Geleneksel Gıdalar Sempozyumu 2014

Sempozyuma Davet

17-19 Nisan 2014 tarihleri arasında, köklü tarihi ve kültürel gelenekleri ile tanınan Adana’mız
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nün ev sahipliğinde
düzenlenecek olan 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu’na sizleri davet etmekten
onur ve mutluluk duymaktayız.

Geçmişten geleceğe önemli sosyal ve kültürel miraslarımızdan biri olan geleneksel gıda ürünlerimizin
korunması ve devamlılığının sağlanmasını çok önemsiyoruz ve inanıyoruz ki, ülkesel ve bölgesel
ölçeklerdeki geleneksel gıda ürünlerinin belirlenerek envanterlerinin çıkarılmasının yanı sıra,
hijyenik koşullarda ve modern endüstriyel yöntemlerle üretilerek tüketiciye güvenli gıda olarak
sunulmasının sağlanması, bizlerin en önemli görevleri arasındadır.

Bu sempozyumun amacı, bilim insanları ile kamu kurumları ve özel sektörtemsilcilerinin bir araya
gelmesini sağlayarak, disiplinler arası çalışmaların planlanması yoluyla genç araştırmacıların
alanlarında uzman bilim insanlarıyla tanışma ve fikirlerini tartışabilme olanaklarını yaratmaktır.
Böylece, önceki yıllarda ulaşılan bilimsel düzeyin korunmasını ve daha ileriye taşınmasını sağlamış olacağız.

Birlikte çalışmayı, tartışmayı ve üretmeyi hedeflediğimiz, 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu’na
değerli katkılarınızı bekler, katılımcıları Adana’mız ve Çukurova Üniversitesi’nde ağırlamaktan da
mutluluk duyacağımızı belirtiriz.

Saygılarımızla..

Prof.Dr. Zerrin ERGİNKAYA

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

BİLDİRİ KONULARI

Geleneksel gıdalarda gıda güvenilirliğinin sağlanması
Geleneksel gıdaların ülkesel ve bölgesel boyutta kırsal kalkınmadaki yeri
Geleneksel gıdalar ve markalaşma
Geleneksel gıdaların dayandığı geleneksel tarım ürünleri
Geleneksel gıdaların tanıtımı, reklamı ve rekabete karşı korunmalarının sağlanması.
Geleneksel gıdalar ve gıda mevzuatı/ülke politikaları
Geleneksel gıdalarda izlenebilirlik
Toplumda geleneksel gıda algısı
Geleneksel gıdaların iç-dış pazar şansı ve ekonomiye katkısı
Geleneksel gıdalar, coğrafik işaretleme ve tescil
Geleneksel gıdalar ve organik tarım
Geleneksel gıdaların şekillenmesinde coğrafi ve kültürel öğelerin yeri
Geleneksel teknolojiler

SEMPOZYUM YERİ

Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi / ADANA

İLETİŞİM

Yrd.Doç.Dr. Hakan BENLİ

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü

0 322 338 61 73

0 322 338 60 84 / 2177 / 107

gida2014@cu.edu.tr

http://gida2014.cu.edu.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.