Gelecek İçin Eğitim Tasarımı Sempozyumu

Ebeveynliğin, bireysel ve sosyal alışkanlıkların, günlük hayatın, iş tutma tarzlarının, üretimin, bilgi üretme süreçlerinin, teknolojinin ve akademinin hızla değiştiği bir dönemde eğitimi ve eğitime dair olan her şeyi yeniden düşünme ve tasarlama ihtiyacı her zamankinden daha fazla…
Toplumun her kesiminin eğitime dair fikir beyan ettiği ve umutlandığı bir dönemde “Gelecek İçin Eğitim Tasarımı Sempozyumu” eğitimin en önemli paydaşları ile yapılmaktadır. Eğitimde, bürokraside, akademide ve sivil toplumda yer alan ve ortak kimlikleri “veli” olan katılımcılar geleceğin eğitimi için bugün ve yakın dönemde yapılması gerekenleri irdeleyecekler.

Gelecek İçin Eğitim Tasarımı Sempozyumu’nda “Modern Okul, Gelecekteki Türkiye’nin Eğitimi, Eğitim ve Teknoloji, Eğitimde Küresel Rekabet, Eğitim 2023 Vizyonu, Dil ve Din Eğitimi, Aile, Değerler ve Açık Müfredat” gibi konular Temel Eğitim ve Ortaöğretim merkezli tartışılacak ve bildiriler sempozyum sonrasında kitaplaştırılacak.

Sempozyuma dinleyici olarak katılan katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir. Gelecek İçin Eğitim Tasarımı Sempozyumu’na davetlisiniz.

TEMALAR
Teknoloji
Geleceğin Yetenekleri
Değişen Toplum
Dil Eğitimi
Açık Müfredat
Eğitim 2023 Vizyonu
Din Eğitimi
Gönül Coğrafyamız ve Eğitim
Gelenek ve Gelecek

BİLİM KURULU
Prof. Dr. Sadık Ünay / İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Çelik / Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Taşdemir / İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Sina Ercan / Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih Gültekin / Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Dr. Ömer Fatih Sayan / Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Dr. Tankut Akgül / İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr. Ahmet Meydan / Yalova Üniversitesi
Dr. Murat Kaya / İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Dr. Eyüp Sabri Kala / FSM Vakıf Üniversitesi

1-2 ARALIK 2018, BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ