GEMİ TASARIM YARIŞMASI

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 
GEMİ TASARIM YARIŞMASI  ŞARTNAMESİ

Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği, değişen teknolojiye ayak uyduran, çevre dostu, taşımacılık ve
ulaşım alanında fonksiyonel özelliklere sahip gemilerin tasarlanması ve bu alanlardaki genç
tasarımcıların ülkemize kazandırılması amacıyla “Gemi Tasarım Yarışması”nı düzenlemektedir.
 
YARIŞMANIN AMAÇLARI
 
Gemi Tasarım Yarışması’nın temel amaçları arasında, 
 
  Gemi ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve sektörün rekabet gücünü
artırmak,
  Sektörün gelişimine katkıda bulunmak, 
  Çevreyi daha fazla korumak,
  Ulaşımda ve taşımacılıkta harcanan enerji miktarında tasarruf sağlamak,
  Ulaşımda ve taşımacılıkta işlevselliği ön plana çıkarmak,
  Tasarımın sektör için önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek, 
  Endüstriyel tasarım etkinliklerini yaygınlaştırmak ve özendirmek, 
  İhracat potansiyeline sahip tasarımlarının ortaya çıkarılmasında aracı olmak,
  Türkiye’de gemi inşa firmaları ile sektöre ilgi duyan genç dinamik tasarımcı adayları
sektör bünyesinde buluşturmak,
  Geleceğin gemi pazarında söz sahibi olabilecek ürünlerin geliştirilmesine öncü olmak
 
yer almaktadır.
 
YARIŞMANIN KONUSU
 
“İstanbul Limanı  İdari sınırları içinde, yerel deniz trafiği kapsamında, tarifesiz sefer yapan ve  
12 den çok – 100 den az sayıda  yolcu taşıyan, günlük gezi ve yolcu taşıma amaçlı ,”Green
Ship” özelliklerine sahip yolcu gemisi özgün tasarımı.”
 
YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
 
1.  Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki üniversitelerin  Gemi  İnşa
Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi  İnşaatı ve
Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümlerinde eğitim gören lisans ve
lisansüstü öğrenci gruplarına açıktır.
 
2.  Öğrenci grubu iki öğrenciden oluşur.
 
 
3.  Öğrenci grubunda en çok bir lisansüstü öğrenci yer alabilir.
 
 
4.  Yarışmacıların;
 
a-  Asli Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci
dereceden akrabası olmaması, 
b-  Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,
c-  Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan
birinin birinci dereceden akrabası olmaması,
d-  Yarışma  şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması
şarttır. 
 
Bu şartlara uymayanların projeler yarışmaya katılmamış sayılır.   2
 
5.  Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada
ödül almamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa
sunulmamış olması” şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu
tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu
proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların başvuruları
yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle
beraber bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların kazandıkları
tüm ödüller İİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda hukuki
yollara başvurulacaktır. 
 
6.  Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en
çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan
değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde (www.gemiyattasarim.org) 
duyurulacaktır. 
 
 
YARIŞMANIN KURALLARI VE YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER
 
“Gemi Tasarım Yarışması”na katılmak için gerekli olan çizim ve anlatım kuralları aşağıda
sıralanmıştır:
 
√ Yarışma  şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar WEB
sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru da WEB sayfası (www.gemiyattasarim.org)
aracılığıyla yapılacaktır. 
 
√ Her yarışmacı grubu şu aşamaları gerçekleştirerek yarışmaya katılabilir: 
 
  Tüm yarışmacılar WEB sitesinden (www.gemiyattasarim.org)  temin edilecek “Yarışma
Şartnamesi”ni okuduktan sonra, 
 
  Tüm yarışmacılar “Başvuru Başlangıç Bilgileri”ni dolduracak,
 
  Ardından tüm yarışmacılar  “Kimlik Bilgi Formu”nu ve “Taahhütname”yi eksiksiz doldurup
internet üzerinden onaylayacak,
 
  A3 boyutundaki özel proje kâğıdına ister bilgisayar ortamında isterse dökümünü alıp elle
çizip tarayarak tasarımlarını (300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatında)
beyaz zeminde ve ölçekli olarak 3 farklı şekilde gönderecektir: 
 
1)  e-posta ile ar-ge@iib.org.tr adresine gönderilmeli   
     (en fazla 3 MB boyutunda), 
2)  Daha küçük boyutta WEB sayfasına (www.gemiyattasarim.org)   doğrudan
eklenmeli, (en fazla 500 KB boyutunda)
3)  A3 normunda kâğıt üzerine basılarak İİB Genel Sekreterliği’ne
     posta yoluyla veya elden ulaştırılmalıdır. 
 
(Not: Tasarımlar her üç şekilde de İİB Genel Sekreterliğine ulaştırılmalıdır.)
 
 
  Yatay olarak kullanılacak bu kâğıdın sağ üst köşesinde üç harf ve beş rakamdan oluşan
bir RUMUZ yazılacaktır. Her projede; tasarımın temel ilkelerini açık olarak tanımlayan ve
uygulamalarını anlatan görünüşler ile tasarımın plan, profil ve kesit görünüşleri yer
alacaktır. Söz konusu projenin aynı hali e-posta yoluyla da  İİB Genel Sekreterliği’ne
gönderilecektir.
 
  İİB Genel Sekreterliği’ne gönderilecek tasarımın üzerinde rumuz, tasarımla ilgili temel
bilgiler dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret
bulunmamalıdır. 
 
  Tasarım yapılan sayfanın alt kısmına aşağıda detayları verilen  şekilde tasarıma ait
açıklamalar yazılacaktır. 
   3
 
 
 
Sayfanın Altına Yazılacak Tasarıma Ait Açıklamalar : 
(Sayfanın alttan 5 cm. yukarıda çizilecek bir çizginin sağ alt kısmına aşağıdaki sırayla yazılacaktır)
 
  Tasarımın İsim Önerisi
  Tasarımın Konsepti ve Temel İlkeleri (En fazla 2 cümle ile)
  Üretimde Kullanılacak Malzemeler
  Üretimde Kullanılacak Teknikler 
 
  Yarışmacılar tüm bu işlemlerin ardından “Öğrenci Belgesi”, “Vesikalık Fotoğraf” ve “Nüfus
Cüzdanı Fotokopisi”ni WEB sitesine (www.gemiyattasarim.org)  doğrudan yükleyerek İİB
Genel Sekreterliği’ne ulaştıracak ve yarışmaya başvuru işlemini tamamlayacaktır.
 
  Yarışmacılar isteğe bağlı olmak koşulu ile bu aşamadan sonra ekrana çıkacak ikonlar
vasıtasıyla “Proje Raporu” ve “Kısa Özgeçmiş”lerini WEB sitesine
(www.gemiyattasarim.org)  yükleyebilirler.
 
  Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve WEB sitesine
(www.gemiyattasarim.org) yüklenerek bilgilerin  İİB Genel Sekreterliği’ne ulaşmasını
takiben her yarışmacı grubuna bir başvuru numarası verilecek ve başvurunun İİB Genel
Sekreterliği tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir. Bu numarayı almayan
yarışmacı grubu başvuru yapmış sayılmayacaktır. 
 
Başvuru numarası ve yarışmacı grubunun kendisi tarafından oluşturulan  şifrenin
yarışmacılar tarafından unutulmaması için kaydedilmesi önem taşımaktadır. 
 
√ WEB sitesinden (www.gemiyattasarim.org) başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya
işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya
geçilemeyeceğinden, yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
Sırasıyla; tüm yarışmacılar tarafından yarışma  şartnamesinin okunması, ardından yarışma
başvuru formlarının tüm yarışmacılar tarafından doldurulması işlemlerinin ardından yarışma
taahhütnamesinin onaylanması aşamasına geçilecektir. Tek bir ikona tıklayarak yapılacak olan
bu taahhütname onaylanması işlemi;
 
a)  Yarışmaya başvuran kişilerin hazırlanan yarışma şartnamesi hükümlerine uygun olduğu
ve
 
b)  Yarışmacıların  şartname hükümlerini tüm yasal haklar ve sorumluluklar kendilerine ait
olmak üzere kabul ettiği
 
anlamına gelmektedir. Yani yarışmaya katılan tüm kişiler, taahhütname onaylanması işlemi ile
katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve
beyan etmiş sayılırlar. 
 
√ “Proje Raporu” ve “Kısa Özgeçmiş” zorunlu olmayıp, arzu edilirse yarışmacılar tarafından
hazırlanarak başvuruya ilave edilebilir. Proje raporu, proje fikrini yazılı olarak anlatan, önerinin
hangi noktada yenilik getirdiğini, ne ölçüde katma değer yarattığını ve ürünün malzemesi ile
üretim yöntemini açıklayan, 1 sayfalık yazılı metin  şeklinde olacaktır. “Kısa Özgeçmiş” ise en
fazla 100 kelimeden oluşacak, grup çalışmasıysa her grup elemanı için ayrı ayrı
düzenlenecektir.
 
√ “Taahhütname Formu”nda,  ilgili gruba ait kişi sayısınca ayrı taahhütname formu
doldurulacak, ekrana ilk çıkan “Taahhütname Formu” grubun temsilcisi olarak seçilen ve formda
belirtilen grup lideri adına doldurulacak, bu formun doldurulmasının ardından ekrana ikinci
“Taahhütname Formu” çıkacak bu form ise gruptaki diğer kişilerin bilgileri girilerek
doldurulacaktır.    
 
 
√ Yarışmacılar yarışmaya, bir tasarımla katılabilecekler, ancak yarışmaya daha önce açılan
Gemi Tasarım Yarışmaları’na katılan tasarımlarıyla tekrar başvuramayacaklardır. Böyle bir
durumun tespit edilmesi halinde tasarım yarışmadan diskalifiye edilecek ve ödül alması halinde   4
yarışmacının ödülü varsa aldığı diğer ödüllerle beraber iptal edilerek kendisine verilenler geri
alınacaktır.
 
√ Yarışmacılar, yarışmaya sundukları bütün çalışmaların kendilerine ait olduğunu ve üçüncü
kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmeleri halinde sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu
bildiren “Taahhütname”yi doldurup onaylayacaklardır.
 
√ Yarışmacıların “Kimlik Bilgi Formu”nun üzerindeki adres, telefon, faks ve e-posta adresi
bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları zorunlu olup, söz konusu form, grup
çalışmasıysa her grup elemanı için ayrı ayrı düzenlenecektir.
 
√ Yarışmacılardan WEB sitesi aracılığıyla başvuru sırasında vesikalık fotoğraflarını ekleyerek İİB
Genel Sekreterliği’ne göndermeleri, katalog ve/veya kitapçık içerisinde kullanılması amacıyla
istenilebilecektir. 
 
√ Yarışmacılardan WEB sitesi aracılığıyla başvuru sırasında, nüfus cüzdanlarının taranmış halini
yükleyerek İİB Genel Sekreterliği’ne göndermeleri, kimlik teyidi amacıyla istenilmektedir.
 
√ Tasarım üzerinde sağ üst köşede belirlenen rumuz, tasarımların tasarımcı ismi ve eğitim
bilgileri ile sergilenip sergilenemeyeceğini beyan eden açıklama, katılım şekli yer alacaktır. 
 
 
“AÇIKLANABİLİR” ibaresi, projenin yarışma sonunda tasarımcı ismi ve eğitim bilgileri ile
sergilenmesine, ayrıca tasarımın düzenlenecek sergi, hazırlanacak kitap ve kataloglarda
tasarımcı ismi, iletişim bilgileri ve vesikalık fotoğrafı ile beraber yer almasına
tasarımcı/tasarımcılarının izin vermesi anlamına gelmektedir. “AÇIKLANAMAZ” ibaresi yazılması
halinde; söz konusu projeler yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve
kataloglarda yer alacak ancak, tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık
fotoğraflarına yer verilmeyecektir. “AÇIKLANAMAZ” ibaresi, kimliklerin sadece medyaya ve
topluma karşı kapalı olduğu anlamına gelmekte, Yarışma Sekretaryası Asli Jüri Üyeleri’ne kapalı
olduğu anlamına gelmemektedir. Üzerinde ibare belirtilmemiş zarflar “AÇIKLANABİLİR” kabul
edilerek, eser sahipleri, yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve
kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaktır. 
 
√ Rapor ve proje sunum paftaları üzerinde belirtilen yazı karakterleri dışında işaret veya
belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır.
 
√ Yarışmacıların teknolojik araştırma yapmaya özendirilmesi, özgün  tasarım yapmaları için
yönlendirilmesi, öğretim üyelerinin proje gruplarına sadece yol gösterici olarak destek vermesi
temel prensip olacaktır. 
 
√ Okullar müfredatın gereksinimi olarak öğrencilerden herhangi yaratıcılık gerektiren bir işi
tamamlamış olmalarını isteyebilirler. Öğrenciler yarışmaya böylesi bir çalışmayı sunup
sunmamakta serbesttir.
 
√ Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu  şartname koşulları içinde
izin verir. 
 
YARIŞMA TAKVİMİ 
Yarışma İlan Tarihi   : Aralık 2011
Proje Kabulü                                 : 2 Ocak-31 Mart 2012 
Jüri Tarihi                                     : 06 Nisan ve gerekirse 20 Nisan 2012 
Ödül Töreni                : 27 Nisan 2012  
Sergi      : 27 Nisan-14 Mayıs 2012
 
JÜRİ ÜYELERİ
Prof. Dr. Tamer Yılmaz      (Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı ) 
Osman Kolay                    ( Gemi Mühendisleri Odası Başkanı )
Yunus Can                   (Turyol Yönetim Kurulu Başkanı)
Fuat Turan                       ( Tasarımcı GMO üyesi )
Bülent Şener                    ( Tasarımcı GMO üyesi )   
Numan Bakıryol                ( Tasarımcı GMO üyesi )   
Necdet Salgür   (Proteksan Tersanesi Genel Müdürü- İİB Gemi ve Yat İ.B. Y.K üyesi-   
GMO üyesi)      5
Itri Teymur                      ( Tasarımcı GMO üyesi )  
Cem Tunçyürek                ( Tasarımcı GMO üyesi )  
Haluk Suntay                   ( Tasarımcı GMO üyesi )  
 
Jüri üyeleri tasarım yarışması sonucunda yarışma ve ödül alan projelere yönelik bir rapor
hazırlayacaktır.
 
Yarışma Moderatörü
 
Dr. Yasemin DEMİRDAĞ (İİB Genel Sekreteri)
 
TASARIMLARIN GÖNDERİLECEĞİ YER   
Yarışma Sekreteryası     İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliği
Adres     Sanayi Cad. Çobançeşme Mevki Dış Ticaret Kompleksi       
C  Blok BAHÇELİEVLER/İSTANBUL 
Tel     0-212-454 05 00
Faks     0-212-454 05 01 
E-Posta      arge@iib.org.tr
 
olarak belirlenmiştir. 
 
Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde söz konusu iletişim bilgileri kullanılacaktır. Kargo nedeniyle
oluşan üç günden fazla gecikmelerde, gelen başvurular yarışmaya alınmayacaktır.
 
ÖDÜLLER 
 
Yarışma  birincilik ödülü      15.000 TL 
Yarışma  ikincilik ödülü       10.000 TL 
Yarışma  üçüncülük ödülü     5.000 TL 
 
        
Para ödüllerinin dışında, 2008/2 Sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde
yarışmada birinci olan grup üyelerinden oluşan ve destek kapsamına alınan tasarımcıların
(Bakanlığın izin vereceği sayıda, öngörülen limit bu yıl için 1), yurtdışındaki eğitim giderlerinin
tamamı ve aylık 1.500 ABD Doları’nı aşmamak kaydıyla yaşam giderleri en fazla 2 (iki) yıl
süresince desteklenmesi hususu söz konusu olabilecektir. Bahse konu desteğe yönelik detaylar
ve ilgili desteğe dair uygulama usul ve esaslar aşağıda belirtilmektedir:
 
1.  Tasarım yarışmalarının gerçekleştirilmesi sonrasında; birinci olan tasarımcılardan
yurt dışı eğitim programına başvurmak isteyen tasarımcılar (Ek-1)’de yer alan
tasarım konusunda uluslararası çapta tanınan eğitim kurumlarına başvurularını
yaparlar.
 
2.  Tasarımcılar, yurt dışı eğitimlerine ilişkin olarak başvurdukları tasarım
kurumlarına kabul edilmelerini müteakiben (Ek-2)’de yer alan belgelerle birlikte
İstanbul İhracatçı Birlikleri’ne başvururlar. Nihai incelemenin yapılabilmesi ve yurt
dışı eğitime gönderilecek tasarımcıların belirlenmesi amacıyla adaylara ilişkin
listeyi (Ek-2)’de yer alan belgelerle birlikte  İstanbul  İhracatçı Birlikleri
Müsteşarlığa iletir. Müsteşarlığın yurt dışı eğitime gönderilecek tasarımcıların
belirlenmesine ilişkin Onayını müteakiben ilgili  İstanbul  İhracatçı Birlikleri, kabul
alınan tasarım okulu ile ilgili gerekli işlemleri tamamlar.
 
3.  Müsteşarlık tarafından belirlenen tasarımcıların Müsteşarlık Onayını takip eden ilk
eğitim döneminde eğitimlerine başlamaları zorunludur.
 
4.  Müsteşarlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, yurt dışına eğitim
almak üzere gönderilecek tasarımcı ile  İstanbul  İhracatçı Birlikleri arasında yurt
dışında alınacak eğitime ve karşılıklı yükümlülüklere ilişkin bir sözleşme akdedilir.
Söz konusu sözleşmede, eğitim desteği verilen tasarımcının; 
   6
a) Yurtdışında yapacağı öğrenimi başarı ile tamamladıktan sonra,  2 (iki) yıl süre
ile  İstanbul  İhracatçı Birlikleri tarafından talep edilmesi halinde moda, trend ve
endüstriyel tasarım konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti vereceği,
 
b) İstanbul İhracatçı Birlikleri izni dışında eğitim programını değiştiremeyeceği,
 
c) Eğitim görmekte olduğu okuldan,  İstanbul  İhracatçı Birlikleri tarafından kabul
edilmeyen bir sebeple kendi isteği ile ayrılamayacağı, 
 
         d)  Geçerli  mazereti  olmaksızın, eğitim programını en geç 2 (iki) yılda
tamamlamadığı hallerde, bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamında
yararlandırılan desteklerin, 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri
ödenmesini taahhüt edeceği, 
 
e) d bendi kapsamında verilen taahhütlere karşılık olarak  şahsi kefil vesair bir
teminat göstereceği, gibi hususlara yer verilir.
 
5.  Bu Uygulama Usul ve Esasları’nın işbu maddesi uyarınca yurt dışı eğitime
gönderilen tasarımcının, söz konusu eğitim programının tamamlanmasını
müteakiben en geç 3 (üç) ay içerisinde anılan yurt dışı eğitimin tamamlandığını
gösterir sertifika, diploma vb. belgenin aslını veya Noter onaylı örneğini
Müsteşarlığa iletilmek üzere  İstanbul  İhracatçı Birlikleri’ne ibraz etmesi
gerekmektedir.
 
YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ
 
Yarışma sonucunda ödül kazananlar ödül töreninde açıklanıp, ödül töreni sonrasında Yarışma
Jürisi ve Komitesinin uygun gördüğü WEB sitelerinde ilan edilecektir.
 
YARIŞMAYA KATILAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖDÜL ALACAK
TASARIMLARIN BELİRLENME ŞEKLİ
 
Jüri Üyeleri tarafından ödül almaya layık görülen projeler, ödül töreninde açıklanacak ve
kazanan ismi boş bırakılarak basımı yapılan sertifikaların üzerine kazanan yarışmacıların isimleri
yazılarak ödül alan tasarımcılara sertifika ve ödülleri törende teslim edilecektir.
 
TASARIM HAKLARI VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ
  27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren “Endüstriyel Tasarımların Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye göre, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların,
yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için,
Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına (masrafları kendilerince
karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden
tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü, Hipodrom Cad. No:115 Yenimahalle 06330 Ankara
adresine başvurabilirler.
 
  Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden  İstanbul  İhracatçı Birlikleri, düzenlenen yarışma
sergisini, farklı şehir ve ülkelerde sergileme hakkını saklı tutar. Yarışmayı düzenleyen ve
finanse eden  İstanbul  İhracatçı Birlikleri, yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak,
arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. Diğer
taraftan, eserlerin ve tüm dokümantasyonun güvenliğini sağlamayı bu belge ile
katılımcılara beyan eder. 
 
  Dereceye giremeyen tasarımların paftaları 1-31 Mayıs 2012 tarihleri arasında  İstanbul
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınabilir. Bu süre zarfında geri alınmayan
tasarım paftalarından  İstanbul  İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği hiçbir  şekilde ve
nedenle sorumlu tutulamaz.
 
  Yarışmada dereceye giren projelerden bahse konu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846
sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda söz   7
konusu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları,
tasarımların 12.06.1995 tarih ve 554 sayılı “Endüstriyel Tasarımların Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan “Endüstriyel Tasarımların
Tescil Hakları ve Buluşların 12.06.1995 tarih ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve
faydalı model belgesi alınması hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir.
Bahse konu hakların belirli bir süre kullanımı için lisans almak isteyenler ile söz konusu
hakları devir almak isteyenlerin, yarışmayı düzenleyen ve finanse eden  İhracatçı
Birlikleri’nden bağımsız olarak, yarışmacılarla sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel
konusunda tarafların anlaşmaları şarttır. 
 
  Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin
alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden  İhracatçı Birlikleri üyeleri,
“Firma Özel Ödülü” veren üye firmaların öncelik haklarını gözeterek uygun buldukları
projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, belirtilen Birliklerin, ödül alan
projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve
“Ön Alım Hakkı” vardır. 
 
  Öncelik haklarını kullanarak lisans veya devir almak isteyen Birlik üyelerinin, ödemek
istedikleri bedelden daha fazla bir bedelin başkaları tarafından önerilmesi durumunda,
Birlik üyeleri ile özel ödül veren firmaların önalım haklarını kullanmaları, yarışmacılarla
birlikte yeniden belirlenecek bedele göre olabilir. 
 
  Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması
durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu
yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır.       
 
  Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden  İstanbul  İhracatçı Birlikleri, yarışmaya katılan
tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok
sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir.
 
  Aksi yarışmacılar tarafından belirtilmediği durumda, katılımcıların isimleri, projeleriyle
birlikte duyurulabilir ve yayınlanabilir. Yarışmacıların tasarımlarının üzerine
“AÇIKLANAMAZ” ibaresi yazması halinde; söz konusu projeler yarışma sonunda
düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda yer alacak ancak;
tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına yer verilmeyecektir.
“AÇIKLANAMAZ” ibaresi, kimliklerin sadece medyaya ve topluma karşı kapalı olduğu
anlamına gelmekte, Yarışma Sekretaryası ve teslim tarihinden sonra Asli Jüri Üyeleri’ne
kapalı olduğu anlamına gelmemektedir. Üzerinde ibare belirtilmemiş zarflar açılabilir
kabul edilerek, eser sahipleri, yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak
kitapçıklar ve kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaktır. 
 
  Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar,
Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden  İstanbul  İhracatçı Birlikleri’ni bağlamaz. Tüm
sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında,
yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. İptal edilen proje ve söz
konusu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları
yarışmadan diskalifiye edilir. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bahse
konu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm
ödüller  İİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi  durumlarda gerekli hukuki
yollara başvurulacaktır. 
 
  Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, iptal edilen projenin yerine en çok oyu
alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma
ilanının yapıldığı WEB sitesinde (www.gemiyattasarim.org)  duyurulacaktır. 
 
  Asli Jüri Üyeleri’nin ortak kararı ve yarışmanın yararlılığı açısından gerekli görüldüğünde,
yarışmanın ödül adedi ile ödül sayısı koşullarında veya Ödül Töreni esnasında değişiklik
yapılabilir. 
   8
  Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını
geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir. 
 
  Bu yarışmaya WEB sitesi (www.gemiyattasarim.org)  aracılığıyla katılan ve onaylayarak
onay numarası alan yarışmacılar, bu  şartnamenin belirlediği tüm koşulları kabul etmiş
sayılırlar.    
 
EK-1 
TASARIMCILARIN YURT DIŞI EĞİTİMİNE YÖNELİK ULUSLARARASI TASARIM
OKULLARI
 
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (25)
 
  Academy of Art University, San Fransisco www.academyart.edu
  Art Center College of Design, Pasadena, CA www.artcenter.edu/accd/contaccd.jsp
  Arizona State University, School of Design Tempe http://design.asu.edu/
  Auburn University www.auburn.edu/ind/
  CCA – California College of the Arts, Industrial Design, San Fransisco www.cca.edu
  Carnegie Mellon University, School of Design, PA, www.cmu.edu/cfa/design/
  College for Creative Studies, Michigan www.collegeforcreativestudies.edu
  Cranbrook Academy of Art, 3D Design Department, Michigan www.cranbrookart.edu
  CSULB California State University Design Department www.csulb.edu/depts/design/
  FIT – Fashion Institute of Technology www.fitnyc.edu
  Illinois Institute of Technology, Institute of Design, Chicago www.id.iit.edu
  MIT Media Lab www.mit.edu
  North Carolina State University, School of Design, NC http://ncsudesign.org
  Ohio State University, www.osu.edu
  Otis College of Art and Design www.otis.edu
  Parsons The New School for Design www.paraons.newschool.edu
  Parsons School of Design, www.parsons.edu
  Pratt Institute, New York www.pratt.edu
  Rhode Island School of Design, Department of Industrial Design www.risd.edu
  Rochester Institute of Technology , New York www.rit.edu
  Savannah College of Arts and Design www.scad.edu
  School of Visual Arts www.schoolofvisualarts.edu
  Stanford University, Institute of Design, www.stanford.edu/dept/art/
  The Cleveland Institute of Art www.cia.edu
  University of Cincinnati, www.design.uc.edu/
 
ALMANYA (5)
  Burg Giebienstein, Hochschule für Kunst und Design Halle www.burg-halle.de
  Köln International School of Design http://kisd.de
  Stuttgart State Academy of Art and Design www.abk-stuttgart.de
  Universitat der Künste www.udk-berlin.de
  Universitat Essen www.uni-essen.de/industrialdesign
 
AVUSTRALYA (6)
  Monash University www.monash.edu.au
  Queensland University of Technology www.dbe.bee.qut.edu.au
  Royal Melbourne Institute of Technology www.rmit.edu.au
  Swinburne University www.swin.edu.au
  The School of Design Studies www.cofa.unsw.edu.au/schoolsunits/schools/design/
  University of Western Sydney www.uws.edu.au/about/acadorg/schools/engineering
 
BELÇİKA (1)
  Royal Academy of Arts Antwerp www.antwerp-fashion.be
 
BÜYÜK BRİTANYA (18)
  Birmingham Institute of Art & Design www.biad.uce.ac.uk
  Brunel University, Faculty of Design www.brunel.ac.uk   9
  Central St. Martins College of Art & Design www.csm.arts.ac.uk
  Chelsea College of Art & Design www.chelsea.arts.ac.uk
  Coventry University www.coventry.ac.uk
  Kent Institute of Art and Design www.kiad.ac.uk/index.asp
  Kingston University London www.kingston.ac.uk
  London College of Communication www.lcc.arts.ac.uk
  London College of Fashion www.lcf.arts.ac.uk
  Loughborough University, Department of Design and Technology www.lboro.ac.uk
  Northumbria University
  Notthingham Trent University www.ntu.ac.uk
  Ravensbourne College of Design and Communication www.rave.ac.uk
  Royal College of Art www.rca.ac.uk
  Sheffield Hallam University www.shu.ac.uk
  The Glasgow School of Art www.gsa.ac.uk
  The University College for the Creative Arts www.ucreative.ac.uk
  University of Salford www.salford.ac.uk
DANİMARKA (2)
  Denmarks Designskole/ The Danish Design School http://www.dkds.dk
  Aarhus School of Architecture
FRANSA (4)
  Ecole National Superieure de Creation Industrielle ENSCI/Les Ateliers www.ensci.com
  ESMOD International Fashion University Group www.esmod.com
  Institut Français de La Mode www.ifm-paris.com 
  Studio Bercot Paris www.studio-bercot.com
 
FİNLANDİYA (1)
  The University of Art and Design Helsinki www.uiah.fi
HOLLANDA (3)
  Design Academy, Eindhoven www.designacademy.nl
  Eindhoven University of Technology www.tue.nl
  Technical University Delft www.io.tudelft.nl
HONG KONG (1)
  The Hong Kong Polytechnic University School of Design www.sd.polyu.edu.hk/web/
 
İSPANYA (2)
  Elisava www.elisava.net
  IDAM International Design School of Malaga
İSVEÇ (4)
  Beckmans College of Design www.beckmans.se
  Hyper Island www.hyperisland.se
  Lund University www.lu.se
  UMEA University, Institut of Design www.dh.umu.se
ITALYA (10)
  Accademia Riaci, Florence www.accademiariaci.info
  Domus Academy www.domusacademy.com
  Florence Design Academy www.florencedesignacademy.com
  Instituto Europeo di Design www.ied.it
  Instituto Marangoni Milan www.institutomarangoni.com
  Institute of Applied Arts and Design-Turin www.iaad.it
  Master Design at NABA www.italian-design-academy.com
  Polimoda International Institute of Design and Marketing www.polimoda.com
  Politecnico di Milano University www.polimi.it
  SPD Scuola Politecnico di Design www.scuoladesign.com
 
KANADA (2)
  Carleton University www.id.carleton.ca
  University of Montreal www.din.umontreal.ca
 
 
   10
 
EK-2
 YURT DIŞI EĞİTİME GÖNDERİLECEK TASARIMCILARDA ARANAN 
ŞARTLAR VE İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER 
 
a)  T.C. vatandaşı olmak 
b)  Tasarımcı Başvuru Formu (Yurt dışı eğitime gönderilecek tasarımcı tarafından
doldurulacak ve imzalanacak)
c)  İlgili  İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen tasarım
yarışmasında dereceye girildiğine ilişkin belge 
d)   İlgili  İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ile yurt dışı eğitime gönderilecek
tasarımcı arasında imzalanmış sözleşme (Bu sözleşme çerçevesinde söz konusu
tasarımcı tarafından yurt dışında alınacak eğitime ilişkin esaslar ve karşılıklı
yükümlülükler belirlenir. Anılan sözleşmeye, bahse konu eğitim programının
tamamlanamaması vb. durumlarda yurt dışı eğitime gönderilen tasarımcıya ilişkin
giderlerin geri alınmasına ilişkin hüküm dercedilecektir.)
e)  Özgeçmiş (eğitim, iş tecrübesi, sosyal aktiviteler, akademik vb. ödüller vs.)
f)  Yurt dışı eğitim programına gidiş amacını, programdan beklentileri ve program
sonrası hedefleri içeren asgari 300 azami 500 kelimelik niyet mektubu 
g)  Halen öğrenime devam edilen eğitim kurumundan alınacak öğrenci belgesinin aslı
veya Noter onaylı örneği
h)  Yurt dışı eğitime gidilecek eğitim kurumundan kabul alındığını gösterir belgenin
(kabul mektubu) aslı veya Noter onaylı örneği,
ı)   Müsteşarlık tarafından Talep Edilebilecek Diğer Bilgi ve Belgeler