Geleneksel 6. Zeytinburnu Belediyesi Fotoğraf Yarışması

“GELENEKSEL 6. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ FOTOĞRAF YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

GENEL KATILIM KOŞULLARI
1- “Zeytinburnu”; tarihi, insanı ve konumu itibariyle tek başına bir anlam ifade etmektedir. Mekânsal açıdan yarışmaya gönderilen fotoğrafların, İstanbul ilinin Zeytinburnu ilçesine ait olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle mevki, cadde, sokak gibi belirleyici isimler fotoğraf adlandırması sırasında kullanılmalıdır. Yarışmanın konusu Zeytinburnu ilçesinin sınırları, adresinde belirtilen mahalle ve semtlerdir.
2- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3- Yarışmamız; seçici kurul, TFSF temsilcisi ve onların birinci derece yakınları dışında tüm halkımıza, amatör / profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
4- Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 ( dört ) adet Sayısal Renkli ve/veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.
5- Daha önceki yıllarda Zeytinburnu Belediyesi Fotoğraf Yarışmalarında ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, Zeytinburnu Belediyesi Fotoğraf Yarışmalarında ödül ve ya sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
6- Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir.
7- Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
8- Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, yarışmaya kabul edilmez.
9- Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
10- Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
11- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 12- Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
13- Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
14- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
15- Dereceye girerek ödül alan ve başarılı bulunan (mansiyon alan ve sergilenmeye değer görülen) fotoğraflar Zeytinburnu Belediyesi’nin arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Zeytinburnu Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir; kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
16- Yarışma sonuçları Zeytinburnu Belediyesi’nin www.zeytinburnu.bel.tr adresinden ve TFSF – Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitelerinden ilan edilecektir. Ödül alan fotoğraflar TFSF web sayfalarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2016’da yayımlanacaktır.
17- Ödül alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde Zeytinburnu Belediyesi’ne gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
18- Ödül kategorilerinde yer alan Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü ve Jüri Özel Ödülü yarışmaya katılan tüm yarışmacılar arasından seçilecektir.
19- Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
20- Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.
21- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.

ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ
1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, http://www.zeytinburnu.bel.tr/ adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
3. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
4. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
5. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
6. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
7. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

8. İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). 5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “TRomeryD1_belediye_cad” veya “TRomeryD2_zburnu_meydani” gibi… İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

9. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Zeytinburnu Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın Başlama Tarihi : 20 Mart 2016
Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 02 Aralık 2016, saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 08 Aralık 2016
Sonuç Bildirim Tarihi : 12 Aralık 2016
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi : 24 Aralık 2016

ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü : 6.000.- TL
İkincilik Ödülü : 4.000.- TL
Üçüncülük Ödülü : 3.000.- TL
Mansiyon Ödülü (5 adet) : 2.000.- TL
Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü : 1.500.- TL
Jüri Özel Ödülü : 1.000.- TL
Sergilenmeye Değer Eser (En fazla 60 adet) : 500.- TL

BAŞVURU ADRESİ
Yarışmaya başvurular sadece online (çevrimiçi) olarak, http://www.zeytinburnu.bel.tr/ adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf yükleme yönergeleri takip edilerek yapılacaktır.

YARIŞMA SEKRETERYASI
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No: 5 Kat: 3 Zeytinburnu/İSTANBUL Yetkili Kişi : Nur GÜLER Telefon : 0212 413 1111 E-Posta : nguler@zeytinburnu.bel.tr
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2016-037 numara ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi yer alacaktır.