Geleceğine Zemin Yarat Öğrenci Proje Yarışması

Ülkemizde verilen mimarlık eğitimine katkıda bulunulması hedefiyle başlattığımız, Yaktaş’la Geleceğine Zemin Yarat Öğrenci Proje Yarışması ile geleceğin mimarlarına kültürel bağlamlarda farklı özgün yapıları ve kentsel çevreleri yerinde deneyimleyerek görmelerini sağlayacak bir seyahat bursu hediye ediyoruz.

Her disiplinin veya mesleğin toplumsal yapıda farklı açılardan önem taşıyan ve değişen rolleri bulunur. Kültürel bir üretim alanı olarak mimarlık da en temel bireysel gereksinimlerden toplumsal pratiklere kadar uzanan geniş bir yelpazede mekânsal ve altyapısal düzenleri fiziki olarak tanımlar. Mimarlığın, bireysel ve toplumsal sorunları çözüme kavuşturma gücü kadar, yeni sorunlar üretme potansiyeli de söz konusudur.

Disiplinlerarası veya disiplinlerötesi yaklaşımlarla düşünsel alanı genişlemiş eleştirel bir mimarlık kavrayışına yaslanan sözel, yazılı, çizili ve inşai mimari üretimin bu bağlamda gücü yadsınamaz.

Bu noktadan hareketle, ülkemizde verilen mimarlık eğitimine katkıda bulunulması hedefiyle, kaygı ve coşkunun birlikte yaşandığı zorlu bir süreci deneyimleyen mimarlık öğrencilerine yönelik bir seyahat bursu imkanının yaratılması uygun görülmüştür. Mimarlık lisans eğitimlerinin son senesinde bulunan öğrenciler, mezuniyet projesi öncesinde hazırladıkları son mimari proje çalışması ile seyahat bursuna başvurabileceklerdir.

Verilecek seyahat bursları ile öğrencilerin farklı coğrafi ve kültürel bağlamlarda farklı özgün yapıları ve kentsel çevreleri yerinde deneyimleyerek görmeleri mümkün olacaktır. Bu vesileyle hem öğrencilerin bireysel mesleki gelişimine hem de toplumsal kültürel ortama katkı sağlanması öngörülmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışma, Yaktaş tarafından, ilgili yıl için belirlenmiş üniversitelerin Mimarlık Bölümlerinde
lisans öğrenimi gören öğrencilere açıktır. Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler yarışmaya
katılamaz.

Yarışmaya katılacak olan projenin, Mimarlık Bölümü diploma öncesi verilen proje olmalıdır.

Yarışmaya sunulan proje daha önce farklı öğrenci yarışmalarına katılmamış ve
yayınlanmamış olmalıdır.

Mimarlık lisans eğitimlerinin son senesinde bulunan öğrenciler, mezuniyet projesi öncesinde
hazırladıkları son mimari proje çalışmasını yarışmanın web sitesinde ve duyurularında yer
alan formatta teslim ederek yarışmaya başvurabileceklerdir.

Her eğitim yılında, öğrenciler tarafından gezi süresince üretilecek dokümanlardan (gezi
notları, analizler, fotoğraflar, vb.) oluşan bir kitapçık hazırlanacaktır. Kitapçıkların yeni mimar
adaylarını özendiren, gelecek dönemlere örnek ve mimarlık ortamına da zenginlik getirecek
mütevazı kaynaklar olacağı düşünülmektedir.

Proje Son Teslim Tarihi : 1 MART 2019