Geleceğin Otel Odası Öğrenci Proje Yarışması

Öğrenci Proje Yarışması
Öğrenci Proje Yarışması

2050: GELECEĞİN OTEL ODASI ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI

-ŞARTNAME-

1. YARIŞMANIN AMACI VE ARKA PLANI

Otel odası, son yüz yıldır tasarım olarak temelde aynı olmuştur: yatak, çalışma masası, banyo, sandalye, lamba ve televizyon. Bununla birlikte konuklar ise önemli ölçüde farklılaşmıştır: Otellerde konaklayan misafirler artık teknolojiye daha hâkim, tasarım farkındalığı olan, uyku ve kişisel bakım alışkanlıkları belirgin ve çevrelerine karşı her zamankinden daha duyarlı bireylere dönüşmüşlerdir. Genel olarak gezginlerin otel deneyimleri noktasında çok daha yüksek beklentileri bulunmaktadır ancak tipik otel odası tasarımları artan bu beklentileri karşılamak konusunda çoğunlukla yetersiz kalmaktadır.

Bu doğrultuda yarışmanın amacı otel odalarının tasarlanma ve inşa edilme şekli ile ilgili geleneksel otel odası deneyimini geliştirmek veya değiştirmek yerine, sıfırlama düğmesine basmak ve sıfırdan, sadece modern gezginin değil, geleceğin gezgininin de ihtiyaç ve isteklerini içeren bir otel odası tasarlamak hususunda yeni bir düşünce dalgası başlatmak şeklindedir.

2. YARIŞMANIN KONUSU

Katılımcılardan bundan yaklaşık olarak 25 yıl sonra var olabilecek otel misafir odası deneyimini geliştirmesi beklenmektedir. 2050 ve sonrasında gezginlerin ne tip istek ve ihtiyaçları olduğu hayal edilerek fiziksel bir alan yaratılması istenmektedir. Bu noktada katılımcılardan otomobil endüstrisinin yeni stil ve teknolojiyi sergilemek için konsept araçlar üretme pratiğini düşünmesi beklenmektedir. Bu konsept otomobiller, müşterilerin yeni ve radikal tasarımlara tepkisini ölçmek için kullanılmaktadır. Bu yarışma ile araba yerine konuk odaları tasarlayarak otel alanında benzer bir yaklaşım benimsenmek istenmektedir.

2.1. YARIŞMANIN KATEGORİSİ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İç mimarlık ve Mimarlık bölümleri tarafından TITANIC Oteller Grubu ve Aygün Mobilyanın destekleri ile tek aşamalı, ulusal bir “Öğrenci Proje Yarışması” olarak düzenlenmektedir.

3. YARIŞMA KONSEPTİ

Yarışmacılar aşağıdaki maddeler de dahil olmak üzere bir otel odasında gerçekleştirilen birçok eylemi göz önünde bulundurmalı ancak bunlarla sınırlı kalmamalıdır:

Uyuma ve dinlenme alanlarının tasarımı
WC + banyo alanlarının (ıslak hacim) tasarımı
Bavul ve kişisel eşyaların depolanması için gerekli alanların tasarımı
Yeme ve içme alanlarının tasarımı
Teknoloji ile bağlantılı tasarım
Mekânın fiziksel sınırlamaları, bir duvarı dışa bakan (pencereli) dört duvardır. Proje alanı min 15 max 30 metrekare arasında olmalıdır ve maksimum iki yetişkin barındırabilecek bir ayak izi içinde tasarlanmalıdır.

3.1. Hedef Kitle:

Hedef kitle stil ve tasarıma derin ilgi duyan, çok işlevli mekanlara ve modern konforlara talepte bulunan 30’lu ila 40’lı yaş aralığındaki kişiler olarak öngörülmüştür.

3.2. Tasarım Düşünceleri ve Makro Eğilimler:

Alanın uyarlanabilirliği;
Teknoloji entegrasyonu;
Mobilyaların çok işlevselliği;
Özelleştirme + Kişiselleştirme;
Kişisel mahremiyet + Güvenlik;
Aydınlatma + Ses;
Enerji Verimliliği + Sürdürülebilirlik;
Erişilebilirlik

4. ÖDÜLLER

Jürin değerlendirmesi sonucunda seçilen eserlere verilecek ödüller aşağıda sıralanmıştır:

Birincilik Ödülü:

5.000 TL + *CULLINAN Belek Otel’de çift kişilik konaklama (5 gün, 4 gece)

İkincilik Ödülü:

3.000 TL + *TITANIC Bodrum Otel’de çift kişilik konaklama (4 gün, 3 gece)

Üçüncülük Ödülü:

2.000 TL + TITANIC Port Bakırköy’de Spa Paketi

*Konaklama tarihleri için Titanic Oteller Grubu yoğunlukları göz önüne alarak değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı: 15.03.2023

Sorular İçin Son Gün: 22.03.2023

Yanıtların İlanı: 24.03.2023

Başvuru Başlama Tarihi: 27.03.2023

Başvurular İçin Son Gün: 31.05.2023

Teslim Tarihi: 07.06.2023

Jüri Değerlendirme Tarihi: 14.06.2023

Sonuçların İlanı: 21.06.2023

Kolokyum ve Ödül Töreni: Sonuçların açıklanması ile sergileme, kolokyum ve ödül töreninin tarih ve şekli ile ilgili bilgiler www.izu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

6. JÜRİ

ASIL JÜRİ ÜYELERİ

Dr. Öğretim Üyesi Hakan İMERT (İZÜ) Jüri Başkanı

Doç. Dr. Şahika ÖZDEMİR (İZÜ)

Dr. Öğretim Üyesi Serhat ANIKTAR (İZÜ)

Prof. Dr. Burçin Cem ARABACIOĞLU (MSGSÜ)

Doç. Dr. Emine GÖRGÜL (İTÜ)

Dr. Öğretim Üyesi Begüm BAYRAKTAROĞLU (Yeditepe Üni.)

Dr. Merve BÖLÜKBAŞI (İZÜ)

Öğr. Gör. Can AKIN (İZÜ)

Soner AYGÜN (Aygün Mobilya)

RAPORTÖRLER

Arş. Gör. Reyhan ÇETİN (İZÜ)

Arş. Gör. Ahmet KURNAZ (İZÜ)

7. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılım koşulları aşağıda sıralanmıştır:

18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşı olmak,
Yarışma İstanbul sınırları içerisindeki üniversitelerin İç mimarlık ve Mimarlık lisans bölümlerinde okuyan tüm öğrencilere açıktır.
Yarışmaya katılacak yarışmacılardan her birinin lisans eğitimine devam ediyor olması gerekmektedir.
Yarışmaya ekip olarak katılım sağlanabilir. Ekipler en fazla 2 kişiden oluşabilir ve içlerinde profesyonel bir ekip üyesi bulunamaz.
Yabancı uyruklu katılımcıların yarışmamıza başvuru yapabilmesi ancak ekip katılımı ile mümkün olup, ekip liderinin mutlaka Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

Ayrıca yarışmacıların;

Asli Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası olmaması,
Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,
Yarışmayı destekleyen kurumda çalışan birinin birinci dereceden akrabası olmaması,
Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır.
Bu şartlara uymayanların projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

8. YARIŞMA BAŞVURUSU

Yarışma başvuruları tek aşamalı olarak başvuru formlarının doldurulup e-posta yoluyla yarışma sekreterliğine gönderilmesiyle gerçekleştirilir. Herhangi bir basılı belge ya da pafta teslimi başvuru esnasında gerekmemektedir. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

8.1. KİŞİSEL BİLGİLERİN İŞLENMESİ (Başvuru formu)

Kişisel Bilgiler: Tüm bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır; yarışmaya ilişkin tüm duyurular ve e-postalar bu bilgilere dayanılarak hazırlandığı için doğru girilmesi önemlidir.

Öğrenci Belgesi: Başvuru formuna ek olaraküniversiteden imzalı kaşeli alınmış dijital görsel ya da e-devlet sisteminden barkotlu belge şeklinde sunulmalıdır. Ekip olarak başvuru yapanlardan her birinin bilgi ve belgelerini başvuru formuna ek olarak göndermesi gerekmektedir.

8.2. PROJE BİLGİLERİNİN İŞLENMESİ (Paftalar)

Rumuz: Rumuz yarışmacılar tarafından bir harf ve 5 rakamdan oluşmak üzere toplam 6 haneli olarak oluşturulmalıdır (Örnek: A16295). Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. A2 paftanın sol alt köşesinde yer almalı, 1×5 cm ölçülerinde olmalıdır.

Proje Paftası: Projenin en fazla 2 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir. Pafta A2 (59.4x42cm) boyutunda, en az 300 dpi çözünürlükte olmalıdır. Her bir pafta boyutu en fazla 25 mb büyüklüğünde olmalıdır. Pafta kimlik bilgisi içeren herhangi bir yazı veya işaret içermemelidir.

Pafta üzerinde aşağıdaki unsurlar yer almalıdır:

Projeyi şartnamede belirtilen hususlar ışığında en iyi şekilde anlatan görseller,
Projenin plan, kesit, görünüş ve detaylarını içerir teknik çizimler,
Projeyi açıklayan minimum 250 maksimum 500 kelimelik Türkçe proje raporu.

9. PROJE TESLİMİ

Yarışmanın proje teslimi dijital ortamda gerçekleştirilir. Yarışmaya katılacak bireysel katılımcılar veya ekipler, projelerinin tüm paftalarını, klasör adı rumuz karakterlerinden oluşacak tek bir dosya içerisinde “.zip” veya “.rar” formatlarında, yarışma sekreteryasının e-posta adresine “www.wetransfer.com” aracılığı ile mail olarak göndereceklerdir.

Not: Yarışma şartnamesine uygun yapılmayan teslimler değerlendirme kapsamı dışında sayılacaktır. Verilen tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğundan başvuru sahipleri sorumlu sayılacak, eksik/yanıltıcı bilgi içeren ve ıslak imzası bulunmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yarışma Sekretaryası E-posta: tasarimyarismaizu@gmail.com