Gelecekte Yaşamak İstediğim Dünya Resim Yarışması

Resim Yarışması

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfının; Türkiye geneli resmi / özel tüm anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik, öğrencilerde enerji kullanımının korunması ve geliştirilmesinde geleceği şekillendirecek yenilikçi enerji teknolojilerine dikkat çekmek amacıyla Gelecekte Yaşamak İstediğim Dünya konulu Resim Yarışması düzenlemekte.

TEMEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ’NE YÖNELİK “GELECEKTE YAŞAMAK İSTEDİĞİM DÜNYA” KONULU RESİM YARIŞMASI’NIN ŞARTNAMESİ

1. KONU
Resim yarışmasının konusu “Gelecekte Yaşamak istediğim Dünya (Yaşam Alanında Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve Yalıtımın Önemi ve Enerji Tasarrufunu Vurgulayan)” dır.

2. KATILIMCILAR
KATEGORİ I – Yarışmaya anaokulu ve ilkokul yaş grubu öğrencileri katılabileceklerdir.
KATEGORİ II -Yarışmaya ortaokul yaş grubu öğrencileri katılabileceklerdir.

3. AMAÇ
Isıtma, soğutma, havalandırma ve yalıtım günlük hayatımızdaki eylemlerimizin birçoğuyla ilişkili kavramlardır. Bu kavramlar bugün olduğu gibi gelecekte de önemli rol oynamaya devam edeceklerdir. Resim yarışmasının temel amaçı; öğrencilerin gelecekteki arayışları, yeni bir dünya hayallerini enerji kullanımı temelinde aktarabilmelerini sağlamaktır. Enerji kullanımının yaşam alanlarının korunmasında ve geliştirilmesinde etkisi olacaktır. Öğrenciler ana tema etrafında gezinirken bu etkiyi dikkate alarak, hayal güçleriyle Gelecekte Yaşamak istedikleri Dünya’yı resmedeceklerdir. Bu doğrultuda; insanın geleceğini şekillendirecek yenilikçi enerji teknolojileri resimlere konu olacaktır

4. KATILIM KOŞULLARI
Resimler; A3 resim kâğıdına (Tüm boya türleri kullanılarak yapılabilir. Pastel boya, sulu boya, guaj vb.) yapılmalı, paspartulanmalı kırılmayacak şekilde iki mukavva arasına konularak paketlenmelidir. Resimlerin arka yüzünde öğrencinin adı, soyadı, doğum tarihi (yıl), okulunun adı, sınıfı, numarası, öğretmeninin adı ve ulaşılabilecek okul, danışman öğretmen ya da veli numarası mutlaka yazılmalıdır. Resimler herhangi bir yerden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Resimler 17.06.2019 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese gönderilmediği takdirde kurul tarafından değerlendirme^ alınmayacaktır. Posta ile gönderilme durumunda tüm sorumluluk okul idaresine ait olacaktır. Ye ışma için ön başvuru www.iskav.org.tr adresinden doldurulacak olup aşağıdaki bilgileri dolduracaktır.

* Katılım sağlayan okul vt öğrencilerden her hangi bir ücret talep edilmemektedir.

* Kişinin açık rızası şartıyla, öğrencinin adı, soyadı, doğum tarihi (yıl), okulunun adı, sınıfı, numarası, öğretmeninin adı ve ulaşılabilecek okul, danışman öğretmen ya da veli numarası yazılacaktır.

Son Katılım Tarihi: 17.06.2019
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 02.09.2019
Sonuçların Açıklanması: 16.09.2019
Ödül Töreni: 02.10.2019

5. ÖDÜLLER
Tüm Kategorilerde
1. Tablet
2. Müzik Çalar
3. El Oyun Konsolu

Her iki kategoride Mansiyon: Fotoğraf Makinesi ve resim kalemi seti

“Birinci Kategoride ödül ve mansiyon alan öğrencilere; Boyama teknikleri konulu kitaplar ve üçgen mum boya seti verilecektir.

“ikinci Kategoride ödül ve mansiyon alan öğrencilere; Boyama teknikleri konulu kitaplar ve üçgen mum boya seti verilecektir.

Yarışma birincilerinin öğretmenleri dizüstü bilgisayar ile ödüllendirilir.
Dereceye giren öğrencilere ödülleri ile birlikte başarı sertifikası verilecektir.

6. ÖDÜLLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI
Dereceye girenlerin ödülleri 02-05 Ekim 2019 tarihlerinde Tuyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak olan ve iki yılda uir düzenlenen dünyanın üçüncü büyük fuarı olan ISK-SODEX Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Yangın ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı’nın açılışında tören ile verilecek ve eserleri fuarda sergilenecektir. iSK-SODEX 2019 fuarı toplam 13 salonda yaklaşık 42.000 m2 net alanda düzenlenecektir.

7. TELİF HAKKI
Yarışmaya katılan ve ödül alan resimler, yarışmayı düzenleyen kuruluşlar tarafından her türlü yayın ve etkinlikte eser sahibinin adı belirtilerek eser sahibinin izniyle tanıtım amaçlı kullanılabilecektir.

İlgili Kişi İletişim
Adı-Soyadı: Emine KALİK
Adres: Yıidız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Büyükdere Cad, No:253 34398 Maslak, İstanbul
Telefon: 0212 285 00 40
Fax: 0212 285 00 29 E-Mail: [email protected] Web: www.iskav.org.tr

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ
ISKAV – lsıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı
Yarışmanın genel organizasyonunun başında ISKAV Vakıf Başkanı bulunmaktadır.

“GELECEKTE YAŞAMAK İSTEDİĞİM DÜNYA”
KONULU RESİM YARIŞMASININ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME

Çocuk resimleri birer sanat eseri olmadığı için, resimler değerlendirilirken daha çok
çocuğun grafiksel gelişim süreci göz önünde bulundurulmaktadır. Özellikle çocuğun psikolojik gelişimi ve bunun resimlerine nasıl yansıdığı çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu kriter esas alınarak değerlendirmede şöyle bir yol izlenecektir:

1- Bu gruptaki çocuk resimleri değerlendirilirken öncelikle çocuğun nasıl bir gruba dahil olduğu tespit edilmektedir (Görücü tip (Resim çalışmalarında konuyu bütünüyle ele alırlar), Yapıcı tip (Nesneleri teker teker birleştirerek inşa ederler), Karışık tip (Her iki tipin özelliklerini de taşır)).

2- 10 yaşına kadar çocuğun anlatımı kendisine özgüdür. Bu yüzden çocuklarda ortak anlatım özellikleri görülür. Bunlar: 1-Düzleme, 2-Tamamlama, 3-Boy Hiyerarşisi, 4-Saydamlık.
a-Topiumsal Gelişme. b-Çizgisel Gelişme. c-Ruhsal Gelişimi. d-Kişilik Gelişimi
Yukarıda belirtilen kriterler çocuk resminde tespit edilmeye çalışılır.

3- Çocuklar büyüklerden daha çok resmi kendi imkânları içerisinde görürler. Bu yüzden bir resim çalışmasında resimde benzerlik değil, resmin bir düzen olduğu göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir. (Örn; Kırmızı deniz, sarı balıklar, yeşil gökyüzü gibi.)

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME
Bu yaş kategorisinde de yukarıda ilkokul kategorisinde bahsedilen yollar takip edilecektir; ancak çocuğun gelişim çizgisinde paralel olarak resimse! ifadeler aranmaya başlanacaktır. Bunlar;
Kontrastlar (Büyük/Küçük, Açık/Koyu, Köşeli/Yuvarlak, Boşluk/Doluluk gibi) Hakim renkler (Renk armonisi olup olmadığı)
Karakteri yansıtabilire (ifade edebilme)
Çeşitli tekniklere olan hakimiyeti (Serbest Yaratma)

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME
Çocuk resimlerinin değerlendirilmesi, sanatsal bir etkinliğin sonuçları üzerinden değil, daha çok pedogojik ve gelişim evreleri sürecinin sağlıklı yaşanıp yaşanmadığı üzerinden yapılmaktadır. Bu kapsamda çocuk resminin geiişim evreleri 2/4 yaş ve 4/6 yaş olmak üzere iki grupta incelenecek olup, bu süreçler aşağıda belirtilmektedir. Bu evrelerde 2/4 yaş arası çocuk resimlerinde ortak bir ifade söz konusu iken 4/6 yaş arası çocuklarda biiincin artmasıyla birlikte, anlatım dilinde benzerlikler olmasına rağmen, konu seçimlerinde farklılıklar gözetilmektedir.
Bu yaş grubu çocuk resimleri aşağıdaki kriterler çerçevesinde değerlendirilirken, çocuğun gelişimindeki periyodun düzenli olup olmadığı görülmeye çalışılmaktadır.

iki- dört yaş arasındaki evre, Karalama Evresi
Bu evre kendi içinde 3 alt evreye ayrılır:
a) Düzensiz Evre: Çocuğun kol gücüne ve karakterine bağlı olarak hafif veya şiddetli, gelişi güzel çizimler yaptığı evredir.
b) Kontrollü Evre: Bu dönemdeki çocuk resim yaparken, kol hareketlerini daha bilinçli yapar. Tekrarlı çizgiler kullanmaya başlar. Yuvarlak biçimler belirir.
c) Adlandırma Evresi: Hayal ürünlerinin kâğıda aktarıldığı evredir. Çocuk bu dönemde çizdiği imgeleri zihninde İsimlendirmeye başlamıştır. Örneğin bir yuvarlak çizmiştir; biz bilmesek de o, annesini, kendisini temsil eder. Çizimlere bir “şey” yapma niyetiyle başlar ve bunun bilincindedir.

Dört- Altı Yaş arası Şema öncesi Evre;
Bu evredeki çocuklar, artık resmetmek istediklerinin bilincindedirler. Çizgisel ifade belli bir olgunluğa ulaşmıştır. Çizgiyle temsil edilmek istenen obje, resme bakan tarafından rahatça anlaşılır. Mekân içine nesneleri yerleştirmesinde bir ilerleme göre çarpar. Çocukta tanıma, seçme, bağlantıları kurma, oranlama ve anlam çıkarma yetileri hâlâ tam gelişmemiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin