GELENEKSEL 2. ZEYTİNBURNU FOTOĞRAF YARIŞMASI

GELENEKSEL 2. ZEYTİNBURNU FOTOĞRAF YARIŞMASI
GENEL KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışmamız; seçici kurul ve onların birinci derece yakınları dışında tüm halkımıza, amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.

2. Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 5 eserle katılabilir. Her yarışmacı ancak bir ödül alabilir.  Ancak dereceye giren yarışmacıların eserlerinden mansiyon ya da  sergilemeye değer eserler arasına seçilebilir. Yani bir yarışmacı hem dereceye girebilir, hem de diğer bir eseri mansiyon ya da sergilenmeye değer eserler arasında yer alabilir.

3. Yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar kullanılamaz. Ayrıca “Haklarında TFSF tarafından kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar”.

4. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabullerin dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz.

5. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler yarışmadan ihraç edilir.
6. Yarışmaya gönderilen CD veya DVD’ler geri iade edilmeyecektir. TFSF temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.

7. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

8. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine,fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

9. Dereceye girerek ödül alan ve başarılı bulunan fotoğraflar ( mansiyon alan ve sergilenmeye değer görülen ) yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Zeytinburnu Belediyesi’ nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel  ve yazılı basın organlarında eser sahibinin adıyla birlikte kullanılabilir.  Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

10. Ödül alan ve başarılı bulunan fotoğraflar ( mansiyon alan ve sergilenmeye değer görülen )  kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilecek, gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların adları geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya bir telif ücreti ödenmeyecektir.

11. Yarışma sonuçları Zeytinburnu Belediyesi’ nin www.zeytinburnu.bel.tr adresinden ve TFSF Türkiye Fotograf Sanatı Federasyonu’ nun www.tfsf.org.tr adresli web sitelerinden ilan edilecektir. Ödül alan ve başarılı bulunan fotoğraflar ücretsiz sergilenebilecektir. Ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2012 kitabının kurumumuza ait olan sayfalarında yayımlanacaktır.

12.  Ödül alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde Zeytinburnu Belediyesi’ne gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

13.  Ödül kategorilerinde yer alan Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü ve Jüri Özel Ödülü yarışmaya katılan tüm yarışmacılar arasından seçilecektir.

14. Ulusal Basın Özel Ödülü ve Yerel Basın Özel Ödülü yarışmaya katılan basın mensupları arasından seçilecektir. Bu dallarda yarışmaya katılacak yarışmacılar başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyerek ve çalıştığı basın kuruluşunun adını da belirterek katılacaklardır. Ayrıca web sitesinde çıkan bir haber ile katılıyorsa fotoğrafın yer aldığı haberin link adresini de formda belirtecektir.  Basın Özel Ödüllerinde muvazaalı konularda her türlü yetki seçici kurula aittir. Katılımcı seçici kurulun bu konuda verdiği kararı kabul etmiş sayılır.

15. Ulusal bir gazete, dergi, kitap, web sitesinde ve her türlü sanal materyalde görevini icra eden basın mensupları yarışmaya, yarışmanın başlangıç  tarihinden sona erme tarihine kadar olan sürede ilgili basın organında çıkan Zeytinburnu ile ilgili fotoğraflı haberi ile katılabilecektir. Başvuru esnasında haberin çıktığı yayın organı ve haberde yer alan fotoğrafı kendi çektiğine dair belgelendirmek adına fotoğrafı da yukarıdaki diğer şartlara uygun hale getirerek başvuru yapabilecektir. Yarışmaya katılan ulusal  basın organında çalışan basın mensupları arasından seçilen bir fotoğraf Ulusal Basın Özel Ödülü’ ne layık görülecektir. Yayınlanan haberlerde Zeytinburnu ifadesi açıkça geçecek ve çekilen fotoğraf yukarıda yarışma  şartlarında belirtildiği şekilde Zeytinburnu sınırlarında çekilmiş olacaktır.

16.  Yerel bir gazete, dergi ve web sitesinde görevini icra eden basın mensupları ise yarışmaya, yarışmanın başlangıç tarihinden sona erme tarihine kadar olan sürede ilgili basın organında çıkan Zeytinburnu ile ilgili fotoğraflı haberi ile katılabilecektir. Başvuru esnasında haberin çıktığı yayın organı ve haberde yer alan fotoğrafı kendi çektiğine dair belgelendirmek adına fotoğrafı da yukarıdaki diğer şartlara uygun hale getirerek başvuru yapabilecektir. Yarışmaya katılan yerel basın organında çalışan basın mensupları arasından seçilecek bir fotoğrafta Yerel Basın Özel Ödülü’ne layık görülecektir. Yayınlanan haberlerde Zeytinburnu ifadesi açıkça  geçecek ve çekilen fotoğraf yukarıda yarışma şartlarında belirtildiği şekilde Zeytinburnu sınırlarında çekilmiş olacaktır.

17.  Katılım formunu imzalayarak bu yarışmaya katılan yarışmacı tüm katılım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1. Yarışmanın Adı: Zeytinburnu Belediyesi 2. Fotoğraf Yarışması

2. Yarışmanın Konusu: “Zeytinburnu”: Tarihi, insanı ve konumu itibariyle tek başına bir anlam ifade etmektedir. Mekânsal açıdan yarışmaya gönderilen fotoğrafların, İstanbul ilinin Zeytinburnu ilçesine ait olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Yarışmanın konusu Zeytinburnu İlçesi’nin sınırları, adresinde belirtilen mahalle ve semtlerdir.

3. Kategoriler: Eserler dia pozitif, siyah beyaz ve renkli olabilir. Gönderilecek  fotoğraflar sayısal ortama aktarılmış olmalıdır.

4. Boyutlar: Yarışmaya katılacak fotoğraflar en az 300 dpi çözünürlükte ve kısa kenarı en az 2500 piksel olmalıdır. Fotoğrafa verilen ad ve sıra numarası katılım formundakiyle aynı olmalıdır. Fotoğraflar kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilmelidir. Kart baskı olarak gönderilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

5. Eserlerin İşaretlenmesi ve Gönderilmesi: Fotoğraflar CD veya DVD’ye kayıt edilerek katılım formuyla  birlikte başvuru adresine teslim edilecek veya gönderilecektir. CD veya DVD üzerine sadece rumuz yazılmalıdır. Posta ile gönderilen CD veya DVD’ler zarar görmeyecek şekilde paketlenerek yollanmalıdır. Postada meydana gelen gecikme, kayıp ve hasarlardan Zeytinburnu Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

6. Başvuru Adresi: Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kazlıçeşme Mah. Abay Cad. No:165 Zeytinburnu-İSTANBUL

7. Yarışma Takvimi:

Son Başvuru Tarihi:
20 Eylül 2012
Jüri Toplantı Tarihi:
25 Eylül 2012
Sonuç Bildirim Tarihi:
28 Eylül 2012
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi:
12 Ekim 2012
8.Ödüller:

Birincilik Ödülü     : 5000.-TL
İkincilik Ödülü      : 3000.-TL
Üçüncülük Ödülü     : 2000.-TL
Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü   : 1500.-TL
Ulusal Basın Özel Ödülü    : 4000.-TL
Yerel Basın Özel Ödülü    : 2500.-TL
Mansiyon Ödülü      :   500.-TL  (5 adet mansiyon verilecektir.)
Sergilenmeye Değer Eser    :   100.-TL  (40 adet verilecektir.)

9. Seçici Kurul:
Ara GÜLER      (Fotoğraf Sanatçısı)
Coşkun ARAL        (Gazeteci-Foto Muhabiri)
Süleyman GÜNDÜZ     (Fotoğraf Sanatçısı)
Haluk ÇOBANOĞLU     (Fotoğraf Sanatçısı)
Mustafa YILMAZ     (Fotoğraf Sanatçısı)

Seçici kurul en üç kişi ile toplanır. Yarışma süresince TFSF Temsilcisi hazır bulunacaktır.

Ayrıntılı Bilgi İçin
www.zeyinburnu.bel.tr
444 1984

Başvuru Adresi:

Zeytinburnu Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kazlıçeşme Mah. Abay Cad. No:165 Zeytinburnu-İSTANBUL

Yarışmaya gönderilecek eserler posta yoluyla veya elden aşağıdaki adrese gönderilecektir.

Yarışmamız TFSF 2012/25 numara ile onaylanmıştır.