Geleneksel Madalyalı Kahraman Şehir Resim ve Şiir Yarışması

Geleneksel Madalyalı Kahraman Şehir Resim ve Şiir Yarışması

YARIŞMANIN DAYANAĞI
Bu yarışma, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluş günü olan 12 Şubat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN ADI
“Madalyalı Kahraman Şehir”

YARIŞMANIN KONUSU
Kahramanmaraş’ın düşman işgaline karşı verdiği kurtuluş mücadelesinin anlam ve önemi.

YARIŞMANIN AMACI
a)Millî mücadele ruhunu yaşatmak
b)Öğrencileri Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesi hakkında araştırma yapmaya sevk etmek ve bu vesileyle Kahramanmaraş’ın millî mücadelede gösterdiği kahramanlığı tanıtmak,
c)Öğrencilerin millî duygularını resim ve şiir aracılığıyla yansıtmalarını sağlamak.

YARIŞMANIN KAPSAMI
Ülke genelinde ortaokullarda ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören 5,6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri arası (tek kategori) şiir ve resim yarışması

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

Şiir Yarışması Katılım Şartları

Konu: Kahramanmaraş’ın düşman işgaline karşı verdiği kurtuluş mücadelesinin anlam ve önemi.

1.Yarışmaya Ortaokulların 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri katılabilecektir.

2.Yarışmaya her öğrenci kendisinin yazmış olduğu bir şiirle katılacak olup yarışmaya katılan şiirin daha önce her hangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

3.Şiirler bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde ve 12’li yazı boyutunda A-4 kâğıdına yazılmış olacaktır.

4.Şiirin yazıldığı kâğıdın ön veya arkasına herhangi bir isim, rumuz vb. yazılmayacaktır.

5.Yarışmaya katılan şiir bir zarfa konulacak, aynı zarfın içine yarışmaya katılan öğrenci ile ilgili olarak doldurulacak olan ekte bulunan “ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU” ve okulun üst yazısı konularak zarf 18/01/2018 tarihine kadar Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü Kayabaşı Mahallesi Vakıf Tarla Caddesi, No: 6 Tlf: (0344) 225 24 15 Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş adresine gönderilecektir.

(Okuldan birden fazla öğrencinin yarışmaya katılması hâlinde her öğrenciye ait olan zarflar daha büyük bir zarfın içine konularak gönderilecektir.)

6. Posta/kargo ücretleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

 

Resim Yarışması Katılım Şartları

Konu: Kahramanmaraş’ın düşman işgaline karşı verdiği kurtuluş mücadelesinin anlam ve önemi

1.Yarışmaya Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri katılabilecektir.

2.Yarışmaya her öğrenci bir resimle katılacaktır.

3.Yarışmaya katılan resmin arkasına (sol alt köşeye) yarışmacı öğrenci ile ilgili bilgileri içeren ekteki “ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU” doldurulup yapıştırılacaktır.

4.Resimler, 35×50 ebadındaki resim kâğıdına pastel boya, sulu boya, yağlı boya veya guaj boya tekniği ile yapılacaktır.

5.Yarışmaya katılan öğrencilerin yapmış olduğu resimler, 18/01/2018 tarihine kadar okulun üst yazısıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü Kayabaşı Mahallesi Vakıf Tarla Caddesi, No: 6 Tlf: (0344) 225 24 15 Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş adresine gönderilecektir.

6. Posta/kargo ücretleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

 

YARIŞMANIN SONUÇLARI

Yarışmanın sonuçları 26.01.2018 tarihinde http://www.kahramanmaras.bel.tr adreslerinden duyurulacaktır.

Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerle belirtilen tarihten sonra gelen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ÖDÜLLER
Birincilik ödülü: 2.000TL+Başarı Belgesi +Okuluna Plaket + Öğretmenine Dizüstü Bilgisayar

İkincilik ödülü: 1.500TL+Başarı Belgesi + Okuluna Plaket + Öğretmenine Dizüstü Bilgisayar

Üçüncülük ödülü: 1000TL+Başarı Belgesi + Okuluna Plaket + Öğretmenine Cep telefonu

Mansiyon: 500TL+Başarı Belgesi + Okuluna Plaket + Öğretmenine Cep telefonu

ÖDÜL TÖRENİNE KATILIM

Ödül töreni dereceye giren öğrencilere ayrıca bildirilecek olup dereceye giren öğrenciler bir öğretmeni ve bir velisi nezaretinde ödül töreni için Kahramanmaraş’a davet edilecek; il dışından dereceye giren öğrencinin, bir öğretmen ve velileri ile birlikte yol ücreti ile konaklama giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

YARIŞMA İLE İLGİLİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü Kayabaşı Mahallesi Vakıf Tarla Caddesi, No: 6 Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş

Tel: Tlf: (0344) 225 24 15

MADALYALI KAHRAMAN ŞEHİR YARIŞMASI 2018 YARIŞMACI BİLGİ FORMU

(Her yarışmacı öğrenci için ayrı ayrı doldurulacaktır)

YARIŞMACININ  
Adı ve soyadı  
Okulunun adı ve adresi  

 

Sınıfı ve numarası  
Okulun bulunduğu il/ilçe  
Okul telefon numarası  
Öğrenciyi hazırlayan öğretmenin adı, soyadı ve açık rızası olmak kaydıyla cep telefonu  
Eserin başlığı (Şiir için)