Genç Araştırmacıların Ar-Ge Kültürünün Tekno-Girişimcilik Dikeyinde Geliştirilmesi

TÜBİTAK 2237
Genç Araştırmacıların Ar-Ge Kültürünün Tekno-Girişimcilik Dikeyinde Geliştirilmesi

Etkinlik kapsamında lisansüstü eğitim düzeyindeki öğrenci, araştırmacı ve akademisyenler ile doktoralı genç araştırmacıların girişimci üniversite misyonu çerçevesinde tekno-girişimcilik odağında Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesi, dijital dönüşüm konusunda bilgilendirilmesi ve şirketleşme kabiliyetlerinin arttırılması amaçlanmıştır.

Etkinliğin Kapsamı
Etkinliğin amacı çerçevesinde eğitimde yer alacak katılımcılar Türkiye’de yer alan üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam eden (Fen, Sağlık, Mühendislik ve Sosyal alanlar) üniversite öğrencileri, araştırmacılar, akademisyenler ya da doktorasını tamamlamış genç araştırmacılar (35 yaşını doldurmamış) olacaktır. Uzman akademisyenler tarafından oluşturulan eğitim modülleri Ar-Ge projeleri hakkında bilgi sahibi olunması, Ar-Ge odaklı fikir ve projelerini ticari değere dönüştürme ile ilgili süreçleri kapsamaktadır. Ayrıca eğitimde girişimcilik türlerinden tekno-girişimcilik, teknolojik bağlam, teknoloji odaklı çözümler, dijital dönüşüm teknolojileri, iş fikirleri ya da proje fikirlerinin girişimci faaliyete dönüştürülmesi ile Teknokent fırsatlarına ilişkin konular programda bulunan teorik eğitimlerdendir. Bunların yanında uygulamalı iş planı hazırlama ve interaktif grup çalışması şeklinde gerçekleşecek kanvas iş modeli geliştirme eğitimleri de verilecektir. Son olarak etkinlik kapsamında oluşturulan kanvas iş modellerine ilişkin sunumlar yapılacaktır.

Başvuru Kriterleri

Mühendislik, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler alanlarından bir tanesinde lisansüstü eğitime devam ediyor ya da doktoralı genç araştırmacı (35 yaşını doldurmamış) olmak,
Daha önce TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında (5 defadan fazla) projeye/eğitime katılmamış olmak,
Çevrimiçi başvuru formunu doldurmak, (Başvuru Formu Linki: https://teknogirisim.kastamonu.edu.tr/basvuru-formu/ )
TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) veri tabanına kayıtlı olmaktır.

Seçim Süreci ve Kriterleri

Toplam 20 adet kursiyer seçilecektir. Fırsat eşitliği sağlanması bakımından katılımcılar için 10 kadın / 10 erkek şeklinde seçim yapılmaya özen gösterilecektir.
Farklı bölge ve üniversitelerden katılım destelenerek çeşitlilik sağlanmasına dikkat edilecek ve katılımcıların farklı üniversitelerden ya da illerden olması gözetilecektir. Bu kapsamda en az 6 katılımcının Kastamonu Üniversitesi / İl dışından seçilmesi planlanmaktadır.
Katılımcıların farklı alan ve anabilim dallarından olmasına dikkat edilecektir.
Katılımcıların seçilmesinde genel ağırlıklı not ortalaması dikkate olup Teknolojik alanda bir işi fikri sahibi olmak tercih sebebidir. Ağırlıklı genel not ortalamalarının eşit olması durumunda katılımcıların teknolojik alanda yeterliliği, Ar-Ge çalışmalarına ilgi duymaları ve girişimci özellikleri önem arz etmektedir.
Başvuruların alınmasından sonra 20 adet asil 10 adet yedek katılım seçilecek olup listeler etkinliğin web sitesinde yayınlanacaktır. Ayrıca asil ve yedek üyelere bilgilendirme maili gönderilecektir.

Not: Asil katılımcılara iletilen mailde katılımı teyit maili istenecek gelen sayıya göre yedek listedeki sıralamadan başlanarak aynı süreç onlar için de işletilecektir.