

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

GENÇ ÇEVİRMENLER YARIŞMASI’NA İLİŞKİN
KURALLAR VE YARIŞMA TAKVİMİ

− Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından düzenlenen Genç Çevirmenler Yarışması’na Türkiye genelinde eğitim veren üniversitelerin mütercim-tercümanlık ve çeviribilim bölümleri ile yüksekokulların uygulamalı yabancı dil ve çevirmenlik bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencileri katılabilecektir. Yarışmaya daha önce katılım sağlayan öğrenciler, tekrar katılamazlar.

− Yarışma’da, AB ile ilgili bir metin Türkçeye çevrilecektir. Kaynak metin, AB’nin çalışma dilleri olan İngilizce, Fransızca veya Almanca olacaktır. Öğrenciler Yarışma’ya öğrenim gördükleri dilde katılacaklardır. İki dilde öğrenim görenler için, Yarışma’ya hangi dilden girecekleri daha sonra Çeviri Temas Kişilerine gönderilecek başvuru formunda belirtilecektir.

− Yarışma’ya üniversitelerin ilgili her bölümünden en fazla 3’er öğrenci katılacaktır. Yarışma’ya katılacak öğrenciler, üniversitelerin ilgili bölümleri tarafından belirlenecektir. Üniversitelerin adayları belirleme kriterlerinin şeffaf ve adil, sürecin rekabete açık olması beklenmektedir.

− Üniversitelerde Yarışma ile ilgili bilgilendirme ve koordinasyon, her üniversitenin ilgili bölümündeki akademik personel arasından belirlenen Çeviri Yarışması Temas Kişisi tarafından yapılacaktır. Temas kişilerinin, Yarışma’da öğrencilere refakatlerine izin verilmemektedir.

− Yarışma’ya katılacak öğrencilere ilişkin bilgiler üniversiteleri tarafından Avrupa Birliği Bakanlığına bildirilecektir. Bunun için Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Çeviri Yarışması Temas Kişilerine elektronik ortamda iletilecek form doldurularak resmi yazıyla ve elektronik ortamda Avrupa Birliği Bakanlığına gönderilecektir.

− Yarışma, 13 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenecektir. Yarışma’ya Ankara dışından katılacak öğrenciler daha sonra bildirilecek bir otelde 12 Ocak 2018 Cuma akşamı konaklayabileceklerdir. Ayrıca, tercih etmeleri halinde Ankara’da ikamet eden öğrenciler de 12 Ocak 2018 Cuma akşamı otelde konaklayabileceklerdir.

− Bilet ibraz edilmesi kaydıyla, Ankara dışından katılacak öğrencilerin karayolu ile seyahat ve konaklama masrafları Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. Tarafımızca temas kişilerine iletilecek rayiç bedelleri geçmemesi kaydıyla uçak bileti ödemesi yapılabilecektir. Uçak ve otobüs biletlerinin Yarışma tarihinden en fazla bir gün önce ve bir gün sonra olması gerekmektedir.

− Yarışma, klasik usulde yani yazılı sınav şeklinde yapılacaktır. Yarışma sırasında Avrupa Birliği Mevzuatı Çeviri Rehberi, Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü, diğer basılı sözlük ve yardımcı basılı materyal kullanımı serbest olacaktır (Bunun dışında hiçbir elektronik cihaz ve cep telefonu kullanılmayacaktır).

− Yarışma’nın değerlendirilmesi Avrupa Birliği Bakanlığı çalışanları arasından oluşturulacak Çeviri Yarışması Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacaktır. Değerlendirme, kaynak ve hedef metne hâkimiyet, “Avrupa Birliği Mevzuatı Çeviri Rehberi”nin ve terminolojinin doğru kullanılması, dilbilgisi kurallarına uyulması esas alınarak yapılacaktır.

− İngilizce/Almanca/Fransızca mütercim-tercümanlık, çevirmenlik bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri ile uygulamalı İngilizce ve çevirmenlik bölümlerinde öğrenim gören ön lisans öğrencileri kendi aralarında ayrı değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

− Her dil kategorisinden ilk üçe giren lisans öğrencileri ile ön lisans öğrencilerinden ilk üçe giren öğrenciler ödüllendirilecektir. 70’in altında puan alarak dereceye giren öğrencilere teşvik sertifikası/ödülü verilecektir.

− Yarışma’da, dereceye giren genç çevirmenlere teşvik/başarı sertifikalarının Ankara’da verilmesi öngörülmektedir. Ayrıca, Yarışma’da teşvik ve başarı ödülü kazanan öğrenciler, Bakanlık çalışanlarının refakatinde, AB kurumlarını ziyaret etmek üzere Brüksel’e gideceklerdir.

YARIŞMA TAKVİMİ

– 2017-2018 akademik yılı için Yarışma’ya katılacak üniversiteler, daha önce bildirmiş oldukları temas kişisinde değişiklik varsa, yeni belirledikleri Çeviri Yarışması Temas Kişisi”ne ait ad, soyad, akademik unvan, e-posta ve telefon numarası bilgilerini 17 Kasım 2017 tarihine kadar resmi yazıyla ve elektronik ortamda scevik@ab.gov.tr adresine bildirmeleri beklenmektedir.

– Avrupa Birliği Bakanlığı, Yarışma’nın üniversitelerde duyurulmasında yardımcı olmak maksadıyla, Yarışma ile ilgili afiş ve tanıtım malzemelerini Çeviri Yarışması Temas Kişilerine gönderecektir. Ancak, bu malzemeler beklenmeksizin Üniversitelerin konuya ilişkin duyuru yapmaları elzemdir.

– Yarışma’ya katılacak öğrenci seçiminin Yarışma’nın yeterince duyurulmasından sonra yapılması şeffaflığın sağlanması açısından önemlidir.

– Avrupa Birliği Bakanlığı, Yarışma’ya katılacak öğrencilere ilişkin bilgileri içerecek formu, 21 Kasım 2017 tarihinde elektronik ortamda Çeviri Yarışması Temas Kişilerine gönderecektir.

– Yarışma’ya katılacak öğrencilere ilişkin bilgilerin, Çeviri Yarışması Temas kişileri tarafından, bahse konu form doldurularak 15 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar resmi yazıyla gönderilmesi ve elektronik ortamda scevik@ab.gov.tr adresine bildirilmesi talep edilmektedir.

– Sonuçlar, Yarışma’nın yapılacağı 13 Ocak 2018 tarihinden sonra en kısa sürede Avrupa Birliği Bakanlığının internet sayfasında ilân edilecek, ayrıca dereceye giren öğrencilere ve Çeviri Yarışması Temas Kişilerine e-posta yoluyla bildirilecektir.