GELENEKSEL 5. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ FOTOĞRAF YARIŞMASI

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
“GELENEKSEL 5. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ FOTOĞRAF
YARIŞMASI” ŞARTNAMES

GENEL KATILIM KOŞULLARI

1. “Zeytinburnu”; tarihi, insanı ve konumu itibariyle tek başına bir anlam ifade etmektedir.
Mekânsal açıdan yarışmaya gönderilen fotoğrafların, İstanbul ilinin Zeytinburnu ilçesine ait
olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle mevki, cadde, sokak gibi belirleyici isimler
fotoğraf adlandırması sırasında kullanılmalıdır. Yarışmanın konusu Zeytinburnu İlçesi’nin
sınırları, adresinde belirtilen
mahalle ve semtlerdir.
2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3. Yarışmamız; seçici kurul, TFSF temsilcisi ve onların birinci derece yakınları dışında tüm
halkımıza, amatör / profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
4. Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 ( dört ) adet Sayısal Renkli ve/veya Siyah-Beyaz eserle
katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye
değer eserler arasına da seçilebilir.
5. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül ve sergileme almış
fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan
fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Fotoğrafın, fotoğraf
yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel
teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan
herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda,
katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
6. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul
edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir.
7. Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan
fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan
objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez; katılım
durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapılır. Buna ek olarak HDR (High Dynamics
Range) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur.
8. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar
ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul
edilir.
9. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali
sayılır.
10. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural
ihlali işlemi uygulanır.
11. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde
ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi
yapılır. Anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında
değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep
hakkı doğurmaz.
12. Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri
gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların
ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma
İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.
13. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.
14. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve
bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
15. Dereceye girerek ödül alan ve başarılı bulunan (mansiyon alan ve sergilenmeye değer
görülen) fotoğraflar Zeytinburnu Belediyesi’nin arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar,
yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Zeytinburnu
Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği
gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser
sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir; kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre
içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak
kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan
sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
16. Yarışma sonuçları Zeytinburnu Belediyesi’nin www.zeytinburnu.bel.tr adresinden ve TFSF
– Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun http://www.tfsf.org ve
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitelerinden ilan edilecektir. Ödül alan fotoğraflar
TFSF web sayfalarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2015’te
yayımlanacaktır.
17. Ödül alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da
dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde Zeytinburnu Belediyesi’ne gönderilebilecek
şekilde hazır olmalıdır.
18. Ödül kategorilerinde yer alan Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü ve Jüri Özel Ödülü
yarışmaya katılan tüm yarışmacılar arasından seçilecektir.
19. Bu şartnamede yer alan ve daha sonra belirlenebilecek şartlar basılacak broşürde yer
alacaktır. Yarışmaya esas katılım şartları basılacak broşürde yer alacaktır. Bu yarışmaya
katılanlar tüm katılım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ
1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi
(e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi,
http://www.zeytinburnu.bel.tr/ adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip
edilerek gerçekleşecektir.
3. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
4. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
5. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
6. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde
kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
7. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ,
Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )
kullanılabilir.
Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
8. İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin
Ömer Eril Yılmaz için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin “TRomeryD1_belediye_cad” veya “TRomeryD2_zburnu_meydani”
gibi…
İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
9. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Zeytinburnu Belediyesi
sorumlu olmayacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın Başlama Tarihi : 20 Mart 2015
Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 04 Aralık 2015, saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 10 Aralık 2015
Sonuç Bildirim Tarihi : 14 Aralık 2015
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi : 19 Aralık 2015

SEÇİCİ KURUL
Ara GÜLER Fotoğraf Sanatçısı
Haluk ÇOBANOĞLU Fotoğraf Sanatçısı
İsmail KÜÇÜK Fotoğraf Sanatçısı
Murat GÜR Fotoğraf Sanatçısı
Mustafa YILMAZ Fotoğraf Sanatçısı
Prof. Sabit KALFAGİL Fotoğraf Sanatçısı
Süleyman GÜNDÜZ Fotoğraf Sanatçısı
Seçici kurulu en az üç kişi ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Ömer GEMİCİ

ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü : 6.000.- TL
İkincilik Ödülü : 4.000.- TL
Üçüncülük Ödülü : 3.000.- TL
Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü : 2.500.- TL
Jüri Özel Ödülü : 2.000.- TL
Mansiyon Ödülü (5 adet) : 1.000.- TL
Sergilenmeye Değer Eser (En fazla 60 adet) : 500.- TL

BAŞVURU ADRESİ
Yarışmaya başvurular sadece online (çevrimiçi) olarak, http://www.zeytinburnu.bel.tr/
adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
adresinden üyelik ve fotoğraf yükleme yönergeleri takip edilerek yapılacaktır.

YARIŞMA SEKRETERYASI
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No: 5 Kat: 3 Zeytinburnu/İSTANBUL
Yetkili Kişi : Nur GÜLER
Telefon : 0212 413 1111
E-Posta : nguler@zeytinburnu.bel.tr
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2015/026 numara ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi yer alacaktır.