Geleceğin Sağlık Yöneticileri Liv Proje Yarışması

GELECEĞİN SAĞLIK YÖNETİCİLERİ LİV PROJE YARIŞMASI BAŞVURU ŞARTNAMESİ

 

 1. YARIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI:

Proje yarışmasında, Sağlık Yönetimi Bölümlerinde okuyan öğrencilerin mesleki hayatta daha etkin rol alabilmeleri için edindikleri teorik bilgiler ışığında; pratik, çözüm odaklı, yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin bir araya getirilmesi ve jüri üyelerinin bu projeler içerisinde en etkin ve sağlık kuruluşları içerisine entegre edilebilecek fikirlerin ödüllendirmesi amaçlanmaktadır.

Sağlık Yönetimi Bölümünde ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsayan yarışma, sınıf ayrımı yapılmaksızın tüm illerdeki  üniversitelerin Sağlık Yönetimi Bölümü’nde okuyan üniversite öğrencilerini kapsamaktadır.

 1. KATILIM KOŞULLARI VE BAŞVURU SÜRECİ:
 2. Yarışma başvuruları yalnızca www.livgeleceginsaglikyoneticileri.com sayfasında (“Yarışma Web Sitesi”) yer alan başvuru formu ile kabul edilir.
 3. Yarışma’ya, Türkiye’de bulunan tüm üniversitelerin Sağlık Yönetimi bölümlerinde okumakta olan; önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvurabilir.
 • Yarışmaya bireysel katılım sağlanmakta olup, en fazla 3 (üç) kişilik grup olarak başvuru yapılabilir. Grup katılımcıları grup ismi belirleyip bildirmek zorundadır.
 1. Yarışmaya, bireysel veya grup olarak katılacak olanlar en fazla 3 (üç) proje sunabilir. Projelerin hiçbir yerde kullanılmamış, kopyası edilmemiş; özgün olması zorunludur. Benzer ya da alıntı projeler kapsam dışı sayılacaktır.
 2. Yarışmaya başvuranlar, yarışma web sitesinde yer alan ön başvuru formunda; ad-soyad, üniversite, sınıf, öğrenim düzeyi, e-mail, telefon, proje konusu bilgilerini eksiksiz doldurmalıdır.
 3. Yarışmaya başvuranlar, “Proje Formatı“na uygun aşağıda yer alan bilgileri eksiksiz doldurmalıdır. Proje formatı www.livgeleceginsaglikyoneticileri.com web sitesinde “Başvuru” sekmesinde bulunan ekte yer almaktadır.

 

 1. Projenin Adı,
 2. Projenin Amacı,
 3. Projenin Gerekçesi,
 4. Projenin Hedef Pazarı/Kitlesi,
 5. Projenin Süresi,
 6. Projenin Yaratacağı Değer,
 7. Projenin Çözüm Ortakları/İşbirlikleri,(varsa STK, İlgili Kurum/Kuruluşlar),
 8. Projenin Uygulama Aşamaları,
 9. Projenin Sürdürülebilirliği,
 10. Projenin Bütçesi,
 11. Projenin Özeti,

 

III. YARIŞMA TAKVİMİ:

 1. Başvuru Tarihi : 16 Ocak – 25 Nisan 2017
 2. Proje Değerlendirme Tarihi   : 1 – 5 Mayıs 2017
 • Proje Açıklanma Tarihi : 08 Mayıs 2017
 1. Proje Ödül Töreni Tarihi : 11 Mayıs 2017
 2. PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Projelerin ön inceleme ve yapılacak sunumların değerlendirilmesinde sağlık kuruluşlarına entegre edilebilecek ve uygulanabilir projeler olması ışığında aşağıda yer alan kriterlere göre değerlendirme yapılacaktır.

 1. Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşım, %20
 2. Projenin Uygulanabilirliği, %30
 • Projenin Yaratacağı Katma Değer, %30
 1. Projenin Kuruma ve Paydaşlara Etkisi, %20
 2. ÖDÜLLER:

Jüri Üyeleri tarafından seçilen ilk üç projeye aşağıda belirtilen ödüller verilecektir. Ödül töreni Sağlık ve Sigortacılar Derneğinin Antalya’da gerçekleştireceği 5. Ulusal Kongresi’nde gerçekleştirilecektir.

 • Proje: 3.000 TL + Tam Burslu Yüksek Lisans Eğitim Programı + Sponsor Kurumlarda Staj fırsatı.
 • Proje: 2.000 TL + İleri Düzey Excel Eğitim Kursu(veya ilgi duyulan eğitim kursu) + Sponsor Kurumlarda Staj fırsatı.
 • Proje: 1.000 TL + 1 (bir) Kur İngilizce Dil Eğitimi( veya ilgi duyulan eğitim kursu) + Sponsor Kurumlarda Staj fırsatı.